3.1 Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht?

1 / 40
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 40 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

waardoor verloor China zijn positie
als regionale grootmacht?

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

China 18de eeuw, een machtig keizerrijk
- welvarend
- sterk gecentraliseerd
- effectief functionerend

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, 
de keizer streeft het welzijn van het volk na.

Vanaf 1644 stond China o.l.v. de Mantsjoes

Slide 10 - Slide

Hiërarchie was duidelijk d.m.v. het Confuscianisme
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
Overige kenmerken:
voorouderverering - sober leven - hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 
Gaat uit van de 5 menselijke relaties. De wereld is ordelijk als iedereen zijn juiste rol kent:
1. Vader (liefde) - Zoon (eerbied
2. Oudere broer (zorgzaam) - jongere broer (nederig)
3. Man (rechtvaardig) - vrouw (gehoorzaam)
4. Oudere (menselijk) - jongere (dankbaar)
5. Regeerder (menselijk) - onderdaan (trouw)
Er is dus sprake van een duidelijke hiërarchie

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Engeland breekt China open. De opiumhandel
1839-1842; eerste Opiumoorlog

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Gevolgen Eerste Opiumoorlog 
Gezichtsverlies Qingdynastie
Verdrag van Nanking (1842)
- vijf verdragshavens
- Hongkong op permanente basis van Engeland
- Engelse koning gelijkwaardig aan Chinese Keizer
- Extraterriorialiteit (Engelsen vallen onder Engelse rechtspraak)

Ongelijke verdragen

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Tweede Opiumoorlog (1856-1860)
....weer dikke nederlaag China
Gevolgen:
- Nieuwe verdragshavens 
- Toegang voor alle Europese landen 
- Yangtze-rivier vrij toegankelijk

Slide 20 - Slide

Delen China in handen buitenland:
- Rusland
- Frankrijk
- Engeland
- Japan

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

'Opstand van de Witte Lotus'

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide