Een door God gewilde standensamenleving

Een door God gewilde standensamenleving
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Een door God gewilde standensamenleving

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

In België wordt iedereen gelijk behandeld.

Slide 3 - Open question

Conclusie
Volgens de grondwet* zouden alle Belgen gelijk moeten zijn. 
In de praktijk worden nog steeds mensen gediscrimineerd.

Vb. vrouwen verdienen minder dan mannen voor hetzelfde werk (-> equal pay day)
Vb. donkere huidskleur leidt tot discriminatie in de zoektocht naar werk, om een huis te huren...

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Vandaag:

klassen*
Middeleeuwen:

standen* 

->

standenmaatschappij*
(= gelaagde samenleving*)

Slide 6 - Slide

Kenmerk van een stand
Kenmerk van een klasse
Door geboorte behoor je hiertoe
Redelijk gesloten: een maal je ertoe behoort, moeilijk te veranderen
Specifieke rechten en plichten per groep
Structurele ongelijkheid
Zeer sterk bepalend voor de levenskansen
Door familie, bezit of prestaties behoor je hiertoe.
De groep waartoe je behoort kan veranderen doorheen je leven
Rechten en plichten zijn voor iedereen hetzelfde
Levenskansen in beperktere mate gekoppeld aan de groep waartoe je behoort.
Geen ongelijkheid volgens de wet

Slide 7 - Drag question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

1
2
3
Boeren
Adel
Clerus

Slide 10 - Drag question

Aan welke kledij en attributen herken je de clerus of geestelijkheid?

Slide 11 - Mind map

Aan welke kledij en attributen herken je de adel?

Slide 12 - Mind map

Aan welke kledij en attributen herken je de boeren (derde stand)?

Slide 13 - Mind map

Bookwidget: Adalbero van Laon
1 Maak de BW waarin je het lofdicht van Adalbero van Laon analyseert.

2 Wanneer je de BW terug krijgt van de leerkracht, druk je het PDF-bestand af en voeg je dit toe aan je cursus. 

3 Je vult de kader in de cursus aan.

Slide 14 - Slide

Clerus
Samenstelling: onderscheid 
- seculiere clerus: 
leven in de wereld 
(vb. priesters)  
- reguliere clerus: 
leven in een klooster 
(vb. monniken)


Slide 15 - Slide

Clerus
Taken en plichten
één plicht: 
bidden voor het zielenheil van het volk, zodat ze in de hemel terecht zouden komen.


Slide 16 - Slide

Clerus
Rechten: veel voorrechten
- belastingen heffen (= de tienden)
- geen belastingen te betalen, 
- geen krijgsdienst 
- een eigen rechtbank 
- grootgrondbezitters 
- de koning helpen in het bestuur


Slide 17 - Slide

Adel
Samenstelling:
oude, rijke families
- wereldlijke adel: 'ridders' 
- geestelijke adel: vele bisschoppen, abten en monniken waren van adel.

Slide 18 - Slide

Adel
Taken en plichten:
wereldlijke adel moet bescherming bieden 
(door te vechten)

Slide 19 - Slide

Adel
Rechten:
geen handenarbeid; leven van de opbrengsten die de boeren hen brengen

Slide 20 - Slide

3de stand: boeren
Samenstelling:
3de stand bestaat uit:
- boeren
- vanaf 11de eeuw: burgerij

Slide 21 - Slide

3de stand: boeren
Taken en plichten:
- betalingen in geld of natura aan de adellijke grondbezitters
- betaling van de tienden voor de kerk
-> onderhouden van adel en clerus

Slide 22 - Slide

3de stand: boeren
Rechten?

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

In welke mate heb je alles in deze les goed begrepen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll