6.02 Voedselrelaties


6.02 Voedselrelaties
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson


6.02 Voedselrelaties

Slide 1 - Slide

Terugblik

Slide 2 - Slide

Een regenbui is een abiotische factor.
A
juist
B
onjuist

Slide 3 - Quiz

Populaties maken deel uit van een ecosysteem.
A
juist
B
onjuist

Slide 4 - Quiz

Een roodborstje bouwt een nest in een boom. Voor een roodborstje is nestgelegenheid een biotische factor.
A
juist
B
onjuist

Slide 5 - Quiz

Hoe noem je een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten?
Hoe noem je een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten?

Hoe noem je een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten?Hoe noem je een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten?

Hoe noem je een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten?A
Biotoop
B
Ecosysteem
C
Levensgemeenschap
D
Populatie

Slide 6 - Quiz

Hoe heet de relatie tussen 1 organisme en zijn omgeving ?
A
Niveau op individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 7 - Quiz

Hoe heet een groep individuen van 1 soort ?
A
Niveau op individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 8 - Quiz

Temperatuur
A
Biotische factor
B
Abiotische factor

Slide 9 - Quiz

Soortgenoten
A
Biotische factor
B
Abiotische factor

Slide 10 - Quiz

Wind
A
Biotische factor
B
Abiotische factor

Slide 11 - Quiz

Leerdoel
  • Je moet een voedselketen kunnen opstellen
  • Je moet een voedselweb kunnen opstellen
  • Je moet de kringloop van stoffen kunnen beschrijven en daarin producenten, consumenten en reducenten kunnen onderscheiden

Slide 12 - Slide

Voedselrelaties
Konijn eet gras: planteneter
Hert eet ook gras: planteneter
Vos eet konijn: vleeseter
Wezel eet ook konijn: vleeseter
Reiger eet vis: vleeseter
Ijsvogel eet ook vis: vleeseter

Slide 13 - Slide

Voedselketen
  • Pijltje = Wordt gegeten door (dus gaat in...)
  • dus: radijsje wordt gegeten door konijn
  • konijn wordt gegeten door uil. 

Slide 14 - Slide

Voedselketen 
schakel = deel van een voedselketen.

De eerste schakel van een voedselketen is altijd een plant.
De tweede schakel is altijd een planteneter. 
De derde schakel is altijd een vleeseter 

Slide 15 - Slide

Voedselketen = elke soort is voedsel voor een andere soort

Slide 16 - Slide

Voedselweb= meerdere voedselketens door elkaar

Slide 17 - Slide

Let op: een voedselketen of voedselweb begint altijd met een plant!

Slide 18 - Slide

Producenten zijn planten


produceren voedsel voor mens en dier

Slide 19 - Slide

Consumenten 1ste orde= planteneters of herbivoren

Slide 20 - Slide

Consumenten 1e of 2e orde = alleseter of omnivoren

Slide 21 - Slide

Consumenten 2e of 3e orde= vleeseters of carnivoren

Slide 22 - Slide

Afvaleters= eten dode resten van planten en dieren 

Slide 23 - Slide

Reducenten = bacterie
schimmels

Slide 24 - Slide

Kringloop

Slide 25 - Slide

0

Slide 26 - Video

Quizje!

Slide 27 - Slide

Afvaleters behoren tot de reducenten.
A
juist
B
onjuist

Slide 28 - Quiz

Een paardenbloem behoort tot de consumenten.
A
juist
B
onjuist

Slide 29 - Quiz


Sloot
In een sloot komen de volgende soorten organismen voor:
    1) alg;               4) stekelbaars;
    2) baars;          5) watervlo.
    3) snoek;
   
Welke reeks kan een voedselketen van deze soorten weergeven?
   

A
1 – 2 – 4 – 5 – 3
B
1 – 5 – 4 – 2 – 3
C
5 – 1 – 3 – 4 – 2
D
5 – 4 – 2 – 3 – 1

Slide 30 - Quiz

Wind
Grond
individu
populatie
ecosysteem
Levensgemeenschap
Abiotische factor

Slide 31 - Drag question

a-biotische
factor
Biotische factor

Slide 32 - Drag question

Vul in het schema van het voedselweb de volgende organismen op de juiste plaats in (zie afbeelding). 
bladluis 
buizerd 
konijn 
lieveheersbeestje 
merel 
planten 

Slide 33 - Drag question

In een vijver leven onder andere algen, stekelbaarsjes, waterkevers, waterplanten en watervlooien.

Deze organismen behoren 
tot dezelfde populatie.

Deze organismen behoren 
tot dezelfde levensgemeenschap.
niet
wel
niet
wel

Slide 34 - Drag question

Aan het (huis)werk
Quayn 6.02 Voedselrelaties
Lezen? blz 61

Slide 35 - Slide