H17.3 - Accu's en brandstofcellen

§17.3 - Accu's en brandstofcellen
1 / 26
next
Slide 1: Slide
ScheikundeVoortgezet speciaal onderwijsMiddelbare schoolhavoLeerroute HLeerroute 5Leerjaar 5

This lesson contains 26 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 55 min

Items in this lesson

§17.3 - Accu's en brandstofcellen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Na deze paragraaf kan ik...:
  • hoe accu's werken
  • uitleggen wat een brandstofcel is
  • uitleggen hoe een brandstofcel werkt


Slide 2 - Slide

Redoxreacties / herhaling
    Kopersulfaat en ijzer

Slide 3 - Slide

Herhaling redoxreacties
De Cu2+ ionen verdwijnen uit de oplossing en er ontstaat een laagje koper op het ijzer.
Cu2+(aq)  wordt  Cu(s)
De koperionen raken hun lading kwijt dat kan alleen als de koperionen elektronen opnemen.
Cu2+(aq) + 2e-  --> Cu (s)

Slide 4 - Slide

Herhaling redoxreacties
Je kunt met bloedloogzout aantonen dat er Fe2+ ionen ontstaan.
Fe(s) wordt  Fe2+ (aq)
De ijzerionen kunnen alleen ontstaan door elektronen of te geven.
Fe(s) -->  Fe2+(aq) + 2e-

Slide 5 - Slide

Herhaling Oxidator / reductor
Oxidator: Deeltje dat bij een reactie elektronen opneemt

Reductor: Deeltje dat bij een reactie elektronen afstaat.

Er is sprake van halfreacties, deze staan in binas 48.

Slide 6 - Slide

Herhaling Halfreacties optellen
Oxidator: Cu2+(aq) + 2e-  --> Cu (s)
Reductor: Fe(s) --> Fe2+(aq) + 2e-
-----------------------------------------------------------------------
Totale reactie: Cu2+(aq) + Fe(s) --> Cu(s) + Fe2+(aq)


Slide 7 - Slide

Redoxreactie op afstand - Elektrochemische cel

Slide 8 - Slide

Elektrochemische cel
In deze cel vindt een redoxreactie plaats.

Oxidator: Cu2+(aq)
Reductor: Zn(s)

De zoutbrug zorgt voor de verbinding tussen de twee oplossingen, 
de zoutbrug bevat vrije ionen, deze zorgen voor het lading transport

Slide 9 - Slide

Reactie
Zn(s) -->  Zn2+ + 2e-
Cu2+ + 2e- -->  Cu(s)

Reductor: negatieve pool
Oxidator: positieve pool


Slide 10 - Slide

Filmpje 1
Werking van loodaccu's


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Loodaccu

Slide 13 - Slide

Halfreacties accu
De accu bestaat uit een plaat lood. Pb(s) en een plaat lood(IV)oxide, PbO (s). 

Deze platen staan in verdund zwavelzuur dat als elektrolyt dient. Als de accu stroom moet leveren, werkt de loodplaat als reductor en en lood(IV)oxideplaat als oxidator

Slide 14 - Slide

Halfreacties accu
Reductor: Pb(s) -->  Pb2+(aq) + 2e-
Oxidator: PbO2(s) + 4H+(aq) + 2e- -->  Pb2+ + 2H2O(l)

Het ontstane Pb2+ gaat met de sulfaationen uit het accuzuur reageren waarbij vast loodsulfaat ontstaat.
Pb2+ (aq) + SO42- (aq) --> PbSO4 (s)

Slide 15 - Slide

Halfreacties accu
In tabel 48 staan de halfreacties voor deze accu:

Red: Pb(s) + SO42-(aq) -->  PbSO4(s) + 2e-
Ox: PbO2(s) + SO42-(aq) + 4H+(aq) + 2e- --> PbSO4(s) + 2H2O(l)

Slide 16 - Slide

Opladen van een accu
Bij het opladen van de accu stuurt de dynamo een stroom door de accu waardoor de omgekeerde halfreacties aan de elektroden plaatsvinden:

PbSO4(s) + 2e- --> Pb(s) + SO42-(aq)
PbSO4(s) + 2H2O(l) --> PbO2(s) + SO42-(aq) + 4H+(aq) + 2e-

Slide 17 - Slide

Filmpje 2
Werking brandstofcellen


Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Brandstofcel
Het verschil tussen een accu en een brandstofcel is dat in een brandstofcel continu de reagerende stoffen aan- en afgevoerd moeten worden. Dit in tegenstelling tot de reagentia in een batterij of accu, die zitten opgeslagen in een gesloten systeem.

Slide 20 - Slide

Waterstof-brandstofcel

Slide 21 - Slide

Halfreacties
H2(g) --> 2H+ (aq) + 2e- 2x
O2(g) + 4H+ + 4e- --> 2H2O 1x

Optellen:
2H2(g) + O2(g) + 4H+(aq) --> 2H2O (l) + 4H+(aq)

Links en rechts 4H+ wegstrepen.
2H2(g) + O2(g) --> 2H2O (l)

Slide 22 - Slide

methanol-brandstofcel

Slide 23 - Slide

Reactie methanol-brandstofcel
Red: CH3OH + H2O --> CO2 + 6H+ + 6e-
Ox: O2 + 4H+ + 4e- --> 2H2O

Na het gelijk maken van het aantal elektronen, optellen en wegstrepen van H+ ontstaat de vergelijking voor de volledige verbranding van methanol.
Geef deze reactievergelijkingSlide 24 - Slide

Reactievergelijking na optellen
Na het gelijk maken van het aantal elektronen, optellen en wegstrepen van H+ ontstaat de vergelijking voor de volledige verbranding van methanol.

2CH3OH(aq) + 3O2(g) --> 2CO2 (g) + 4H2O(l)


Slide 25 - Slide

Maken
Maak nu de volgende opdracht(en):
  • §17.3 -> opdr. 12, 13, 14

Slide 26 - Slide