Passé composé avoir

 • Voca
1 / 26
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

 • Voca

Slide 1 - Slide

Dans ce cours...
 • Passé composé avoir

Slide 2 - Slide

La roue
Vervoeg de werkwoorden in de passé composé.
Roue 1: pronoms personnels
Roue 2: avoir,
 faire, -er, -ir

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Passé composé
De passé composé is de verleden tijd met 2 werkwoorden.

Bijvoorbeeld: Ik heb gegeten = J'ai mangé.

Heb is het hulpwerkwoord en gegeten is het voltooid deelwoord.

Slide 5 - Slide

Hulpwerkwoord
Je gebruikt het rijtje van avoir (hebben) als hulpwerkwoord in de passé composé.

Slide 6 - Slide

Kies de juiste vorm van het hulpwerkwoord.

Tu ... habité à Lage Zwaluwe.
A
ai
B
as
C
a
D
ont

Slide 7 - Quiz

Vous ... été en France?
A
ont
B
a
C
avons
D
avez

Slide 8 - Quiz

Dani et Jesper ... fait du foot.
A
ont
B
a
C
avez
D
ai

Slide 9 - Quiz

Elle ... fini ses devoirs.
A
as
B
avons
C
ai
D
a

Slide 10 - Quiz

J'... eu de bonnes vacances.
A
ont
B
avons
C
ai
D
avez

Slide 11 - Quiz

Voltooid deelwoord
Je maakt het voltooid deelwoord op verschillende manieren:
1. Werkwoorden op -er: - r + é
 • Voyager = voyagé (gereisd)
2. Werkwoorden op -ir: - r
 • Choisir = choisi (gekozen)
3. Onregelmatige werkwoorden: uit je hoofd leren!
 • Avoir = eu (gehad)
 • Être = été (geweest)
 • Faire = fait (gemaakt/gedaan)

Slide 12 - Slide

Koppel de voltooid deelwoorden aan het juiste werkwoord.
avoir
acheter
réfléchir
faire
être
parler
été
réfléchi
fait
parlé
eu
acheté

Slide 13 - Drag question

Vul het voltooid deelwoord van het werkwoord tussen haakjes in.
Nous avons ... un film. (regarder)

Slide 14 - Open question

Ils ont ... leurs devoirs. (faire)

Slide 15 - Open question

J'ai ... le document. (remplir)

Slide 16 - Open question

Passé composé
Het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord vormen samen de passé composé.

Bijvoorbeeld: Wij hebben gedaan = Nous avons fait.

Schrijf dus altijd 2 werkwoorden op!

Slide 17 - Slide

J' ... de la musique. (écouter)

Slide 18 - Open question

Nous ... du tennis. (faire)

Slide 19 - Open question

Elle ... un film. (regarder)

Slide 20 - Open question

Ils ... le français. (choisir)

Slide 21 - Open question

Zet de zin in de passé composé.

Je finis à 11 heures.

Slide 22 - Open question

Nous faisons nos devoirs.

Slide 23 - Open question

Ils regardent un film.

Slide 24 - Open question

Verbuga
Op de volgende dia staat een link naar de website www.verbuga.eu. Oefen daar met de werkwoorden in de passé composé.
 1. In de kolom links vink je présent uit en de passé composé aan.
 2. In de kolom in het midden vink je aan: avoir, être en faire.
 3. In de kolom rechts vink je aan: aimer en choisir.
 4. Klik op confirmer.
 5. Je krijgt dan te zien welk werkwoord je moet vervoegen bij welke persoon. Vul het hulpwerkwoord en voltooid deelwoord in.
 6. Klik op suivant om naar de volgende vraag te gaan.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Link