BOA quiz hfst 1 t/m 9

1 / 44
next
Slide 1: Slide
htvMBOStudiejaar 1

This lesson contains 44 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Uitleg
  • Verdeeld in 4 groepen
  • Verschillende soorten vragen over de BOA lesstof
  • Verschillende soorten opdrachten
  • Verschillende soorten allround vragen 

Slide 2 - Slide

Uitleg
Wat moet je doen?
Wanneer de vraag op het scherm verschijnt overleg dan zo snel mogelijk met je team. Kan je het antwoord én de uitleg geven, dan mag je naar de bel rennen en het antwoord roepen! 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Vraag 1
Binnen een rechtstaat als Nederland zien we 3 onafhankelijke machten. Welke machten zijn dit?
3 pt

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Vraag 2
Wat voor staat heeft Nederland?
1 pt

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Vraag 3
Waar bestaat het rijk (de centrale overheid) uit?
2 pt

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Vraag 4
3 pt
Raad de artiest en de titel.

Beiden moeten goed zijn!

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Vraag 5
Wie beslist om de zaak naar de rechter te brengen ter vervolging?
1 pt

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Vraag 6
1 pt
Welke zaken worden er in de enkelvoudige kamer behandeld?
En
Hoe heet de rechter die hierbij betrokken is?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Vraag 7
Welke zaken worden er in de meervoudige kamer behandeld?
En
Hoe heet de rechter die hierbij betrokken is?
1 pt

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Vraag 8
Hoever is anderhalve meter?
Wie het dichtste bij zit heeft een punt.
Maakt niet uit hoe je de anderhalve meter gaat aanduiden. Je mag allerlei materialen gebruiken in je omgeving.
5 pt

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Vraag 9
Wie zijn opsporings- ambtenaren?
1 pt

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vraag 10
Welke 2 opsporingsambtenaren zijn er?
2 pt

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Vraag 11
De boa is alleen bevoegd voor die strafbare feiten die genoemd zijn in?
1.?
2.?
3.?
3 pt

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Waar is het beleid vastgelegd waarin de functies van de 6 domeinen staan beschreven?
Vraag 12
1 pt

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Vraag 13
Raad de titel en de artiest van het volgende nummer.
3 pt

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Vraag 14
Wat zijn de 6 domeinen?
6 pt

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Vraag 15
Met politiebevoegdheden wordt bedoeld de bevoegdheid om? 3 antwoorden!
3 pt

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Vraag 16
Wat wordt er verstaan onder geweld?
1 pt

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Vraag 17
Waaruit kan je kiezen als je beëdigd wordt?
1 pt

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Vraag 18
Van wie is deze stem?
3 pt

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Vraag 19
3 pt
Wat wordt er altijd in het proces-verbaal van de BOA genoemd? Noem ze alle 3!

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Vraag 20
Welk doel hebben de AVG en WPG?
1 pt

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Vraag 21
Raad de titel en de artiest.
3 pt

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Vraag 22
In welk artikel staat de taak van de politie beschreven?
1 pt

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Vraag 23
Wat zijn de voorwaarden om politiebevoegdheden te mogen uitvoeren?
2 antwoorden!
5 pt

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Vraag 24
Noem 3 soorten fouilleringen.
3 pt

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Vraag 25
1 iemand per groep moet het BOA logo tekenen
Uit het hoofd!
Welke lijkt het beste?
10 pt
timer
2:00

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Vraag 26
Als het gaat om handhaven van de openbare orde of hulpverlening binnen een gemeente, wie heeft dan de leiding?
1 pt

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Vraag 27
De politie bestaat uit 1 landelijk politiekorps, wie is hier verantwoordelijk voor?
1 pt

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Vraag 28
Raad de titel en de artiest
4 pt

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Vraag 29
Wie sluiten aan bij de lokale driehoek?
1 pt

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Vraag 30
In welk artikel staat de omschrijving van het begrip verdachte?
1 pt

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Vraag 31
Welke factoren bepalen het schuldvermoeden?
7 pt

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Welke groep doet, als geheel, het juiste dansje tijdens het nummer?
Vraag 32
8 pt

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel uur mag een verdachte vastgehouden worden bij een VH feit?
1 pt
Vraag 33

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Raad de titel en de artiest
Vraag 34
2 pt

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Vraag 35
Wat is het fairplay beginsel?
2 pt

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Vraag 36
Raad de titel en de artiest.
9 pt

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Aan welke voorwaarden moet je voldoen bij binnentreden?
Vraag 37
5 pt

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Vraag 38
Raad de titel en de artiest.
6 pt

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Vraag 39
Raad de titel en de artiest.
7 pt

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Welke groep kan het snelste alle veters aan elkaar knopen. Je houdt je schoenen aan!
?? pt

Slide 44 - Slide

This item has no instructions