CGI Werken aan kwaliteit en deskundigheid

CGI: Werken aan kwaliteit en deskundigheid 
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

CGI: Werken aan kwaliteit en deskundigheid 

Slide 1 - Slide

Inleiding 
* Eigen deskundigheid, professionalisering
* Delen met collega’s
* Vakliteratuur
* Feedback van collega’s
* Bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Slide 2 - Slide

Werken aan kwaliteit?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

DESKUNDIGHEID

Slide 6 - Mind map

Hoe word je deskundig?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Inleiding
Zowel het werkveld als de maatschappij zijn continue in beweging. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Om het werk goed te kunnen blijven doen, is het voor een professional nodig zich voordurend te ontwikkelen en bij te dragen aan kwaliteit van zorg. De Verzorgende-IG doet dat door feedback te vragen en te geven en door het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in het werk. Daarnaast levert ze een bijdrage aan de prof. ontwikkeling van anderen en het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden die binnen een organisatie worden uitgevoerd.

Slide 10 - Slide

Kerntaken en werkprocessen
Kerntaken
Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

Werkprocessen
Zorgt voor professionele ontwikkeling ( Reflectieve EBP professional)
Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg ( professional en kwaliteitsbevorderaar)

Slide 11 - Slide

Bewijsstukken
Deskundigheid bevorderen en delen met je collega’s (maximaal 5 bewijsstukken)

Bijdragen aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (maximaal 5 bewijsstukken

Slide 12 - Slide

Eisen bewijsstukken 
- Gevarieerd, tijdens verschillende situaties verzameld
- Uniek en van jezelf
- Actueel en gedurende de opleiding verzameld

Slide 13 - Slide

Beoordelingscriteria 


1. Onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid 


Slide 14 - Slide

Onderbouwt keuze van bevorderen eigen deskundigheid

Slide 15 - Open question

Beoordelingscriteria 
 

2. Onderbouwt hoe en waarom zij vakliteratuur heeft gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen 

Slide 16 - Slide

Waarom vakliteratuur gebruikt?

Slide 17 - Open question

Beoordelingscriteria 

3. Onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan eigen ontwikkeling. 

Slide 18 - Slide

Feedback gekregen die bijgedragen heeft aan eigen ontwikkeling

Slide 19 - Open question

Beoordelingscriteria 

4. Onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen

Slide 20 - Slide

Eigen deskundigheid gedeeld met andere betrokkenen

Slide 21 - Open question

 Beoordelingscriteria 

5. Onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg.  

Slide 22 - Slide

Inzet protocol, of procedure die bijgedragen heeft aan de kwaliteit van zorg?

Slide 23 - Open question

 Beoordelingscriteria 

6. Onderbouwt hoe zij gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken heeft met de juiste persoon.   

Slide 24 - Slide

Knelpunt besproken met juiste persoon?

Slide 25 - Open question

Bijlage 1: bewijsformulier 
Per bewijsstuk een bewijsformulier

Slide 26 - Slide

Bijlage 2: overzicht bewijsstukken 

Slide 27 - Slide

Vragen ?

Slide 28 - Slide

De nodige informatie gekregen voor verdere uitwerking in BPV?
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

Wat vond je van de les
😒🙁😐🙂😃

Slide 30 - Poll