4.6 De woonomgeving

De Woonomgevingpar. 6
H4 Stedelijke gebieden
Leefomgeving
V5
1 / 26
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De Woonomgevingpar. 6
H4 Stedelijke gebieden
Leefomgeving
V5

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
- Je begrijpt het verband tussen leefbaarheid en de kenmerken van woning, bewoners en woonomgeving.
- Je begrijpt het verband tussen leefbaarheid, sociale (on)veiligheid, sociale cohesie en sociale netwerken.
- Je begrijpt waarom de beleving van de leefbaarheid subjectief is. dûh
- Je begrijpt waardoor er met name in oude industrie-, haven- en stationsgebieden in de steden grote vernieuwingen plaatsvinden. begrijpen we al
- Je begrijpt dat de keuze voor een bepaald stedelijk vernieuwingsbeleid gevolgen heeft voor de woningvoorraad en de bevolkingssamenstelling van een wijk.
- Je kunt wijken en buurten vergelijken aan de hand van woningkenmerken, bewonerskenmerken, beleving van de openbare ruimte en gevoerd beleid.
- Je kunt de leefbaarheid in buurten beargumenteerd beoordelen.
Lesdoelen:

Slide 2 - Slide

Buurtprofiel
Samenvatting van de belangrijkste kenmerken van een buurt.

Inhoud: 
 • Kenmerken woningen
 • Kenmerken bewoners
 • Kenmerken woonomgeving 

Slide 3 - Slide

De woonomgeving

Leefbaarheid: hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen of te werken.

Slide 4 - Slide

Woonomgeving
Sociale veiligheid

Subjectief: gevoel
Objectief: gemeten 

Afhankelijk van persoonlijke kenmerken

Slide 5 - Slide

Noem een voorbeeld van hoe persoonlijke kenmerken een rol spelen bij de subjectieve veiligheid.

Slide 6 - Open question

Maatregelen
Overlast en verloedering verminderen de sociale veiligheid

Interventie:
 • Inrichting openbare ruimte
 • De mensen zelf

Slide 7 - Slide

Openbare ruimte
Voor iedereen, maar van niemand 

Er wordt gelet op:
 • Toegankelijkheid
 • Onderhoud
 • Overzichtelijkheid
 • Toezicht

Slide 8 - Slide

Sociaal vlak

Slide 9 - Slide

Sociale Cohesie
Het gevoel van saamhorigheid

De bereidheid om een actieve rol te spelen in de buurt

-> invloed op leefbaarheid


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Noem een voorbeeld van hoe bij jou in de wijk de sociale cohesie wordt / kan worden verbeterd.

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Video

Buurt- of wijkvoorzieningen

Slide 14 - Slide

Lesdoelen
- Je begrijpt het verband tussen leefbaarheid en de kenmerken van woning, bewoners en woonomgeving.
- Je begrijpt het verband tussen leefbaarheid, sociale (on)veiligheid, sociale cohesie en sociale netwerken.
- Je begrijpt waarom de beleving van de leefbaarheid subjectief is. dûh
- Je begrijpt waardoor er met name in oude industrie-, haven- en stationsgebieden in de steden grote vernieuwingen plaatsvinden. begrijpen we al
- Je begrijpt dat de keuze voor een bepaald stedelijk vernieuwingsbeleid gevolgen heeft voor de woningvoorraad en de bevolkingssamenstelling van een wijk.
- Je kunt wijken en buurten vergelijken aan de hand van woningkenmerken, bewonerskenmerken, beleving van de openbare ruimte en gevoerd beleid.
- Je kunt de leefbaarheid in buurten beargumenteerd beoordelen.
Lesdoelen:

Slide 15 - Slide

Probleemwijken
- Segregatie -> soms lijkt er sprake van "goede" en "slechte" wijken.
- Er zijn wijken waar meerdere problemen samenkomen: verpaupering, afname aantal voorzieningen, asociaal gedrag etc. 

Oplossingen verbeteren leefbaarheid in de stad: 
1980: stadsvernieuwing
1990: herstructurering


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Stadsvernieuwing
 • Vanaf 1980
 • Renovatie 
 • Sloop en nieuwbouw (sanering)

Het verbeteren van de kwaliteit van de woningen (voor dezelfde inkomensgroep)

Slide 18 - Slide

Herstructurering
Vanaf 1990 (tegelijk met concentratiebeleid!)
Verbeteren kwaliteit woningen, woningaanbod en openbare ruimte.
-> Slechtste woningen worden duurder en luxer. 

-> gentrification: aantrekken bevolking met hoger inkomen om meer verscheidenheid aan te brengen in de bevolkingssamenstelling

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Hoe kan gentrificatie leiden tot segregatie?

Slide 22 - Open question

Waarom leidt gentrificatie in de VS tot meer segregatie dan in Nederland?

Slide 23 - Open question

Kijk naar een fragment van Tegenlicht, over gentrificatie in Amsterdam (tot 13.15 min.)

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Link

Opdrachten

Maak 
Hoofdstuk 4
§6

Opdr. 1, 3, 4, 6 en de hoofdvraag

Slide 26 - Slide