Herhaling 4.4 en 4.5 stedelijke ontwikkeling en buurtprofiel

Herhaling 4.4 en 4.5 stedelijke ontwikkeling en buurtprofiel
1 / 16
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Herhaling 4.4 en 4.5 stedelijke ontwikkeling en buurtprofiel

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Welke bewonerskenmerken worden van Ellen Schurink genoemd ?
A
Leeftijd, gezinsfase, hoogte van het inkomen.
B
Leeftijd, woningtype, grootte van het huishouden.
C
Hoogte van het inkomen, etniciteit, staat van onderhoud
D
Gezinsfase, opleidingsniveau, grootte van het huishouden

Slide 3 - Quiz

Wat weet je van de woonomgeving waarin Ellen woont?

Slide 4 - Open question

Welk woningkenmerk van de woning van Ellen weten we zeker?
A
Type woning
B
Bouwjaar
C
Onderhoudsniveau
D
Eigendom

Slide 5 - Quiz

stadscentrum
arbeiderswijken
naoorlogse wijken
nieuwbouwwijken
jaren-`70-wijken
vooroorlogse wijken

Slide 6 - Drag question

Kenmerken van 19e eeuwse arbeiderswijken zijn:
A
Slecht geïsoleerd, kleine kamers, wel centrale verwarming.
B
Kleine kamers, geen douches, aan de rand van de stad.
C
Kleine kamers, slecht geïsoleerd, tegen het centrum aan.
D
Slecht geïsoleerd, geen douches, wel centrale verwarming.

Slide 7 - Quiz

Herstructurering beoogt
A
Een betere woonomgeving.
B
Inwoners uit een anders economische klasse.
C
Modernere/betere huizen voor de bewoners.
D
Meer ruimte voor parkeren in de voorheen nauwe straten.

Slide 8 - Quiz

Wat hoort niet bij sanering:
A
opknappen van woningen
B
slopen van woningen
C
nieuwbouw van woningen
D
doelgroep: oorspronkelijke bewoners

Slide 9 - Quiz

Segregatie is ...
A
is zichtbare regionale ongelijkheid.
B
is de sociale cohesie tussen bevolkingsgroepen.
C
het onderling verbonden zijn van mensen.
D
is het gescheiden leven van bevolkingsgroepen.

Slide 10 - Quiz

Wat is gentrification?
A
Het proces waarbij verschillende mensen meer gaan samenwerken.
B
Het proces als gevolg waarvan een wijk een hoger verzorgingsniveau krijgt.
C
Het proces waarbij mensen met een hoger inkomen in een armere wijk komen wonen.
D
Een proces als gevolg waarvan uiteindelijk woningen worden gesloopt.

Slide 11 - Quiz

Wat kan een gemeente met de informatie uit een buurtprofiel?

Slide 12 - Open question

Oefenen met 4.4 en 4.5
Maak nu de opdracht in SOM over Den Haag.
Ga naar inleveropdrachten, gebruik ook de bijlage met bronnen.

Maak vier deelvragen en lever de antwoorden in Word in. 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Maak nu de opdracht in SOM en gebruik bovenstaande kaart (59G).
Ga naar inleveropdrachten.
Maak vier deelvragen en lever de antwoorden in Word in. 
Ga naar inleveropdrachten. Maak de vier deelvragen en lever de antwoorden in Word in.
Ga naar inleveropdrachten.
Maak de vier deelvragen en lever de antwoorden in Word in.
De opdracht gaat over Katendrecht.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide