§17.3 Opslag van energie


 • Behandelen §17.3
 • oefenen met de stof
Wat gaan we doen vandaag?
1 / 27
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson


 • Behandelen §17.3
 • oefenen met de stof
Wat gaan we doen vandaag?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Na deze les kun je de volgende uitleggen en in de juiste context gebruiken:

  • het opslaan van elektrische energie in batterijen.
  • verschillende soorten oplaadbare batterijen. 
  Wat weet je na deze les

  Slide 2 - Slide

  This item has no instructions

  Ik heb de onbekende halfreacties van het HAINES practicum kunnen opstellen
  😒🙁😐🙂😃

  Slide 3 - Poll

  This item has no instructions

  Wat heb je gedaan en gezien?

  Slide 4 - Slide

  This item has no instructions

  C6H12O6 → C6H12O7

  Compenseer O met H2O
  C6H12O6 + H2O → C6H12O7 

  Compenseer H met H+ en maak lading kloppend
  C6H12O6 + H2O → C6H12O7 + 2H+

  Basisch milieu!!
  C6H12O6 + H2O + 2OH - → C6H12O7 + 2H+ + 2OH- + 2e-

  1e halfreactie
  C6H12O+ 2OH
  → 
  C6H12O7 + H2O + 2e-

  Slide 5 - Slide

  This item has no instructions

  2 Cu2+ → Cu2O

  Compenseer O met H2O
  2 Cu2+ + H2O → Cu2O

  Compenseer H met H+ en maak de lading kloppend
  Cu2+ + H2O + 2e- → Cu2O + 2H

  Basische omgeving!
  Cu2+ + H2O + 2OH- + 2e- → Cu2O + 2H+ + 2OH -

  2e halfreactie
  2 Cu2+ + 2OH- + 2e-
  → 
  Cu2O + H2

  Slide 6 - Slide

  This item has no instructions

  2 Cu2+ + 2OH- + 2e-            →   Cu2O + H2O                    
  C6H12O6 + 2OH-                 →   C6H12O7 + H2O + 2e-

  Optellen:
  2 Cu2++ 4 OH- + C6H12O6  →   Cu2O + 2 H2O + C6H12O7
  Totaal reactie
  Fase toevoegen en klaar!
  2 Cu2+(aq) + 4 OH- (aq) + C6H12O6  (aq) →   Cu2O (s) + 2 H2O (l) + C6H12O7 (aq)

  Slide 7 - Slide

  This item has no instructions

  Energie opslag
  Opslag als brandstof
  Opslag in batterij/accu

  Slide 8 - Slide

  This item has no instructions

  Opladen van een batterij/accu met 
  een 
  redox reactie  
  die de 
  omgekeerde richting op loopt 
  met een 
  externe stroombron
  Opladen van een accu

  Slide 9 - Slide

  This item has no instructions

  Opladen van een loodaccu

  Slide 10 - Slide

  This item has no instructions

  De loodaccu bestaat uit:

  • Een plaat lood
  • Een plaat lood bedekt met lood(IV)oxide
  • Electrolyt: een bad verdund zwavelzuur
   

  De loodaccu

  Slide 11 - Slide

  This item has no instructions

  Schrijf de formules van alle deeltjes in het reactiemengsel op. (OOK H2O)

  • Pb
  • Pb(IV)O2
  • H2O
  • H+
  • SO42-

     Stap 1: welke deeltjes

  Slide 12 - Slide

  This item has no instructions

  Loodaccu

  Slide 13 - Slide

  This item has no instructions

  • Check Binas 48 (Oxidator of Reductor) 
  • Wat is de sterkste oxidator en wat is de sterkste reductor.  
  • Staat de oxidator boven de reductor? 

  Stap 2 t/m 6

  Slide 14 - Slide

  This item has no instructions

  Geef de halfreacties van de
  sterkste oxidator en sterkste reductor

  Slide 15 - Open question

  This item has no instructions

  • Check Binas 48 (Oxidator of Reductor) 
  • Wat is de sterkste oxidator en wat is de sterkste reductor.  
  • Staat de oxidator boven de reductor? 

  Stap 2 t/m 6
  Sterkste oxidator
  PbO2(s) + 4H+(aq) + SO42- + 2e-  → PbSO4(s) + H2O(l)  

  Sterkste redactor
  Pb + SO42- → PbSO4(s) + 2e-

  Tabel 45A

  Slide 16 - Slide

  OXIDATOR:
  Pb(IV) neemt 2 e- op → Pb(II)
  Pb(II) met SO42- geeft een neerslagreactie
  O2- reageert met H+ → zuur/base reactie
  REDUCTOR:
  Aan Pb electrode ontstaat nu PbSO4 neerslag
  Wat is er gebeurd met de 0 2- van PbO2? Geef de naam van de reactie en het reactieproduct.

  Slide 17 - Open question

  This item has no instructions

  Hoe ziet dat eruit?
  • PbO2 raakt op
  • ook aan de + pool wordt er PbSO4 gevormd (ten koste van PbO2)

  Let op: 
  H+ en SO42- reageert weg bij het ‘leeglopen’ van de accu en wordt dus minder zuur

  Slide 18 - Slide

  This item has no instructions

  De uitgeputte accu
  • De polen zijn volledig bedekt met PbSO4
  • Zwavelzuur is weggereageerd  Slide 19 - Slide

  This item has no instructions

  • Externe bron aansluiten op de accu (- pool op - pool)

  • Zorgt ervoor dat de halfreactie andersom plaatsvinden:
  Het opladen van de loodaccu
  Sterkste oxidator
  PbO2(s) + 4H+(aq) + SO42- + 2e-   PbSO4(s) + H2O(l)  

  Sterkste redactor
  Pb + SO42-  PbSO4(s) + 2e-

  Slide 20 - Slide

  This item has no instructions

  • PbSO4 reageert weg tot Pb en SO42-

  • Aan de andere kant worden electronen weggetrokken en PbSO4 veranderd in PbO2

  Daarom: is je accu leeg van je auto leeg?
  Of opstarten met startkabels of aanduwen.
  Daarna een half uurtje rijden op de snelweg. Want.........de dynamo van je auto levert dan stroom om PbSO4 weg te laten reageren en zo de accu op te laden
   

  Het opladen van de loodaccu

  Slide 21 - Slide

  This item has no instructions

  Lijkt op een brandstofcel en een elektrochemische cel.

  • Electroden alleen voor geleiding
  De redox-flow accu

  Slide 22 - Slide

  This item has no instructions

  Lijkt op een brandstofcel en een elektrochemische cel.

  • Electroden alleen voor geleiding
  • Twee vloeistoffen gescheiden door een semi-permeabel membraan
  • De vloeistoffen circuleren in hun eigen reservoir

   

  De redox-flow accu

  Slide 23 - Slide

  This item has no instructions

  Lijkt op een brandstofcel en een elektrochemische cel.

  • Electroden alleen voor geleiding
  • Twee vloeistoffen gescheiden door een semi-permeabel membraan
  • De vloeistoffen circuleren in hun eigen reservoir
  • De uitwisseling van ionen gaat via het membraan
  • REDOX reactie levert de stroom

  Voordeel: Geen vaste platen die meedoen, alleen vloeistoffen → levensduur +++
  Nadeel: Grotere electrolyte tank geeft meer energie opslag
   

  De redox-flow accu

  Slide 24 - Slide

  This item has no instructions

  Overtollige elektrische energie kan opgeslagen worden in accu’s of kan gebruikt worden om door elektrolyse waterstof te maken.

  Het opladen van batterijen gebeurt via een geforceerde redoxreactie waarbij van buitenaf spanning op de elektroden gezet wordt. 

  Bij het opladen verlopen de halfreacties in de omgekeerde richting ten opzichte van die bij stroomlevering.

  Duurzaamheid is een belangrijke ontwerpeis bij de ontwikkeling van batterijen waarbij zowel prestaties als milieuaspecten een rol spelen.
  Samenvattend

  Slide 25 - Slide

  This item has no instructions

  Wat hebben we vandaag geleerd?

  Slide 26 - Slide

  This item has no instructions

  4.4 Rekenen aan reacties - basis
  Zie de studiewijzer op magister.me 

  Slide 27 - Slide

  This item has no instructions