Hoofdstuk 11 Duurzaam leven

Jouw invloed op de aarde
1 / 33
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 33 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Jouw invloed op de aarde

Slide 1 - Slide

Voetafdruk 
 • eerlijke verdeling aarde
 • ieder persoon 1,8 hectare 
 • 3.3 hectare gemiddeld in NL
 • Dat kan dus niet

Slide 2 - Slide

Invloed op de omgeving 
Omgeving = het milieu
Wat gebruik je? 
Nodig + comfortabel
Hoe heeft het invloed?


Slide 3 - Slide

Bijvoorbeeld je telefoon blz 117
 • fabriek - grondstoffen
 • energie
 • verpakking 
 • vervoeren 
 • opladen
 • afval  

Slide 4 - Slide

De aarde uitgeput?
Meer gebruiken dan dat de aarde maakt 
Aanvullen wat we gebruiken 
In de natuur: voedselkringloop (gesloten kringloop) 
Hoe kunnen wij dit doen?

Slide 5 - Slide

Aan de slag!
Maken paragraaf 11.1
Opdrachten  2,  5 t/m 14

Slide 6 - Slide

Energie gebruiken

Slide 7 - Slide

Elektriciteit maken 
Spanningsbron/ energiebron
Chemisch proces - stoffen reageren 
Elektrische energie 
Slide 8 - Slide

Welke energiebronnen zijn er?
 • fossiele brandstoffen 
 • kernenergie
 • waterkracht (duurzaam)
 • windenergie (duurzaam)

Slide 9 - Slide

Aan de slag
Maken 11.2 opdrachten: 3 t/m 6 en 7 t/m 9
timer
15:00

Slide 10 - Slide

Vermogen 
Bladzijde 123 lezen 
elektronen - stroomsterkte - spanning

Hoeveel energie wordt er per seconde gebruikt? - vermogen (watt (W))
Totaal? : tijd en soort apparaat


Slide 11 - Slide

Maken 
Opdrachten 11 tot en 16

Slide 12 - Slide

Vermogen berekenen
Hangt af van spanning en stroomsterkte
spanning = Volt (V)
Stroomsterkte = Ampère (A)
vermogen = spanning x stroomsterkte
P= U x I

We maken samen opdracht 15 en 16
Daarna alleen opdracht 17

Slide 13 - Slide

Energiegebruik meten 
kilowattuurmeter (kWh)
Gemiddeld 3500 kWh per jaar 

Slide 14 - Slide

Energiegebruik berekenen
Hangt af van: 
Vermogen en de tijd 

Energiegebruik = vermogen x tijd 
E= P x t 
We maken samen: 20,21 en 22
Daarna alleen: 18,19,23 en 24

Slide 15 - Slide

Wat kost je energiegebruik?
Meterstanden 
kWh per jaar 
Prijs per kWh

energiekosten = energiegebruik x kWh-prijs 

We maken samen: 25
Daarna alleen 26 en 27

Slide 16 - Slide

11.3 Voedsel produceren

Slide 17 - Slide

Wie maken ons voedsel?
Akkerbouwers


Tuinbouwers


Veehouders - veeteelt

Slide 18 - Slide

Hoe produceren boeren voedsel?
Vroeger: gemengd bedrijf | gesloten kringloop

Nu: meer mensen | meer voedsel | goedkoop produceren 

Slide 19 - Slide

Nu: akkerbouwers en tuinbouwers
 1. één voedingsgewas: monocultuur
 2. Opbrengst verhogen : mest en kunstmest
 3. Ziekte en schade voorkomen: gewasbeschermingsmiddelen

Slide 20 - Slide

Nu: veehouders
Intensieve veehouderij / bio-industrie
Krachtvoer
Medicijnen

Tegenwoordig wel veel regels rondom bio-industrie en medicatie 

Slide 21 - Slide

Gevolgen voedselproductie blz 130
 1. Overbemesting: planten- en diersoorten verdwijnen
 2. Watervervuiling: dieren in de natuur krijgen ook gifstoffen binnen
 3. Luchtvervuiling: ammoniak uit de mest vervuilt de lucht en komt in de bodem terecht als extra stikstof
 4. Minder natuur: door toename van wereldbevolking is meer landbouwgrond nodig voor voedsel productie

Slide 22 - Slide

Hoe sparen boeren het milieu?
 1. Mestinjectie i.p.v. over het land spuiten
 2. Niet meer mineralen gebruiken dan nodig: Mineralenboekhouding
 3. Minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken
 4. Gewasbeschermingsmiddelen niet in de buurt van water gebruiken

Slide 23 - Slide

Biologische landbouw

Slide 24 - Slide

Wat kun je zelf doen?
 • Biologische producten
 •  Minder vlees eten 

Slide 25 - Slide

Aan de slag
2 t/m 17

Slide 26 - Slide

11.4 Vervuiling tegengaan

Slide 27 - Slide

Wat gebeurt er met je afval?
1. Compost(eren) GFT!

2. Recyclen (bijv. glas)
3. Hergebruiken (bijv. kleding)
4. Verbranding --> energie opwekken
5. Storten liefst zo min mogelijk!!!!
Slide 28 - Slide

Wat zijn de gevolgen van energiegebruik?

Verbranden van fossiele brandstoffen -> afvalgassen ontstaan
--> luchtvervuiling --> klimaatverandering 

Evenwicht tussen verbanding en
fotosynthese is verstoord 

Slide 29 - Slide

Broeikaseffect
Broeikaseffect: CO2 in de lucht houdt warmte op aarde
Versterkt broeikaseffect: CO2 in de lucht stijgt enorm - deken op de dampkring - warmer op aarde

Slide 30 - Slide

Gevolgen van luchtvervuiling
 1. Verzuring van de bodem - planten gaan dood
 2. Fijn stof : slecht voor onze luchtwegen
 3. Smog (smoke + fog)

Slide 31 - Slide

Wat helpt tegen vervuiling?
 1. Afvalberg verkleinen
 2. Minder brandstof gebruiken
 3. Schonere energiebronnen gebruiken 
 4. Luchtvervuiling verminderen

Slide 32 - Slide

Aan het werk 
11.3 af?
11.4 maken opdracht 2,4,5, 7 t/m 10, 12 t/m 16,18, 20,23

Slide 33 - Slide