Priemgetallen GGD en KGV

Priemgetallen
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo g, havoLeerjaar 1,2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Priemgetallen

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Na deze les weet je wat een priemgetal is en kan je van 2 getallen de GGD en het KGV uitrekenen.

Slide 2 - Slide

Priemgetal 
Een priemgetal is een getal dat alleen deelbaar is door 1 of door zichzelf.

Slide 3 - Slide

Is 11 een priemgetal?
A
Ja
B
Nee

Slide 4 - Quiz

Is 26 een priemgetal?
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quiz

Is 87 een priemgetal?
A
Ja
B
Nee

Slide 6 - Quiz

Is 62 een priemgetal?
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quiz

Is 89 een priemgetal?
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quiz

Priemgetallen onder 100

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31, 37,
41, 43, 47, 53, 59,

61, 67, 71, 73, 79,

83, 89, 97

Slide 9 - Slide

Ontbinden in priemgetallen
Je kan een getal ontbinden in priemgetallen, je deelt dan steeds door het kleinst mogelijke priemgetal

24 = 2 x 2 x 2 x 3
124 = 2 x 2 x 31


Slide 10 - Slide

KGV

Kleinste Gemeenschappelijke Veelvoud
Het kleinste getal dat door beide getallen deelbaar is.

Slide 11 - Slide

KGV
KGV (3,4) betekent: 
wat is het kleinste getal dat je door 3 en 4 kan delen

Uitwerking:
Tafel van 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18
Tafel van 4: 4, 8, 12, 16, 20
12 is het kleinste getal dat in beide tafels voorkomt dus  KGV(3,4)=12

Slide 12 - Slide

GGD

Grootste Gemeenschappelijke Deler
Het grootste getal dat je door beide getallen kan delen

Slide 13 - Slide

GGD
GGD (18,24): 
het grootste getal waardoor je 18 en 24 kan delen

Uitwerking
Delers van 18: 2, 3, 6 en 9
Delers van 24: 2, 3, 4, 6, 8 en 12
6 is het grootste getal waardoor je 18 en 24 kan delen dus GGD(18,24) = 6

Slide 14 - Slide

Wat is het KGV van 4 en 6
KGV(4,6)=

Slide 15 - Open question

Wat is de GGD van 35 en 14?
GGD(35,14)=

Slide 16 - Open question

KGV: ontbinden in priemgetallen
KGV kan je ook uitrekenen door beide getallen te ontbinden in priemgetallen:
440 = 2 x 2 x 2 x 5 x 11
4900 = 2 x 2 x 5 x 5 x 7 x 7
KGV(440,4900)= 2 x 2 x 2 x 5 x 5 x 7 x 7 x 11 = 107800


Slide 17 - Slide

GGD: ontbinden in priemgetallen
GGD kan je ook uitrekenen door beide getallen te ontbinden in priemgetallen:
440 = 2 x 2 x 2 x 5 x 11
4900 = 2 x 2 x 5 x 5 x 7 x 7
GGD(440,4900)= 2 x 2 x 5 = 20


Slide 18 - Slide

Wat heb je deze les geleerd?

Slide 19 - Open question

Wat vind je nog moeilijk aan deze les?

Slide 20 - Open question