14.1 je invloed op aarde*

Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven

14.1 Je invloed op de Aarde
blz 228
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1,2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven

14.1 Je invloed op de Aarde
blz 228

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Begrippenlijst
  • Duurzaamheid
  • Primaire- en secundaire- levensbehoefte
  • Energie
  • Grondstoffen
  • Ecologische voetafdruk
  • Voedselkringloop
  • Koolstofkringloop (fotosynthese en verbranding)
  • Gesloten kringloop
  • Compost

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Primaire levensbehoeften
nodig om in leven te blijven

Slide 3 - Slide

Je gebruikt de aarde om in je levensbehoeften te kunnen voorzien
Secundaire levensbehoeften
NIET nodig om in leven te blijven

Slide 4 - Slide

Je gebruikt de aarde om in je levensbehoeften te kunnen voorzien
primaire levensbehoeften
secundaire levensbehoeften
tv
water
zuurstof
woning
voedsel
mobiel
auto
voetbal

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

0

Slide 6 - Video

This item has no instructions

hoeveel kledingstukken koop jij per jaar?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

jij gebruikt 
de aarde op 
4 manieren. 

   
     energie - voedsel -
    water -grondstoffen 

Afval ontstaat en moet ergens op aarde naar toe.

Slide 8 - Slide

komt van bodem, planten, dieren: uitputting bronnen
afval geeft vervuiling
daarmee wordt de aarde belast
om belasting te beperken duurzamer leven
Ecologische voetafdruk
uitrekenen en vergelijken hoeveel van de aarde iedereen gebruikt
grootte hangt af van leefgewoonten
verschillen tussen landen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Jullie eco-afdruk?
Wil jij weten wat jou CO2 voetafdruk is?

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/wat-is-je-co2-voetafdruk/

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Welk land heeft de grootste ecologische voetafdruk?
A
rijk, dunbevolkt
B
rijk, dichtbevolkt
C
arm, dunbevolkt
D
arm, dichtbevolkt

Slide 12 - Quiz

milieu wordt meer belast dan vroeger door toenemend aantal mensen en veranderende levensstijl
voedselkringloop
koolstofkringloop

Slide 13 - Slide

in de natuur wordt alleen gebruikt wat beschikbaar is
alles wat geproduceerd wordt, wordt weer gebruikt, geen afval
gesloten kringloop kan oneindig doorgaan
er gaan geen stoffen verloren en er hoeven geen nieuwe stoffen aan toegevoegd te worden
verbruikte stoffen worden weer aangevuld
kringloop is een voorbeeld van een duurzame oplossing
als wij ook alleen gebruiken wat beschikbaar is, en alles wat we produceren bruikbaar is, dus geen afval, is dat duurzaam
Waardoor werkt onze kringloop niet goed meer?
A
door teveel zuurstof
B
door te weinig fossiele brandstoffen
C
door teveel koolstofdioxide
D
door teveel reducenten

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer is er geen gesloten kringloop?
A
In een natuurlijk oerwoud
B
Als je je eigen compost maakt voor je tuin
C
Als je gezond eet en beweegt
D
Bij een mestoverschot

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Duurzaamheid

Slide 16 - Mind map

vraag: waar denk je aan bij duurzaamheid?, wat weet je nog van de introductieles?
14.1 Je invloed op de aarde 
Duurzaamheid=
Zo met aarde omgaan dat deze voor iedereen 
in de toekomst op dezelfde manier bruikbaar isSlide 17 - Slide

manieren om zuinig met de aarde om te gaan
genoeg voedsel, drinkwater, energiebronnen en grondstoffen voor iedereen in de toekomst
Uitputting aarde
Uitputting: Als we meer van de aarde gebruiken dan de aarde kan geven/aanvullen.

Als alles wat gebruikt wordt, weer wordt aangevuld --> 
is er een gesloten kringloop
Een gesloten kringloop kan blijven doorgaan, zonder uitputting. 


Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Wat is duurzaamheid?
A
Duurzaamheid is een keurmerk
B
Duurzaamheid zegt iets over de kosten van een product
C
Duurzaamheid zegt iets over de levensduur of het productieproces van een product
D
Duurzaamheid zegt iets over hoe lang je een product kunt gebruiken

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Huiswerk

 14.1 maken in de online methode
en begrippenlijst aanvullen

Leren par. 13.1 t/m 13.3 + 14.1

Slide 21 - Slide

This item has no instructions