Klas 4 - Ethiek

Ethiek
ETHIEK
1 / 15
next
Slide 1: Slide
LevensbeschouwingMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

Ethiek
ETHIEK

Slide 1 - Slide

Wat gaan we dit uur doen
- Herhaling: Wat is Ethiek
-Breder op de bergippen in gaan uit het boekje .
-Portofolio opdrachten.
-Als we tijd over hebben gaan we een inleiding krijgen in de grote opdracht van de volgende periode.

Slide 2 - Slide

Wat is Ethiek?
Het menswaardig handelen.
Welke keuzes moet je maken .

I

Slide 3 - Slide

Optieken


Een optiek is een benaderingswijze: een manier van kijken naar de werkelijkheid


I

Slide 4 - Slide

OptiekenVoorbeelden:
juridische optiek / economische optiek / technische optiek / biologische optiek / onderwijskundige optiek / psychologische optiek / geneeskundige optiek / historische optiek / geografische optiek / literaire optiek / natuurkundige optiek / esthetische optiek

Iedere optiek heeft als kern een aantal begrippen of waarden die in die optiek centraal staan en zal rondom deze aandachtsvelden vragen stellen en antwoorden geven

Slide 5 - Slide

Optieken


Slide 6 - Slide

Ethische optiek
De ethische optiek heeft als belangrijkste aandachtsveld de menswaardigheid van ons handelen.

Wat is het juiste handelen; welke keuze(s) 
moet ik maken?
De vraag naar het juiste (menswaardige) handelen kun je heel verschillend beantwoorden. Want wat is eigenlijk menswaardig te noemen?


Slide 7 - Slide

Moraal: waarden + normen
Het is het geheel van waarden en normen dat je handelen richting geeft, waar jij jouw keuzes (vaak onbewust) op baseert en verantwoord waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.

Een moraalsysteem wordt overgedragen binnen een sociaal-culturele context: de tijd, plaats en omstandigheden waarin je opgroeit, bepalen voor het grootste gedeelte jouw keuzes.

Slide 8 - Slide

Ethisch dilemma
Een ethisch dilemma ontstaat wanneer je een keuze moet maken tussen twee waarden.

Beide waarden vind je belangrijk en wil je dus bereiken, maar dat gaat niet: soms ontstaan er situaties waarin je een keuze moet maken omdat beide waarden elkaar tegenspreken of met elkaar botsen. 
Het gaat bij ethiek altijd om het handelen naar de waarden die jij voorrang geeft

Slide 9 - Slide

Ethische theorieën
Omdat we niet een gemeenschappelijk idee hebben over wat wel en niet menswaardig handelen is, bestaan er nogal wat verschillende meningen over. 

Want wat is menswaardig handelen nou eigenlijk precies? Wat doe je wel of juist niet?

Slide 10 - Slide

Ethische theorie 1: Gevolgenethisch handelen
John Stuart Mill
- Je handeling is ethisch juist (menswaardig) te noemen wanneer deze voor zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk geluk/voordeel oplevert.
- Je maakt een balans op van de gevolgen die jouw keuze heeft.
- De gevolgen van jouw handelen bepalen dus achteraf of dit ook een ethisch juiste keuze is geweest.

Maar waar ligt dan de grens? Wie bepaalt welk soort geluk er moet gelden? Bepaalt de meerderheid altijd wat er dan gebeurt?

Slide 11 - Slide

Ethische theorie 2: Beginselethisch handelen
Immanuel Kant
- Je handeling is ethisch juist (menswaardig) te noemen wanneer deze uit plichtsbesef gebeurt.
- Niet het gevolg van je keuze moet menswaardig zijn, maar de intentie waarmee je deze keuze hebt gemaakt.
- Het gaat er om dat je bewust het juiste doet: dat je altijd handelt om de waardigheid van de mens te bewaren.

Maar wordt er dan wel rekening gehouden met omstandigheden en emoties? En als je weet dat de gevolgen ethisch juist zijn, maar je moet daarvoor je principes (beginselen) opzij zetten?

Slide 12 - Slide

Ethische theorie 3: godsdienstige ethiek
- Je handeling is ethisch juist (menswaardig) te noemen wanneer deze gebaseerd is op de overtuigingen binnen de door jou aangehangen religie
- Het gaat erom dat je met je handelen de waarden, zoals weergegeven in de belangrijkste geschriften, kunt bereiken
- God bepaalt de standaard waarnaar je moet leven; ingaan tegen de wil van God betekent dat je een zonde begaat

Maar wanneer men zich beroept op God als verantwoording voor de gemaakte keuzes, kun je nauwelijks een discussie aangaan: alles is de wil van God en met God kun je niet discussiëren...

Slide 13 - Slide

Portofolio opdrachten:
Geef van elke Etische theorie (gevolgenethiek,beginselethiek en godsdienstigeethiek) een voorbeeld gebruik hier een eigen verzonnen casus voor.

Slide 14 - Slide

Periode 2
Welke etische problemen kun jij ontdekken in de trailer.

Slide 15 - Slide