DHV2S - Poëzie - Rijm en rijmschema's

Welkom DHV2S!
Vandaag gaan we verder met het onderwerp
poëzie. De thema's die deze les centraal 
zullen staan, zijn rijm en rijmschema's.
1 / 22
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welkom DHV2S!
Vandaag gaan we verder met het onderwerp
poëzie. De thema's die deze les centraal 
zullen staan, zijn rijm en rijmschema's.

Slide 1 - Slide

Programma voor deze les
- Leerdoelen
- Instructie
- Opdracht
- Afsluiting en evaluatie

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
- Aan het einde van de les weet je wat een strofe is
- Aan het einde van de les weet je wat beginrijm (alliteratie) is
- Aan het einde van de les weet je wat eindrijm is (assonantie) is
- Aan het einde van de les ken je verschillende rijmschema's

Slide 3 - Slide

Wat vind jij kenmerkend voor poëzie?

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Eindrijm
Woorden aan het einde van de regel hebben dezelfde klank.

Kijk maar naar het gedicht hiernaast:

Slide 8 - Slide

Rijmschema
Van het eindrijm kun je een rijmschema maken • Je geeft elke rijmklank een nieuwe letter. De klank in de eerste regel a, de volgende klank b, etc.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

A.
Sint liep te denken
Wat moest hij jou schenken
Een boek of een bon
Of een flesje lotion?
B.
Sint liep te denken,
Een boek of een bon
Of een flesje lotion,
Wat moest hij jou schenken?
C.
Sint liep te denken
Een boek of een bon
Wat moest hij jou schenken
Een flesje lotion?
gepaard rijm
omarmend rijm
gekruist rijm
abab
aabb
abba

Slide 14 - Drag question

Beginrijm / Alliteratie
Voorbeeld: "De kat krabt de krullen van de trap".
In die zin beginnen veel woorden met de 'k'
Bij alliteratie gaat het om overeenkomst in klank van medeklinkers aan het begin van woorden.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Assonantie
Enkele woorden die bij elkaar in de buurt staan, hebben dezelfde klank, maar niet dezelfde eindletter(s).

Slide 17 - Slide

Klinkerrijm / assonantie

• Het gaat hierbij om de uitspraak, en niet om de spelling
• Zo is er bijvoorbeeld ook assonantie bij 'een groot cadeau'

Slide 18 - Slide

Alliteratie / Assonantie
Alliteratie (beginrijm):
Groen - grom - griezel etc.
Assonantie (klinkerrijm):
Moeten - groenten - doe - vroeg - troep - schoen- moeder - groen - groeien

Slide 19 - Slide

Wat wist je al?

Slide 20 - Open question

Wat heb je geleerd?

Slide 21 - Open question

Wat gaan we de volgende les doen?

Slide 22 - Slide