H2.4 Bij welke groep hoor je?

H2 Jongeren
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H2 Jongeren

Slide 1 - Slide

Vandaag gaan we het hebben over:
 • Identificatie
 • Hoe ontstaat groepsgevoel?
 • Ontstaan en gevolg jongerencultuur2.4 Bij welke groep hoor je?

Slide 2 - Slide

Omgaan met anderen heeft te maken met identificatie, je hebt een 'klik' met iemand.
Identificatie

Slide 3 - Slide

Je herkent bepaalde kenmerken van jezelf bij de ander.

Je voelt je verbonden met een groep mensen, omdat je dezelfde kenmerken of gewoonten hebt.
Identificatie
Groeps-
identificatie
Identificatie

Slide 4 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?
Hoe kan het dat we bij een groep horen?

Slide 5 - Mind map

1) Door de plaats waar je vandaan komt.
 • Je woont in een dorp of juist in een stad (Amsterdammers / Rotterdammers).
 • Je woont in een bepaalde provincie (Friezen / Zeeuwen).
 • Je bent afkomstig uit een ander land (Surinamers / Turken).

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

Slide 6 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?
2) Door je geloof, bijvoorbeeld:
 • het katholicisme
 • de islam
 • het jodendom
 • het protestantisme 
 • het boeddhisme
enzovoort

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

Slide 7 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

3) Wanneer mensen een gezamenlijk belang of probleem hebben. Bijvoorbeeld:
 • Scholieren
 • Treinreizigers
 • Werknemers
 • Automobilisten

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

Slide 8 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

4) Wanneer mensen een gezamenlijke smaak of interesse hebben. O.a: hobby, muziek of kleding. 
 • Gamers
 • Sporters 
 • Kookclubs
 • Skaters


Hoe ontstaat een groepsgevoel?

Slide 9 - Slide

"Nieuw" Groepsgevoel rond 1960 waardoor de samenleving veranderede:
Jongerencultuur

Een groep jongeren met dezelfde waarden, normen en gewoonten.

De samenleving verandert

Slide 10 - Slide

 • Meer welvaart
 • Meer vrije tijd
 • jongeren zetten zich af tegen de normen en waarden van hun ouders.
 • Minder in vloed van de kerk
Jongerencultuur

Slide 11 - Slide

De samenleving verandert


Persoonlijke vrijheid en ontwikkeling werden belangrijker: individualisering.
Meer vrijheid om eigen opleiding en beroep te kiezen.
Meer vrijheid betekent ook: keuzestress


Gevolgen-> sinds de jaren 60 ontstond een maatschappij waarin individualisme meer plaats kreeg.
De samenleving verandert

Slide 12 - Slide

In een individualistische samenleving zijn de banden tussen mensen losser.
Wij-gevoel

Zij-gevoel

Wanneer een groep zich sterk met elkaar verbonden voelt (de sociale cohesie is dan sterk).

Groep die als ‘tegenstanders’ van de ‘wij-groep’ wordt gezien.

‘Wij’ tegenover ‘zij’

Slide 13 - Slide

‘Wij’ tegenover ‘zij’

Voorbeelden:
 • Voetbalsupporters van verschillende clubs.
 • Werknemers van concurrerende bedrijven.
 • Leerlingen van verschillende scholen.

Polarisatie

Mensen en bevolkingsgroepen staan scherp tegenover elkaar doordat de tegenstellingen de nadruk krijgen.

‘Wij’ tegenover ‘zij’

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Hoe ontstaat een groepsgevoel?
(4)
A
Plaats, geloof, belangen of problemen en smaak of interesse
B
Sterk wij-zij gevoel, geen geloof, interesse en belangen
C
Individualisering, keuzestress, vrijheid, jongerencultuur
D
Gamers, sporters, kookclubs, zelfde films/series kijken

Slide 16 - Quiz

Je herkent bepaalde kenmerken van jezelf bij de ander.
A
Groepsidentificatie
B
Identificatie
C
Polarisatie
D
Jongerencultuur

Slide 17 - Quiz

Wat is een goed voorbeeld van sociale cohesie?
A
Voetbalsupporters van verschillende club
B
WK wedstrijd van Nederland
C
wij tegen over zij
D
Wanneer een groep zich sterk met elkaar verbonden voelt

Slide 18 - Quiz

Mensen en bevolkingsgroepen staan scherp tegenover elkaar doordat de tegenstellingen de nadruk krijgen is?
A
Jongeren cultuur
B
Internalisatie
C
Groepsidentificatie
D
Polarisatie

Slide 19 - Quiz

Zelfstandig werken                         Extra uitleg? Vragen?
 • Lezen H2.4 Bij welke groep hoor jij?
 • Opdrachten maken
timer
10:00

Slide 20 - Slide