Didactiek Toezicht houden buiten de lessen

Toezicht houden buiten de les
Regelen, regelen, regelen.

Naast het reguliere onderwijs zullen jullie in de toekomst ook andere activiteiten  organiseren. Denk aan een schoolreisje, een kamp, een sportdag of een vossenjacht.
1 / 11
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Toezicht houden buiten de les
Regelen, regelen, regelen.

Naast het reguliere onderwijs zullen jullie in de toekomst ook andere activiteiten  organiseren. Denk aan een schoolreisje, een kamp, een sportdag of een vossenjacht.

Slide 1 - Slide

Buitenschoolse activiteiten
Activiteiten die buiten het schoolterrein zich afspelen.

bij de begeleiding wordt van jullie verwacht dat je interesse toont in de leerlingen en in de activiteit en dat je handelend optreedt wanneer leerlingen afwijken of dreigen af te wijken van de gemaakte afspraken of geldende regels en protocollen. 

Slide 2 - Slide

Regels
Vrijwel alle scholen hebben regels opgesteld die ze gebruiken bij buitenschoolse activiteiten. Als je die regels vastlegt in een methodische leidraad --> protocol. 
Ouders die hun kind aan school toevertrouwen, moeten ervan uit kunnen gaan dat buitenschoolse activiteiten op een goede en verantwoorde manier plaatsvinden. 
Protocol geeft duidelijkheid en zorgt voor veiligheid.

Slide 3 - Slide

Protocol buitenschoolse activiteiten

  • informeren van de ouders
  • toestemming voor deelname
  • voorbereiden leerlingen
  • verzekering
  • vervoer
  • calamiteiten 

Slide 4 - Slide

Informeren van ouders
Bij de meeste scholen gaan ouders automatisch akkoord met de deelname aan buitenschoolse activiteiten als ze hun kind inschrijven voor de school.

Ouders moeten in principe toestemming verlenen voor deelname. Op veel scholen gebeurt dat automatisch door de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Slide 5 - Slide

Waar moet je aan denken bij de voorbereiding van een excursie of kamp?

Slide 6 - Mind map

Zijn schoolreisjes en schoolkampen verplicht?

Slide 7 - Poll

Verzekering
De risico's van ongevallen zijn bij een buitenschoolse activiteit groter dan bij het verblijf op school. Scholen zijn daarom wettelijk verplicht een ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering te hebben. 

Deze verzekering geldt voor alle personeelsleden, leerlingen, stagiaires, ouders en vrijwilligers.

Slide 8 - Slide

Vervoer
Ook bij het vervoer van en naar de buitenschoolse activiteit zijn er allerlei risico's. Daarom spreek je in het protocol af waar je op let bij verschillende vormen van vervoer.

Waar zou je op kunnen letten bij:
wandelen, fietsen, openbaar vervoer, touringcar en personenauto's?

Slide 9 - Slide

Hoe noem je de methodische leidraad waarin de regels van buitenschoolse activiteiten zijn vastgelegd?
A
protocol
B
methodiek
C
richtlijn
D
wet

Slide 10 - Quiz

Noem 3 onderwerpen die dit overzicht van regels kan bevatten.

Slide 11 - Open question