Digi-doener! Pabo | De Gulden snede

 De gulden snede
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WiskundeRekenen+2HBOStudiejaar 1-4

This lesson contains 20 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Deze les is bedoeld om studenten kennis te laten maken met de gulden snede. De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Wat zo bijzonder is aan de gulden snede is dat een van nature veel voorkomende verhouding is. In de natuur, maar ook in kunst, architectuur, de mens enzovoort. 
 Daarnaast helpt deze les de student om de schoonheid van rekenen en wiskunde op basisschoolleerlingen over te brengen: het plaatst een mooi verhaal achter op het oog droge rekenstof! Download de handige docentenhandleiding en de lesbrief voor de studenten in de bijlage!

Instructions

Worksheets

Items in this lesson

 De gulden snede

Slide 1 - Slide

Maar eerst ...

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Er was eens een boer 
En die had een paar konijnen. Die konijnen zaten in een hok. En wat gebeurt er als je konijnen in een hok laat? Precies! Dan maken ze meer konijnen. Na twee maanden had het paar konijnen een nieuw paar konijnen gemaakt. En dat paar konijnen kreeg na twee maanden zelf ook weer baby konijntjes en die baby's en die baby's kregen weer baby's, enzovoort.

Slide 4 - Slide

Reken uit: hoeveel konijnen paartjes had de boer na 8 weken?
In de eerste maand heeft de boer 1 paar baby konijnen
● Na een maand zijn ze volwassen en nog een maand later hebben 
    ze een paartje konijnen gekregen.  
● Dus: na 1 maand heb je 1 paar. Na twee maanden heb je nog steeds 
    1 paar. Na drie maanden heb je 2 paar. In de vierde maand krijgt 
    het eerste paar weer een paar baby konijnen en het tweede paar 
    wordt volwassen. Er zijn dan dus 3 paartjes.
● Maak een tabel waarin je per maand aangeeft hoeveel paartjes 
    konijnen er zijn. Vul deze tabel aan tot 8 maanden.

Slide 5 - Slide

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... 

Slide 6 - Slide

  • Pak een passer en ruitjespapier.
  • Teken kwart cirkels. De grootte van de cirkels zijn de getallen die we net hebben uitgerekend. Je tekent dus eerst een kwart cirkel van 1. Dan nog eentje van 1. Dan eentje van 2. Dan eentje van 3. Enzovoort.
Aan de slag

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

De gulden snede is overal! 

Slide 9 - Slide

Natuur

Slide 10 - Slide

De mens 

Slide 11 - Slide

De mens (arm)

Slide 12 - Slide

De mens (vuist)

Slide 13 - Slide

Kunst

Slide 14 - Slide

Architectuur

Slide 15 - Slide

Politiek

Slide 16 - Slide

De kosmos

Slide 17 - Slide

Die reeks getallen heeft een wetenschappelijke naam: de Fibonacci-reeks

Weet je die reeks getallen nog?

Slide 18 - Slide

Zoek drie voorbeelden op internet die je het meest aanspreken
Tips:
● Combineer zoektermen voor specifiekere resultaten. 
    B.v. 'gulden snede architectuur'. 
● Gebruik Engels voor andere resultaten. 
   B.v. 'golden ratio art'.
● Probeer ook eens 'fibonacci in nature'.

voorbeeld

Slide 19 - Slide

Gebruik je eigen woorden: schrijf het op zoals je het aan je familie zou vertellen.

Wat heb je geleerd?
Bronnen:
● www.theifod.com/the-golden-ratio/
● https://sites.google.com/a/maret.org/advanced-math-7-final-project-2014/math-in-everyday-life/the-golden-ratio-in-the-word-around-us
● https://medium.com/@MateMarschalko/the-golden-ratio-in-sass-and-css-development-f958e18aa640
● www.youtube.com/watch?v=sj8Sg8qnjOg
● www.geogebra.org/m/YThycjQK#material/T8eKzDu5
● www.canva.com/learn/what-is-the-golden-ratio/

Slide 20 - Slide