Plannen

1 / 15
next
Slide 1: Slide
LOBMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Waarom moet je leren plannen?

Slide 3 - Mind map

Lesdoelen
 • Je weet waarom een planning maken belangrijk is
 • Je kunt een planning voor je taken maken
 • Je kunt prioriteiten stellen 
 • Je kunt een weekplanning maken
 • Je kunt je planning bijstellen na evaluatie

Slide 4 - Slide

Stelling: ik vind het belangrijk om gemaakte afspraken na te komen
A
ja, vaak wel
B
ja, soms
C
nee, meestal niet
D
nooit

Slide 5 - Quiz

Stelling: ik kom vaak tijd tekort om alles te doen wat ik wil doen
A
ja, vaak wel
B
ja, soms
C
nee, meestal niet
D
nooit

Slide 6 - Quiz

Wat is plannen en wat moet je er voor kunnen?
Plannen = ordenen van wat je wilt bereiken
Vaardigheden:
Overzicht
Concentratie
Flexibiliteit
Prioriteren
Slide 7 - Slide

Maak jij wel eens een planning voor de indeling van je dag?
A
altijd
B
meestal
C
soms
D
nooit

Slide 8 - Quiz

Waar sta je? 
Dit kan ik al 
Dit wil ik nog leren
Ik kan een (leer)taak op tijd starten
Ik kan een (leer)taak op tijd afronden
Ik kan een een goede dagplanning maken
Ik kan een opdracht opdelen in deeltaken
Ik kan een tijdsplanning maken met meerdere taken
Ik kan een 'to-do' schema maken
Ik kan inschatten hoeveel tijd een (leer)taak inneemt
Ik kan het belangrijkste eerst doen
Ik kan lange termijn opdrachten goed plannen.

Slide 9 - Drag question

Slide 10 - Video

de 7 stappen voor het maken en gebruiken van een planning
 1. Bedenk welke taken je moet doen
 2. Hak de taken in deeltaken
 3. Bedenk hoeveel tijd elke taak kost
 4. Stel prioriteiten
 5. Maak een planning (zorg voor afwisseling)
 6. Voer de planning uit 
 7. Reflecteer op de planning

Slide 11 - Slide

kamer opruimen
Was opvouwen
Schoolmail lezen
Huiswerk
Hoofdstuk lezen schoolboek
Afwasmachine inruimen
Koken
Fitness of hardlopen
Mensen terugbellen
Leerstof herhalen

Slide 12 - Drag question

Aan de slag
 • Maak een planning voor jouw volgende schoolweek, aan de hand van de 7 punten.

Slide 13 - Slide

Maak een planning aan de hand van deze 7 stappen
 1. Bedenk welke taken je moet doen
 2. Hak de taken in deeltaken
 3. Bedenk hoeveel tijd elke taak kost
 4. Stel prioriteiten
 5. Maak een planning (zorg voor afwisseling)
 6. Voer de planning uit 
 7. Reflecteer op de planning

Slide 14 - Slide

Wat zou je in de volgende mentorles willen leren/bespreken?

Slide 15 - Mind map