2. Mensen met een (zeer) ernstige beperking

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. 

Slide 1 - Slide

Vorige les
 • Mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. 
 • Begeleiding en ondersteuning van mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. 
 • Hoe is huiswerk gemaakt?
 • Wie heeft nog vragen over de vorige les? 

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
- Ik kan benoemen wat het verschil is tussen ernstig verstandelijk beperkt en zeer ernstig verstandelijk beperkt. 

- Ik weet welke ondersteuning mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking nodig zijn in het dagelijks leven. 

- Ik kan passende activiteiten in de begeleiding benoemen.

Slide 3 - Slide

Verschil in beperking
Diepe verstandelijke beperking IQ onder de 20. Ontwikkelingsleeftijd onder de 3 jaar.

Ernstige verstandelijke beperking IQ tussen de 20 en 35. Ontwikkelingsleeftijd tussen de 3 en 5 jaar. 

Slide 4 - Slide

Ernstig verstandelijk beperkt


- Lichaam gebonden. 
- Kunnen associëren. 
- Stereotiep gedrag. 
- Regelmaat en gewoonte zijn belangrijk. 

Zeer ernstig verstandelijk beperkt

- Leven in hun eigen wereld. 
- Motorisch veel verschillen. 
- Stereotiep gedrag.
- Lichaam gebonden ervaring ordening. 

Slide 5 - Slide

Ondersteuning bieden
Ernstig verstandelijk beperkt;

- Ontdek mogelijkheden in communicatie. 
- Non verbaal, verbaal en visueel. 
- Dagprogramma en regelmaat. 
- Stimuleren en in stand houden van vaardigheden.
- Vraag zorgvragers wat hun kind fijn vindt. 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Ondersteuning bieden
Zeer ernstig verstandelijk beperkt;

- Interpreteren van gedrag. 
- Vertel wat je doet. 
- Maak lichamelijk contact. 
- Volledig afhankelijk in algemene dagelijks levensverrichtingen (ADL) 

Slide 8 - Slide

Passende activiteiten
Gebruik van zintuiglijk stimulering materiaal. 

Snoezel activiteiten.

Muziek activiteiten.

Bewegingsactiviteiten.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Toepassen  ( 5 min)
Noteer in eigen woorden voor jezelf (papier, laptop)

Waar moet ik als zorgverlener op letten in de begeleiding van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking? 

Op welke manier kan in ondersteuning bieden in de begeleiding?

Slide 11 - Slide

Eindopdracht
Samen in groepjes gaan jullie een verslag maken over een specifieke doelgroep. 

Groepen zijn min 2, max 3 personen. 

In welke doelgroep ga jij je verder verdiepen?  


Slide 12 - Slide

Welke doelgroepen?
 • Licht en matig verstandelijk beperkt. (1)
 • Ernstig en zeer ernstig verstandelijk beperkt. (2)
 • Cliënten met aandoening aan centraal zenuwstelsel. (3)
 • Cliënten met aandoening aan de zintuigen. (4)
 • Cliënten met hersenletsel. (5)
 • Complexe zorgvragen en bijzondere zorg. (6)

Slide 13 - Slide

Waar moet het verslag aan voldoen? 

Zie ItsLearning. 

Slide 14 - Slide

Evaluatie
 • Wat hebben we besproken?
 • Feedback over de les? 
 • Vragen? 
 • Volgende week; cliënten met een aandoening aan de zintuigen.  

Slide 15 - Slide

Tijd voor..... 
 • Inloggen Thiememeulenhoff.
 • Huiswerk zie ItsLearning.  

Slide 16 - Slide