kennismaking klas 2 + BS 1 en 2 thema 6 ecologie en duurzaamheid

Welkom bij biologie!
Welkom bij biologie!
1 / 34
next
Slide 1: Slide
BiologieVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom bij biologie!
Welkom bij biologie!

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen
 • Voorstellen en kennismaken
 • Wat verwacht ik van jullie?
 • Thema 6 (boek B) BS1 organismen en hun omgeving 

Slide 2 - Slide

Even voorstellen 
Wie ben ik? 
Wie zijn jullie?Slide 3 - Slide

Wat verwacht ik van jullie?
 • Je bent op tijd
 • Je hebt je spullen voor elkaar
 • Geen mobieltjes
 • Als je wat wil zeggen steek je je vinger op
 • Als de docent praat ben je stil
 • Domme vragen bestaan niet
 • Wat verwachten jullie van mij?

Slide 4 - Slide

Thema 6 ecologie en duurzaamheid

Slide 5 - Slide

BS.1 Organismen in hun omgeving

Theorie

Slide 6 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt de invloeden op organismen indelen in biotische en abiotische factoren
 • Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven
 • Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Biotische en abiotische factoren

Slide 9 - Slide

VoedselketenVoedselketen
Elk organisme in een voedselketen noemen we een schakel

Slide 10 - Slide

Voedselweb
voedselweb
Geef bij alle schakels aan:
Producent
Consument
Reducent

Slide 11 - Slide

Biomassa
Piramide van biomassa:
Totale hoeveelheid energierijke stoffen in een organisme
 • Deze piramide heeft altijd een piramidevorm

 • In een voedselketen wordt de biomassa in elke volgende schakel kleiner

Slide 12 - Slide

Piramide van biomassa
 • organische en anorganische stoffen
 • totaal organische stoffen in organisme = biomassa

Hoe kan het dat de piramide van aantallen niet altijd schematisch de vorm van een piramide heeft?

Slide 13 - Slide

Accumulatie

Slide 14 - Slide

Wat zijn biotische factoren?
A
water
B
larve
C
zuurstof
D
kikker

Slide 15 - Quiz

Alle haringen in het waddengebied vormen samen een...
A
Populatie
B
Levensgemeenschap
C
Individu
D
Ecosysteem

Slide 16 - Quiz

In een piramide van biomassa wordt de biomassa in elke volgende schakel groter.
A
juist
B
onjuist

Slide 17 - Quiz

Een voedselweb gaat
over een ........
A
Individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 18 - Quiz

Leerdoelen
 • Je kunt de invloeden op organismen indelen in biotische en abiotische factoren
 • Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven
 • Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Slide 19 - Slide

Maken/huiswerk
opdracht 1 t/m 10
eerste 5 min in stilte daarna zachtjes overleggen
Niet af = huiswerk

Slide 20 - Slide

BS 2 Voedselrelaties en kringlopen
Blz. 190

Slide 21 - Slide

Hoe passen planten zich aan aan hun omgeving, en welke rol spelen ze in het behoud van een gezond ecosysteem?

Slide 22 - Open question

Leerdoelen
 • Je kunt de groepen organismen in de kringloop van stoffen beschrijven
 •  Je kunt kringlopen van water en van koolstof beschrijven

Slide 23 - Slide

Producenten
(planten/bomen) zijn foto-autotroof en maken uit anorganische stoffen organische stoffen

Organische stoffen hebben een C-H binding (Glucose)

Slide 24 - Slide

Dieren zijn consumenten
Dieren eten de stoffen die door planten zijn gemaakt.
Consumeren is een ander woord voor eten en drinken dus daarom worden dieren consumenten genoemd. 

Slide 25 - Slide

Consumenten
(dieren/mensen) zijn heterotroof


Reducenten (bacterien/schimmels) zijn heterotroof


Slide 26 - Slide

Basisstof 9 - autotroof en heterotroof
producent
consument
consument
consument

Slide 27 - Slide

Kringloop van stoffen

In de natuur maken 
alle stoffen een 
kringloop.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

De koolstofkringloop

Slide 30 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 31 - Slide

Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels

Slide 32 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Afval dat niet door bacterien en schimmels wordt afgebroken.

Slide 33 - Slide

Niveaus van de ecologie

Slide 34 - Slide