klas 2 BS 1 en 2 thema 6 ecologie en duurzaamheid

Thema 6 ecologie en duurzaamheid
1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 6 ecologie en duurzaamheid

Slide 1 - Slide

BS.1 Organismen in hun omgeving

Theorie

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt de invloeden op organismen indelen in biotische en abiotische factoren
  • Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven
  • Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Biotische en abiotische factoren

Slide 5 - Slide

VoedselketenVoedselketen
Elk organisme in een voedselketen noemen we een schakel

Slide 6 - Slide

Voedselweb
voedselweb
Geef bij alle schakels aan:
Producent
Consument
Reducent

Slide 7 - Slide

Wat zijn biotische factoren?
A
water
B
larve
C
zuurstof
D
kikker

Slide 8 - Quiz

Alle haringen in het waddengebied vormen samen een...
A
Populatie
B
Levensgemeenschap
C
Individu
D
Ecosysteem

Slide 9 - Quiz

Een voedselweb gaat
over een ........
A
Individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 10 - Quiz

Leerdoelen
  • Je kunt de invloeden op organismen indelen in biotische en abiotische factoren
  • Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven
  • Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Slide 11 - Slide

BS 2 Voedselrelaties en kringlopen

Slide 12 - Slide

 Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn.
Je kunt de kringloop van stoffen uitleggen
Je kunt biologisch en niet-biologisch afbreekbaar afval onderscheiden
kgt: Je kunt een voedselweb en voedselketen maken (Bk staat in BS1)


Slide 13 - Slide

Producenten
(planten/bomen) zijn foto-autotroof en maken uit anorganische stoffen organische stoffen

Organische stoffen hebben een C-H binding (Glucose)

Slide 14 - Slide

Dieren zijn consumenten
Dieren eten de stoffen die door planten zijn gemaakt.
Consumeren is een ander woord voor eten en drinken dus daarom worden dieren consumenten genoemd. 

Slide 15 - Slide

Consumenten
(dieren/mensen) zijn heterotroof


Reducenten (bacterien/schimmels) zijn heterotroof


Slide 16 - Slide

Basisstof 9 - autotroof en heterotroof
producent
consument
consument
consument

Slide 17 - Slide

Kringloop van stoffen

In de natuur maken 
alle stoffen een 
kringloop.

Slide 18 - Slide

Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels

Slide 19 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Afval dat niet door bacterien en schimmels wordt afgebroken.

Slide 20 - Slide

Niveaus van de ecologie

Slide 21 - Slide

Wat ga je nu doen
Opdrachten BS 2 maken thema 6
Klaar? Nakijken!! 
Ik loop even rond voor een huiswerk check

Slide 22 - Slide