Motorische ontwikkeling

vervolg 
Vragen 1-5 bewegen in de zaal
Casus 1-2 bewegen in de klas
Opdracht motoriekkaart(en) 
1 / 12
next
Slide 1: Slide
schrijvenHBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

vervolg 
Vragen 1-5 bewegen in de zaal
Casus 1-2 bewegen in de klas
Opdracht motoriekkaart(en) 

Slide 1 - Slide

Vraag 1. Kruipen is noodzakelijk om later te leren lopen.
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
A
ja
B
weet ik niet
C
nee
D
liever niet

Slide 2 - Quiz

Vraag 2. De fijne motoriek is de motoriek van?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
A
ogen en mond
B
handen en vingers
C
tenen
D
armen en benen

Slide 3 - Quiz

Vraag 3. Sophie van vier jaar springt in een plas met water. Ze beweegt benen en armen tegelijk.
(er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
A
lokaal
B
totaal
C
a-symmetrisch
D
symmetrisch

Slide 4 - Quiz

Vraag 4. Bij het touwtje springen is observeerbaar vanuit de theorie (meerdere antwoorden mogelijk)
A
van binnen naar buiten
B
van kop naar voet
C
associatief naar dissociatief
D
enkelvoudig en samengesteld

Slide 5 - Quiz

Vraag 5. Een kleuter gooit tijdens het krantenmikken met de rechterhand. Het stapt tijdens de gooi met de rechtervoet naar voor. Dit noemen we een
A
hetrolaterale worp
B
contralaterale worp
C
homolaterale worp
D
samengestelde worp

Slide 6 - Quiz

Casus 1: Een kind houdt de pen met alle vingers vast (zie afbeelding).
Valt deze greep onder een ‘functionele penvatting’ en hoe is deze greep vanuit de theorie over de motorische ontwikkeling te verklaren.

Slide 7 - Open question

Wat valt je op aan de niet schrijvende hand?

Slide 8 - Open question

Casus 2: Hamid 6 jaar zit naast zijn vriend Bart 4 jaar. Zij kleuren een kleurplaat. Hamid kijkt naar het werk van Bart. Plotseling zegt hij: ’Bart, jij kleurt nu met je andere hand!’ Wat bedoelt Hamid met deze opmerking? Hoe kun jij, vanuit de theorie over de motorische ontwikkeling, de uitspraak van Hamid verklaren en wat zou jij als leerkracht doen?

Slide 9 - Open question

Dominantieonderzoek

Slide 10 - Slide

Opdracht in tweetallen in kamers: 20 min

Verzamel 1 a 2 motorische oefeningen, gekozen uit onderstaande categorieën en verklaar de inzet van de oefening vanuit de theorie motorische ontwikkeling. Geef aan hoe je de oefening makkelijker en moeilijke kan maken. 
De 1 a 2 motorische oefeningen hebben een begeleidende, informatieve/ instruerende tekst (max ½ A4 per oefening).
1. Naam van de motorische oefening met bronvermelding.
2. Afbeelding van de motorische oefening.
3. Gekozen categorie en beschrijving van de werkwijze van de motorische oefening.
4. Mogelijkheden voor variaties (makkelijker en moeilijker en eventueel combinaties).
5. Verklaring van de inzet van deze oefening vanuit de theorie motorische ontwikkeling (de portal)

Suggesties:
Pinterest                 motoRiek-Harlingen

van binnen 
naar buiten
Hst 7 pak je pen

Slide 11 - Slide

Opdracht in tweetallen in kamers:
Verzamel 1 a 2 motorische oefeningen, gekozen uit onderstaande categorieën en verklaar de inzet van de oefening vanuit de theorie motorische ontwikkeling. Geef aan hoe je de oefening makkelijker en moeilijke kan maken.

Slide 12 - Open question