6.4 - Een kringloop V1

1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 6 -
Je groene omgeving

6.1 - Organismen indelen
6.2 - Biotoop onder de loep
6.3 - Eten of gegeten worden
6.4 - Een kringloop
6.6 - Langs de kust

Slide 2 - Slide

Deze les..
1. Voorkennis activeren
2. Herhalen
2. Doelen van de les
3. Nieuwe stof + vragen
4. Doelen checken

Slide 3 - Slide

Fotosynthese

Slide 4 - Slide

Noteer de formule van de fotosynthese

Slide 5 - Open question

Wie eet wat?
Planteneters - eten (delen van) planten
= Herbivoor
Vleeseters - eten vlees
(dus andere dieren)
= Carnivoor 
Alleseters - eten plantaardig
 en dierlijk voedsel
= Omnivoor


Slide 6 - Slide

Wat houdt een voedselrelatie in?

Slide 7 - Open question

Voedselrelaties
Meest voorkomende relatie is voedselrelatie: A eet B eet C
Voedselketen
Voedselweb
Slide 8 - Slide

Voedselketen
Elk organisme is een schakel
Planten zijn altijd de eerste schakel
Pijl betekent 'wordt verteerd door' (gaat in de buik van)

Slide 9 - Slide

Voedselweb -> verzameling van voedselketens

Slide 10 - Slide

Aantallen verschillen
1 havik eet meerdere muizen
Er zijn dus veel muizen nodig om één havik te voeden
Alle organismen in een voedselketen vormen een voedselpiramide
 > Piramide van aantallen
> Piramide van gewicht

Slide 11 - Slide

?
?

Slide 12 - Slide

Piramide van gewicht: waarom wordt niet alle energie doorgegeven naar de volgende schakel?

Slide 13 - Open question

Piramide van gewicht

Slide 14 - Slide

6.4 Een kringloop 
Doelen van de les
Je kan aan het eind van de les uitleggen...
- hoe in de voedselkringloop natuurlijk afval verandert in voedingsstoffen voor planten.

- dat ieder organisme een eigen taak heeft in de voedselkringloop. En 
- wat er gebeurt als de voedselkringloop wordt verbroken.

Begrippen: Strooisellaag, humus, natuurlijk afval, bodemdieren, mineralen, reducenten, consumenten, kunstmest, dierlijke mest 

Slide 15 - Slide

Bodemprofiel
1 strooisellaag
bodemdieren
bacteriën & schimmels
2 humuslaag
verkleind natuurlijk afval
3 grondlaag
zand, klei, leem

Slide 16 - Slide

Voedselkringloop
Producenten - Planten
Consumenten - Gebruikers
Afvaleters -  Bodemdieren
Reducenten - Schimmels/bact.

Slide 17 - Slide

Bij welke groep hoort een eik?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 18 - Quiz

Bij welke groep hoort een koolmeesje?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 19 - Quiz

Bij welke groep hoort een schimmel?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 20 - Quiz

Bij welke groep hoort een mestkever?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Afvaleters
D
Reducenten

Slide 21 - Quiz

Wel of niet bemesten?
Mest: mineralen voor plant.


In de natuur gaan geen stoffen verloren -> Voedselkringloop
- er ontstaan steeds weer nieuwe mineralenSlide 22 - Slide

Het volgende filmpje is optioneel. 
'Hoe maak je plantenmest van mensenpoep?' 
Duur: 3.49 min.  

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Bemesten
Planten, groeien, oogsten, strooien

Waarom moet je strooien?

Slide 25 - Slide

Bemesten
Planten-> groeien->
 oogsten, strooien
Door oogsten verdwijnen voedingsstoffen voor
afvaleters en reducenten
Strooien van kunstmest geeft mineralen terug aan de natuur
Dierlijke mest <> kuntmest

Slide 26 - Slide

Wat is kunstmest en wie heeft het ontdekt? (1.19min)
Het belang van insecten (7.47min) 


Slide 27 - Slide

Leg uit waarom er tegenwoordig vaak kunstmest gebruikt wordt. Gebruik in je antwoord 'afvaleters', 'humus' 'reducenten', 'mineralen'.

Slide 28 - Open question

Even checken 
Doelen van de les 
*(noteer in je aantekeningen of overleg met buur)
Kan jij nu uitleggen.. 
- hoe in de voedselkringloop natuurlijk afval verandert in voedingsstoffen voor planten?
- dat ieder organisme een eigen taak heeft in de voedselkringloop? En
- wat er gebeurt als de voedselkringloop wordt verbroken?
Begrippen: Strooisellaag, humus, natuurlijk afval, bodemdieren, mineralen, reducenten, consumenten, kunstmest, dierlijke mest 

Slide 29 - Slide

Aan het werk
Opdracht 3 tot en met 13

Slide 30 - Slide

Aan het werk
Opdrachten 6.3 maken
(3 tot en met 18)

Slide 31 - Slide