les 2 en 3 questions/negations

1 / 25
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

present simple

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Je kent de SHIT-rule al, maar...
vragen en ontkenningen maken in het Engels 
gaat net iets anders .....

Slide 4 - Slide

Aantekening: vraagzinnen

Do / does + onderwerp + hele werkwoord

Do I/you/we/they + werkwoord
Do I go? Do you run? Do we think? Do they come?
Does + he/she/it + werkwoord
Does he go? Does she fly? Does it work?

Slide 5 - Slide

Questions (vragen):
.... your sister .... here?
A
Do / live
B
Does / live

Slide 6 - Quiz

Questions (vragen):
.... you .... him?
A
Do / like
B
Does / like

Slide 7 - Quiz

Questions (vragen):
... it ... nice?
A
Do / look
B
Does / look

Slide 8 - Quiz

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
she / play / football / ?

Slide 9 - Open question

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
you / go / home / every weekend ?

Slide 10 - Open question

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
my brother / like / you / ?

Slide 11 - Open question

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
Patty / eat / pizza / every day / ?

Slide 12 - Open question

Opdracht
- Schrijf 10 vraagzinnen op in het Engels zoals je dat net geleerd hebt. Dus je werkt op je laptop. Je stuurt die zinnen via teams naar mij toe.
Je werkt ZS dus Stil en ZelfstandigSlide 13 - Slide

Aantekening: ontkennende zinnen
onderwerp + don't / doesn't + hele werkwoord

I/you/we/they don't + werkwoord
I don't see / you don't wash / we don't try / they don't think
he/she/it + doesn't + werkwoord
he doesn't work / she doesn't talk / it doesn't do

Slide 14 - Slide

Negations (ontkenningen):
Jacky .... here
A
don't live
B
doesn't live

Slide 15 - Quiz

Negations (ontkenningen):
You .... him
A
don't know
B
doesn't know

Slide 16 - Quiz

Negations (ontkenningen):
It .... nice
A
don't look
B
doesn't look

Slide 17 - Quiz

Negations (ontkenningen):
My parents .... me with my homework
A
don't help
B
doesn't help

Slide 18 - Quiz

Negations (ontkenningen):
I .... tennis
A
don't play
B
doesn't play

Slide 19 - Quiz

Schrijf de hele ontkennende zin goed op:
Patty / not eat / pizza / every day

Slide 20 - Open question

Schrijf de hele ontkennende zin goed op:
my brother / not like / football

Slide 21 - Open question

Schrijf de hele ontkennende zin goed op:
I / not go / to the cinema / very often

Slide 22 - Open question

Schrijf de hele ontkennende zin goed op:
she / not play / outside

Slide 23 - Open question

Je kunt nu:

In de Present Simple en past simple goede Engelse zinnen maken: bevestigend, vragend én ontkennend

Slide 24 - Slide

huiswerk
B/BK: blz. 101 opdracht 36 en oefen grammar 5 bij slim stampen

1K2 blz. 102 opdr 33-34-35( opdracht 35 bij mij inleveren)
oefen slim stampen grammar 4 en 5

Slide 25 - Slide