Hoofdstuk 2: India en het Britse Rijk

Deelcontext 2: India en het Britse Rijk
(1765 - 1885)

 • Hoofdvraag: Waardoor werd India de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk
 • Kenmerkende Aspecten:
 • Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
 • Uitbouw Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel de opkomst van het abolitionisme.
 • De industriële revolutie die de basis legde voor een industriële samenleving.
 • De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie
 • De opkomst van emancipatiebewegingen
1 / 28
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Deelcontext 2: India en het Britse Rijk
(1765 - 1885)

 • Hoofdvraag: Waardoor werd India de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk
 • Kenmerkende Aspecten:
 • Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
 • Uitbouw Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel de opkomst van het abolitionisme.
 • De industriële revolutie die de basis legde voor een industriële samenleving.
 • De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie
 • De opkomst van emancipatiebewegingen

Slide 1 - Slide

Instapvragen bij hoofdstuk 2:
India en het Britse Rijk.
Pak je telefoon en log in op:

Slide 2 - Slide

Leg uit waarom het Verdrag van Alahabad het begin markeert van de Britse overheersing in India

Slide 3 - Open question

Maak aan de hand van de gebeurtenissen in 1857 duidelijk dat de Britten de Indiase cultuur absoluut niet serieus namen.

Slide 4 - Open question

Deelcontext 2: India en het Britse Rijk
(1765 - 1885)

 • Hoofdvraag: Waardoor werd India de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk
 • Kenmerkende Aspecten:
 • Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
 • Uitbouw Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel de opkomst van het abolitionisme.
 • De industriële revolutie die de basis legde voor een industriële samenleving.
 • De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie
 • De opkomst van emancipatiebewegingen

Slide 5 - Slide

        Verschillende koloniën 
Animatie van Jort Geschiedenis
(aflevering 3: 3.5 minuut)

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Hoofdvraag: Waardoor werd India de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk?
 • Na onafhankelijkheid VS, zwaartepunt Britse Rijk in Azië: 
 • India, onderdeel van het Islamitische Mogolrijk
 • Handel in handen van East India Company (1600 opgericht)
 • Monopolierecht in katoen en specerijen.
 • Factorijen  
 • Aanvankelijk alleen winstoogmerk, later ook politieke interesse door:
 • 1. concurrentie van Europese handelscompagnieën, o.a. VOC
 • 2. machtsstrijd in Mogolrijk > plaatselijke bevolking gesteund door Eng
 • Belangrijk: Verdrag van Alahabad (1765): Eng int belasting ipv de vorst >
 • Begin Britse Rijk in India.

Slide 9 - Slide

Uitbreiding van de macht van de Engelsen na 1765:
 • de EIC zette leger in > Brits-Indische leger
 • Royal Navy bestreed de buitenlandse concurrenten
 • lokale machthebbers bestuurden uit naam van de Britten
 • Britten wezen hindoeïsme af >
 • Indiase soldaten van EIC kwamen in opstand (1857) > hard neergeslagen (1859) maar:

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Leerdoelen


 • Je kunt verklaren waarom in 1857 de Grote Indiase Opstand  tegen het Britse gezag uitbrak en je kunt benoemen welke gevolgen deze opstand kreeg.

Slide 12 - Slide

Uitbreiding EIC en Britse invloed

Slide 13 - Slide

* Brits bestuurder op paard letterlijk groter dan Indiase mensen
* Inheemse vorsten/adel net iets kleiner afgebeeld, maar ook op paard, zij besturen het land voor de Britten.  
Royal Navy: bescherming moederland-kolonie
Brits-Indische leger (tot 1857 300.000 indiers t.o. 40.000 europeanen)

+200 miljoen Indiase inwoners bestuurd door <1000 Britten 

Slide 14 - Slide

De Grote Indiase Opstand
1857

Soldaten Brits-Indisch leger kwamen in opstand de opstand  groeide uit tot een opstand v.d gehele bevolking

Aanleiding: introductie nieuwe patronen geweer 

Slide 15 - Slide

De Grote Indiase Opstand
1857

 • Deel v.d. soldaten weigerden het nieuwe geweer in gebruik te nemen doordat er dierlijk vet (rund is een heilig dier voor de Hindoes en het varken is een onrein dier in de Islam)
 • Zij werden zwaar gestraft door door de Britse officieren.
 • Met als gevolg dat ook andere soldaten en burgers in opstand kwamen.

Slide 16 - SlideOorzaken Grote Indiase OpstandGrote ontevredenheid bij Indiase bevolking door:
 • te hoge belastingen
 • hervormingen/afschaffing van de sociale en religieuze gebruiken
 • discriminatie 
 • corruptie binnen het bestuur

Slide 17 - Slide

Gevolgen grote Indiase Opstand
 • 1858 - Britten sloegen Grote Indiase Opstand neer;  Indiërs vormden geen sterke eenheid tegen Britten.
 • Voortaan kwam de kolonie onder direct gezag van de Britse regering
 • Einde Mogol-Dynastie 
 • Queen Victoria werd keizerin van India
 • De EIC bleef wel de dagelijkse gang van zaken in India regelen, maar had geen macht meer.

Slide 18 - Slide

Oorzaak/gevolg grote Indiase opstand
Handelsmonopolie
Verdrag van Allahabad
Nieuwe uitrusting 
wel of niet ingevet
Britsen normen en waarden worden ingevoerd

Slide 19 - Slide


We hebben dus 4 oorzaken gezien voor het uitbreken van de grote Indiase opstand. Welke van deze vier is volgens jou het MINST belangrijkst?
A
Handelsmonopolie
B
Verdrag van Allahabad
C
Britse normen en waarden worden verplicht
D
Nieuwe wapens en munitie zijn ingevet met varkens en koeien vet

Slide 20 - Quiz

1876
1832
1857
Vanaf 1700
1765
Zeventiende eeuw
De Britten handelen via Bania's met het binnenland van India en blijven zelf in hun factorijen aan de kust
Centrale macht van de Mogolvorsten in India wordt steeds minder
Het verdrag van Allahabad. De machtsverhouding tussen Engeland en India veranderd. 
Parlementaire toespraak van William Wilberforce. Britten gaans steeds meer lokale gebruiken verbieden
Kroning van Koningin Victoria als keizerin van Brits-Indië
De Grote Indiase Opstand

Slide 21 - Drag question

Slide 22 - Slide

Uitbreiding van de macht van de Engelsen na 1765:
 • de EIC zette leger in > Brits-Indische leger
 • Royal Navy bestreed de buitenlandse concurrenten
 • lokale machthebbers bestuurden uit naam van de Britten
 • Britten wezen hindoeïsme af >
 • Indiase soldaten van EIC kwamen in opstand (1857) > hard neergeslagen (1859) maar:
 • reorganisatie bestuur in India:
 • opheffing EIC >
 • India (2/3) direct olv de Britse regering en  indirect (1/3) via vorsten
 • koningin Victoria (1812 - 1901) gekroond tot keizerin van India. (1877) 

Slide 23 - Slide

         Brits bestuur in India
Indiase versie van de Opstand van 1857 (11 minuten, Engelse ondertiteling)

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Belang koloniën voor Engeland
 • Naast politiek en militair overwicht, economische belangen:
 • grondstoffen: katoen, thee en zijde  
 • afzetgebied Britse fabrieken, dus:
 • Modern Imperialisme, gevolgen o.a.
 • - plantages, en
 • - Indiase huisnijverheid in problemen
 • - uitbreiding macht Britten door: 
 •    uitbreiden infrastructuur, stoomschepen, Suezkanaal (1869) en
 •    invoeren Engelse taal, brits onderwijs- en rechtssysteem (superioriteitsgedachte)

Slide 27 - Slide

Reactie vanuit Indiërs
 • 1. Indian National Congress: (1885):
 • - hoogopgeleide Indiërs, vooral Hindoes
 • - sociaal en juridische emancipatie +
 • - politiek: gelijke kansen in bestuur
 • - later een massabeweging
 • 2. Moslim Liga (1906) 
 • Britten reageerden negatief:
 • - controle behouden 
 • - superioriteitsgedachte >
 • - beschavingsoffensief

Slide 28 - Slide