Plannen

1 / 15
next
Slide 1: Slide
LOBMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

SLB woensdag
- KWT (keuzewerktijd)
-  Plannen en tijd voor huiswerk/opdrachten/overlegmomenten

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waarom moet je leren plannen?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Doel
 • Je weet waarom een planning maken belangrijk is
 • Je kunt een planning voor je huiswerk maken
 • Je kunt een weekplanning maken

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Stelling: ik vind het belangrijk om gemaakte afspraken na te komen
A
ja, vaak wel
B
ja, soms
C
nee, meestal niet
D
nooit

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Stelling: ik kom vaak tijd tekort om alles te doen wat ik wil doen
A
ja, vaak wel
B
ja, soms
C
nee, meestal niet
D
nooit

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Wat is plannen en wat moet je er voor kunnen?
Plannen = ordenen van wat je wilt bereiken
Vaardigheden:
Overzicht
Concentratie
Flexibiliteit
Prioriteren
Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Maak jij wel eens een planning voor de indeling van je dag?
A
altijd
B
meestal
C
soms
D
nooit

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Waar sta je? 
Dit kan ik al 
Dit wil ik nog leren
Ik kan een (leer)taak op tijd starten
Ik kan een (leer)taak op tijd afronden
Ik kan een een goede dagplanning maken
Ik kan een opdracht opdelen in deeltaken
Ik kan een tijdsplanning maken met meerdere taken
Ik kan een 'to-do' schema maken
Ik kan inschatten hoeveel tijd een (leer)taak inneemt
Ik kan het belangrijkste eerst doen
Ik kan lange termijn opdrachten goed plannen.

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

school en overige bezigheden
- Niet alleen maar school, maar ook....
    sport, werk, vrienden, ontspanning....
-  plan hier ook tijd voor in!
- per dag noteren wat je precies doet
( schooluren, werkrooster, andere zaken...)
- hoeveel tijd houd je echt over?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

de 7 stappen voor het maken en gebruiken van een planning
 1. Bedenk welke taken je moet doen
 2. Hak de taken in deeltaken
 3. Bedenk hoeveel tijd elke taak kost
 4. Stel prioriteiten
 5. Maak een planning (zorg voor afwisseling)
 6. Voer de planning uit 
 7. Reflecteer op de planning

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

de 7 stappen voor het maken en gebruiken van een planning
 1. Bedenk welke taken je moet doen
 2. Hak de taken in deeltaken
 3. Bedenk hoeveel tijd elke taak kost
 4. Stel prioriteiten
 5. Maak een planning (zorg voor afwisseling)
 6. Voer de planning uit 
 7. Reflecteer op de planning

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag...


 • maak een overzicht van ma-vrijdag
 • zet eerst de vaste zaken erin: school/werk/sport...
 • wanneer plan je tijd voor schoolwerk?

 • kies nu 1 of 2 vakken van volgende week waar aan wilt werken (opdracht/huiswerk)
 • maak daar een planning voor

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Hoe
 • terug in de les .....
 • digitaal of op papier
 • neem je planning volgende week mee naar de les
 • reflecteren op je planning

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Deze les was nuttig voor mij.
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll

Extra informatie
Het platform LessonUp slaat de antwoorden van de leerlingen automatisch op. Zodoende gebruiken we de feedback van de leerlingen voor het continu aanscherpen van ons materiaal en het ontwikkelen van nieuwe lessen.