Hoofdstuk 2: India en het Britse Rijk

1 / 23
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Deelcontext 2: India en het Britse Rijk
(1765 - 1885)

 • Hoofdvraag: Waardoor werd India de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk
 • Kenmerkende Aspecten:
 • Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
 • Uitbouw Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel de opkomst van het abolitionisme.
 • De industriële revolutie die de basis legde voor een industriële samenleving.
 • De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie
 • De opkomst van emancipatiebewegingen

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

        Verschillende koloniën 
Animatie van Jort Geschiedenis
(aflevering 3: 3.5 minuut)

Slide 4 - Slide

0

Slide 5 - Video

Hoofdvraag: Waardoor werd India de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk?
 • Na onafhankelijkheid VS, zwaartepunt Britse Rijk in Azië: 
 • India, onderdeel van het Islamitische Mogolrijk
 • Handel in handen van East India Company (1600 opgericht)
 • Monopolierecht in katoen en specerijen.
 • Factorijen  
 • Aanvankelijk alleen winstoogmerk, later ook politieke interesse door:
 • 1. concurrentie van Europese handelscompagnieën, o.a. VOC
 • 2. machtsstrijd in Mogolrijk > plaatselijke bevolking gesteund door Eng
 • Belangrijk: Verdrag van Allahabad (1765): Eng int belasting ipv de vorst >
 • Begin Britse Rijk in India.

Slide 6 - Slide

Uitbreiding van de macht van de Engelsen na 1765:
 • de EIC zette leger in > Brits-Indische leger
 • Royal Navy bestreed de buitenlandse concurrenten
 • lokale machthebbers bestuurden uit naam van de Britten
 • Britten wezen hindoeïsme af >
 • Indiase soldaten van EIC kwamen in opstand (1857)

Slide 7 - Slide

Uitbreiding EIC en Britse invloed

Slide 8 - Slide

* Brits bestuurder op paard letterlijk groter dan Indiase mensen
* Inheemse vorsten/adel net iets kleiner afgebeeld, maar ook op paard, zij besturen het land voor de Britten.  
Royal Navy: bescherming moederland-kolonie
Brits-Indische leger (tot 1857 300.000 indiers t.o. 40.000 europeanen)

+200 miljoen Indiase inwoners bestuurd door <1000 Britten 

Slide 9 - Slide

De Grote Indiase Opstand
1857

Soldaten Brits-Indisch leger kwamen in opstand de opstand  groeide uit tot een opstand v.d gehele bevolking

Aanleiding: introductie nieuwe patronen geweer 

Slide 10 - Slide

De Grote Indiase Opstand
1857

 • Deel v.d. soldaten weigerden het nieuwe geweer in gebruik te nemen doordat er dierlijk vet (rund is een heilig dier voor de Hindoes en het varken is een onrein dier in de Islam)
 • Zij werden zwaar gestraft door door de Britse officieren.
 • Met als gevolg dat ook andere soldaten en burgers in opstand kwamen.

Slide 11 - SlideOorzaken Grote Indiase OpstandGrote ontevredenheid bij Indiase bevolking door:
 • te hoge belastingen
 • hervormingen/afschaffing van de sociale en religieuze gebruiken
 • discriminatie 
 • corruptie binnen het bestuur

Slide 12 - Slide

Gevolgen grote Indiase Opstand
 • 1858 - Britten sloegen Grote Indiase Opstand neer:
 • Indiërs vormden geen sterke eenheid tegen Britten.
 • Voortaan kwam de kolonie onder direct gezag van de Britse regering:
 • India (2/3) direct olv de Britse regering en indirect (1/3) via vorsten
 • Einde Mogol-Dynastie 
 • Queen Victoria (1812-1902) werd keizerin van India (1877)
 • De EIC bleef wel de dagelijkse gang van zaken in India regelen, maar had geen macht meer.

Slide 13 - Slide

Oorzaak/gevolg grote Indiase opstand
Handelsmonopolie
Verdrag van Allahabad
Nieuwe uitrusting 
wel of niet ingevet
Britsen normen en waarden worden ingevoerd

Slide 14 - Slide

         Brits bestuur in India
Indiase versie van de Opstand van 1857 (11 minuten, Engelse ondertiteling)

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Belang koloniën voor Engeland
 • Naast politiek en militair overwicht, economische belangen:
 • grondstoffen: katoen, thee en zijde  
 • afzetgebied Britse fabrieken, dus:
 • Modern Imperialisme, gevolgen o.a.
 • - plantages, en
 • - Indiase huisnijverheid in problemen
 • - uitbreiding macht Britten door: 
 •    uitbreiden infrastructuur, stoomschepen, Suezkanaal (1869) en
 •    invoeren Engelse taal, brits onderwijs- en rechtssysteem (superioriteitsgedachte)

Slide 18 - Slide

Reactie vanuit Indiërs
 • 1. Indian National Congress: (1885):
 • - hoogopgeleide Indiërs, vooral Hindoes
 • - sociaal en juridische emancipatie +
 • - politiek: gelijke kansen in bestuur
 • - later een massabeweging
 • 2. Moslim Liga (1906) 
 • Britten reageerden negatief:
 • - controle behouden 
 • - superioriteitsgedachte >
 • - beschavingsoffensief

Slide 19 - Slide

Instapvragen bij hoofdstuk 2:
India en het Britse Rijk.
Pak je telefoon en log in op:

Slide 20 - Slide

Leg uit waarom het Verdrag van Alahabad het begin markeert van de Britse overheersing in India

Slide 21 - Open question

Maak aan de hand van de gebeurtenissen in 1857 duidelijk dat de Britten de Indiase cultuur absoluut niet serieus namen.

Slide 22 - Open question


We hebben dus 4 oorzaken gezien voor het uitbreken van de grote Indiase opstand. Welke van deze vier is volgens jou het MINST belangrijkst?
A
Handelsmonopolie
B
Verdrag van Allahabad
C
Britse normen en waarden worden verplicht
D
Nieuwe wapens en munitie zijn ingevet met varkens en koeien vet

Slide 23 - Quiz