Leerjaar 4 Economie Hst 4 les 1

4.1 Hoe wil je werken
Hst 4 Werkt aan de winkel
1 / 12
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4.1 Hoe wil je werken
Hst 4 Werkt aan de winkel

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
Klassikaal bespreken 4.1 Aan het werk
Tweetallen maken opdracht 1 t/m 12 van hst 4

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
- Je leert in welke productiesectoren je kunt werken 
- Je leert wat het verschil is tussen een werken in loondienst en als zelfstandige
- Je leert de verschillende arbeidswetten zoals arbeidstijdenwet, arbowet en minimumloon
- Je leert de verschillende arbeidsmotieven
- Je leert het verschil tussen betaald en onbetaald werk

Slide 3 - Slide

4.1 Aan het werk
Arbeidsovereenkomst = overeenkomst tussen werkgever en werknemer
Arbeidsovereenkomst = salaris, werktijden en duur v.d. overeenkomst
Vaste baan = geen einddatum van de overeenkomst
Flexibele baan;
1. overeenkomst met een eind datum
2. uitzendbaan (baan bij een uitzendbureau)
3. oproepcontract

Slide 4 - Slide

4.1 Hoe wil je werken
Waar ga je werken?
1. Agrarische sector
2. Industriële sector
3. Dienstverlenende sector

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

4.1 Hoe wil je werken
Duidelijke afspraken:
  • Arbeidsovereenkomst = contract tussen werkgever en werknemer (Loondienst)
  • Arbeidsvoorwaarden = loon, werktijden, proeftijd en opzegtermijn. 
  • Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) zijn de afspraken vastgelegd.
  • CAO geldt voor alle werknemers van een bedrijf of voor een hele groep bedrijven 
  • zelfstandige = ondernemer of ondernemer zonder personeel (zzp'er)
  • ondernemer = meer vrijheid, meer keuze, meer risico (geen vast loon) Slide 7 - Slide

4.1 Hoe wil je werken
Beschermd door de wet;
- wettelijk minimumloon
- minimumjeugdloon (jonger dan 21)
- Arbeidstijdenwet (regels werk en rusttijden)
- Arbowet (regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden)

Slide 8 - Slide

4.1 Hoe wil je werken
Waarom werken?
  • Arbeidsmotieven
1. behoefte aan sociale contacten
2. nuttig en zinvol bezig zijn
3. regelmaat hebben in je leven
4. nieuwe dingen leren
  • betaalde arbeid = je werkgever betaald loon en draagt belasting en sociale premiesa af aan de overheid
  • onbetaalde arbeid = vrijwilligers werk of huishoudelijk werk

Slide 9 - Slide

Wat wordt er niet in de CAO geregeld.
A
loon
B
proeftijd
C
werktijden
D
auto van de zaak

Slide 10 - Quiz

Wat is geen arbeidswet
A
Werkloosheid Wet (WW)
B
Arbeidstijdenwet
C
wettelijk minimumloon
D
Arbowet

Slide 11 - Quiz

Huiswerk 
Voor de volgende les maken opdracht 1 t/m 12 van paragraaf 4.1

Slide 12 - Slide