vragen na 56

De neoromantiek is een reactie op het impressionisme en naturalisme. Het fantasievolle, wonderlijke en lieflijke gaat weer de overhand krijgen op het zakelijke en sombere. De nadruk op het ........ blijft bestaan.
1 / 11
next
Slide 1: Open question
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

De neoromantiek is een reactie op het impressionisme en naturalisme. Het fantasievolle, wonderlijke en lieflijke gaat weer de overhand krijgen op het zakelijke en sombere. De nadruk op het ........ blijft bestaan.

Slide 1 - Open question

"Een zwerver verliefd" van Arthur van Schendel is een neoromantisch boek. De hoofdpersoon heet.......

Slide 2 - Open question

Zo heet de cultuurbeweging die tijdens WO-I tot ontwikkeling kwam.
A
Expressionisme
B
Fin de siècle
C
Modernisme
D
Vitalisme

Slide 3 - Quiz

Het modernisme wordt ook wel aangeduid met de term 'avant-garde'.
A
juist
B
onjuist

Slide 4 - Quiz

In dit jaar eindigde WO-I.
A
1914
B
1918
C
1929
D
1936

Slide 5 - Quiz

Het literaire expressionisme is vooral een poëziestroming.
A
juist
B
onjuist

Slide 6 - Quiz

Welk begrip hoort bij de omschrijving: 'gedichten waarin het niet gaat over het weergeven van concrete inhoud, maar waarin een sfeer / beeld wordt opgeroepen'?
A
Historische avant-garde
B
Poésie pure
C
Fauvisme
D
Vitalisme

Slide 7 - Quiz

Poésie pure is de literaire tegenhanger van de abstracte beeldende kunst.
A
juist
B
onjuist

Slide 8 - Quiz


A
impressionisme
B
expressionisme

Slide 9 - Quiz


A
impressionisme
B
expressionisme

Slide 10 - Quiz

Wat is GEEN kenmerk van expressionistische poëzie?
A
beeldspraak ontleend aan stadsleven
B
geen metrum en rijm
C
geen regelmatige strofebouw
D
veel bijvoeglijke naamwoorden

Slide 11 - Quiz