M4 par. 1.4 activerende teksten

Deze les
- theorie par. 1.4
- oefenen par. 1.4
- quickscan examenbundel
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Deze les
- theorie par. 1.4
- oefenen par. 1.4
- quickscan examenbundel

Slide 1 - Slide

par. 1.4 Advertentie
Leerdoelen:
- je weet wat de functie van beeld in een advertentie is;
- je kunt de doelgroep van een advertentie bepalen;
- je kunt het tekstdoel van een advertentie bepalen;
- je weet het verschil tussen commerciële en ideële reclame.

Slide 2 - Slide

De reclameadvertentie
De derde tekst op het examen is altijd een reclameadvertentie.

Een reclameadvertentie 
- brengt een product, 
dienst of idee onder de aandacht.

- bestaat vaak uit tekst en beeld.

Slide 3 - Slide

TWEE SOORTEN RECLAME
Commerciële reclame: probeert je over te halen om een product te kopen.

Ideeële reclame: Probeert je gedrag, je manier van denken te veranderen.

Slide 4 - Slide


A
Ideële reclame
B
Commerciële reclame

Slide 5 - Quiz


A
Ideële reclame
B
Commerciële reclame

Slide 6 - Quiz


A
Ideële reclame
B
commerciële reclame

Slide 7 - Quiz


A
Ideële reclame
B
Commerciële reclame

Slide 8 - Quiz

Wat wordt er bedoeld met 'doelgroep' van een tekst?

Slide 9 - Open question

De doelgroep
Voor wie is de reclame bedoeld?

ouderen, jongeren, mensen met een bepaalde hobby?

Dit blijkt uit tekst en/of plaatje.

Slide 10 - Slide

Doelgroep bepalen
Wat zie je als plaatje?
Welke woorden worden gebruikt?
Wat willen ze verkopen of vertellen?

Slide 11 - Slide

Beeld in advertentie 
Lay-out  :                              Functies beeld:
Titel                                        Aandacht trekken
Kleuren                                 Informatie toevoegen
Plaatjes                                 Naam van de adverteerder toelichten
                                                 Tekst verduidelijken

Slide 12 - Slide

mogelijke tekstdoelen van een advertentie

- de lezer aansporen om iets te kopen (= hoofddoel)
- de lezer amuseren
- de lezer informeren
- overtuigen
- de lezer een mening laten overnemen
VAAK HEEFT EEN ADVERTENTIE MEER DOELEN

Slide 13 - Slide

De volgende vragen gaan over Tekst 3 blz 63

Slide 14 - Slide

Wat zie je op de foto?

Slide 15 - Open question

Wie zijn We in: We komen ook op plekken zonder postcode?

Slide 16 - Open question

Wie zijn U in Dankzij u?

Slide 17 - Open question

Welk tekstdoel heeft deze advertentie vooral?
A
informeren
B
activeren
C
overtuigen
D
amuseren

Slide 18 - Quiz

Voor wie is deze advertentie vooral bestemd?
A
Voor mensen die al deelnemen aan de Postcode Loterij.
B
Voor mensen die Plan International Nederland steunen.
C
Voor mensen die nog niet deelnemen aan de Postcode Loterij.

Slide 19 - Quiz

Welke functie heeft de foto vooral?
De foto
A
is nodig om de tekst te begrijpen.
B
laat zien dat hulp nodig is.
C
laat zien wat de adverteerder wil bereiken.

Slide 20 - Quiz

par. 1.4 Advertentie
Leerdoelen:
- je weet wat de functie van beeld in een advertentie is;
- je kunt de doelgroep van een advertentie bepalen;
- je kunt het tekstdoel van een advertentie bepalen;
- je weet het verschil tussen commerciële en ideële reclame.

Slide 21 - Slide

Wat wist ik al?

Slide 22 - Open question

Wat heb ik geleerd?

Slide 23 - Open question

Zelf aan de slag!
- Maak van par. 1.4 opd. 21 t/m 23
 

Ga naar https://examenbundel.nl/quickscan/
Kies vmbo en Nederlands en maak de quickscan.

Stuur mij een berichtje in Teams met daarin de vaardigheden waar je nog aan moet werken. 

Slide 24 - Slide