Voorbereiding examen B W7

Examen B W7
Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
Opdracht: Je geef gedurende een afgesproken periode leiding aan een groep kinderen.

1 / 12
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Examen B W7
Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
Opdracht: Je geef gedurende een afgesproken periode leiding aan een groep kinderen.

Slide 1 - Slide

Deze opdracht heeft alleen gedragsobservatie
• Met 'een afgesproken periode' wordt bedoeld een periode van maximaal 4 dagdelen.

Slide 2 - Slide

Gedragsobservatie
(noem belangrijke begrippen)

Slide 3 - Mind map

Geef een voorbeeld bij elk criteria; hoe laat jij dat zien?

Slide 4 - Slide

Hoe heet W7?
A
Zorgt voor een duidelijk pedagogisch klimaat
B
Stimuleer de ontw. door het aanbieden van activiteiten
C
Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
D
Stimuleer positieve interactie tussen kinderen

Slide 5 - Quiz

Wat moet hier staan?
Stimuleer ..... gedrag bij kinderen
A
positief
B
actief
C
interactief
D
sociaal

Slide 6 - Quiz

Bij w7 hoef je geen verslag te maken?
A
Dat is waar
B
Dat is niet waar

Slide 7 - Quiz

Als de BPV een O invult is het hele examen onvoldoende?
A
Dat is waar, alles moet opnieuw
B
Dat is niet waar, het gaat om het gemiddelde
C
Dat is niet waar, alleen dit werkproces moet overnieuw
D
Weet ik niet

Slide 8 - Quiz

Welk criteria hoort niet bij W7
A
Behandelt de kinderen rechtvaardig
B
Stimuleert positief gedrag bij kinderen
C
Laat elk kind tot zijn recht komen
D
Formuleert scherp en kernachtig.

Slide 9 - Quiz

Heb je nu nog vragen over W7?

Slide 10 - Open question

Begrijp je W7 van examen B?
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll

Opdracht:
1. Ga naar de digibib en kijk of je je examens nog kunt vinden.
2. Neem examen B door en onderstreep moeilijke en/of belangrijke begrippen.
3. Lees de toelichting van examen b goed door!
4. Lees de planning van examen B door uit teamsSlide 12 - Slide