§1.5 Voedselkringloop

Deze les 
Terugblik §1-4 
Uitleg §1.5 Voedselkringloop
Opdrachten (zelf aan de slag)

Donderdag 27 oktober PW Hoofdstuk 1
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Deze les 
Terugblik §1-4 
Uitleg §1.5 Voedselkringloop
Opdrachten (zelf aan de slag)

Donderdag 27 oktober PW Hoofdstuk 1

Slide 1 - Slide

Welk levenskenmerk zie je hier op het plaatje?
A
voeden
B
bewegen
C
uitscheiden

Slide 2 - Quiz

Noem tenminste 2 organen van planten

Slide 3 - Open question

Hoe blijven planten stevig?
A
Door cytoplasma
B
Door de vacuole
C
door de celwand
D
door water

Slide 4 - Quiz

Plantencel
Dierlijke cel
Schimmelcel
Bacteriecel

Slide 5 - Drag question

Bekijk de tekening van een plantencel. 
Benoem de onderdelen 1 t/m 3.
1. 
2. 
3.
Cytoplasma 
Celkern 
Celmembraan 

Slide 6 - Drag question

- Dieren hebben veel verschillende ________
- Cellen van mensen hebben                                                 ____________ kenmerken als cellen van dieren.
-De __________  regelt alles wat er in de cel gebeurt.
-Een dierlijke cel bestaat voor een groot deel 
uit _____
-Om de cellen van dieren ligt een _________
Dezelfde 
Celmembraan 
Celplasma
Celkern 
Cellen 

Slide 7 - Drag question

Uit welk rijk komt het organisme waarvan dit een microscopische foto is?
A
Dierenrijk
B
Schimmelrijk
C
Bacterierijk
D
Plantenrijk

Slide 8 - Quiz

Wat is determineren?

Slide 9 - Open question

Een afdeling van het dierenrijk?
geleedpotigen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

Je ziet hier van het dierenrijk een...
A
Zoogdier
B
Vis
C
Vogel
D
Reptiel

Slide 11 - Quiz

Welke foto hoort bij het bacterierijk?
A
B
C
D

Slide 12 - Quiz

Op de afbeelding is alg te zien. Bij welk rijk horen de algen?
A
bacterierijk
B
dierenrijk
C
plantenrijk
D
schimmelrijk

Slide 13 - Quiz

Leerdoelen
  • Je kunt uitleggen wat fotosynthese is
  • Je weet welke stoffen een plant nodig heeft voor fotosynthese en welke stoffen er ontstaan
  • je kunt de uitleggen dat de vier rijken elkaar nodig hebben met behulp van de voedselkringloop

Slide 14 - Slide

Plantaardige cel
  • In bladgroenkorrels zit chlorofyl (bladgroen)

  • In bladgroenkorrels vindt fotosynthese plaats: eigen energierijke voeding maken


eigen voedsel maken
Wij kunnen in ons lichaam niet ons eigen voedsel maken.
Hiervoor gaan we naar de winkel of halen we ingrediënten van het land.
Ook dieren, bacteriën en schimmels kunnen het niet. Zonder planten zouden er geen voedsel en geen zuurstof zijn!

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Reactievergelijking
               zonlicht
  • Water + koolstofdioxide  --> zuurstof + glucose

  • Planten kunnen van glucose weer andere stoffen maken.
Slide 18 - Slide

Voedsel kringloop

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Consument
Producent
afvaleters
Mineralen
Reducent

Slide 21 - Slide

Afvaleters

Slide 22 - Slide

Reducenten, opruimers

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Aan de slag
Lezen en maken 1.5 & 1.6

Slide 25 - Slide