8.1 Energiestromen

8.1 Energiestromen
1 / 28
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

8.1 Energiestromen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
a) Je kan de volgende begrippen omschrijven:
1. Duurzaamheid
2. Bruto / netto primaire productie
3. Voedselconversie
4. Biomassa

b) Je kan de volgende onderdelen met info tekenen: 
1. Voedselketen
2. Voedselweb
3. Energiepiramide

c) Je kan een piramide van energie verklaren

Slide 2 - Slide

Eerst: Voorkennis Quiz!

Slide 3 - Slide

Welke groep hoort bij nummer 1?
A
Reducenten
B
Afvaleters
C
Producenten
D
Consumenten

Slide 4 - Quiz

Welke rol spelen consumenten in een voedselkringloop?
A
Nemen mineralen op en maken organische stoffen
B
Zetten organische stoffen om in andere organische stoffen
C
Breken organische stoffen af tot mineralen
D
Nemen organische stoffen op en maken anorganische stoffen

Slide 5 - Quiz

Welke groep organismen vormt een populatie?
A
De planteneters op Ameland
B
De bomen in een park
C
De edelherten in de Oostvaardersplassen
D
De kruidachtige planten in een wegberm

Slide 6 - Quiz

De eekhoorn ondervindt veel invloeden, hoeveel abiotische invloeden tel je?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 7 - Quiz

Hoeveel voedselketens tel je?
A
2
B
3
C
4
D
5

Slide 8 - Quiz

Uit hoeveel voedselrelaties bestaat de kortste voedselketen?
A
2
B
3
C
4
D
5

Slide 9 - Quiz

Bij het verdwijnen van welke dieren zijn de gevolgen voor andere dieren het grootst?
A
rups en muis
B
koolmees en bonte specht
C
havik en boommarter
D
havik en bonte specht

Slide 10 - Quiz

Je spreekt van een plaag als de meerderheid van de mensen last van een soort ervaart
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

Je spreekt van een plaag als..
A
de meerderheid van de mens last van een soort ervaart
B
de populatiegrootte een bepaalde grens overschrijdt
C
populatiegrootte zo is dat 't ecosysteem het niet kan dragen

Slide 12 - Quiz

Welk proces is een assimilatieproces?
A
het maken van aminozuren uit eiwitten
B
het maken van koolstofdioxide uit koolhydraten
C
het maken van zetmeel uit glucose
D
het maken van glucose uit glycogeen

Slide 13 - Quiz

Welk(e) element(en) bevatten alle organische stoffen?
A
C
B
C en H
C
C, H en O
D
C en O

Slide 14 - Quiz

Zuurstof, fosfaat, water, koolstofdioxide en nitraat zijn..
A
anorganische stoffen
B
organische stoffen

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Mind map

Lees blz. 269 en 270 

Slide 17 - Slide

Wat is het verschil tussen de bruto en de nettoproductie van een plant?

Slide 18 - Open question

BPP en NPP
Alle producenten in een ecosysteem:

Bruto primaire productie (BPP): De totale hoeveelheid energie die alle producenten vastleggen in hun organische stoffen (bijv. glucose).

Netto primaire productie (NPP): De hoeveelheid energie die alle producenten vastleggen in hun organische stoffen minus de energie die ze zelf gebruiken (via dissimilatie) voor levensprocessen. BPP – dissimilatie = NPP

Voedselconversie: Het omzetten van organische stoffen van het ene organisme naar het andere

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Waardoor verdwijnt er energie bij elke stap omhoog in een voedselketen?
A
Niet alle organismen worden gegeten
B
Niet alle organische stoffen zijn verteerbaar
C
Organismen verbruiken energie (dissimilatie)
D
Reducenten verteren dode resten van planten en dieren

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Mind map

Slide 26 - Slide

Opdracht
- Maken 8.1 opdr. 1 t/m 11
- Kijk jezelf na!

Nog vragen over deze paragraaf of de opdrachten? 
Noteer in de volgende slide -->

Slide 27 - Slide

Hierover wil ik graag nog uitleg:

Slide 28 - Open question