1.3 Gesteente wordt verplaatst

Deze les:
 • huiswerkcontrole
 •  herhaling par 1.2
 • PROEFJE!!
 • Uitleg 1.3
 • Check jezelf
- Huiswerk
1 / 36
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Deze les:
 • huiswerkcontrole
 •  herhaling par 1.2
 • PROEFJE!!
 • Uitleg 1.3
 • Check jezelf
- Huiswerk

Slide 1 - Slide

Herhaling 1.2
- verwering; welke soorten zijn er?
- wat is mechanische verwering?
- wat is chemische verwering?


Slide 2 - Slide

Verwering
Mechanische verwering
Chemische verwering
Vorstverwering
Verwering temperatuur verschillen
Biologische verwering

Slide 3 - Slide

Mechanische verwering
 1. Vorstverwering
 2. Verwering door temperatuurverschillen
 3. Biologische verwering

Slide 4 - Slide

Chemische verwering: 
Verwering van gesteente door werking van zuurstof en vocht.

Slide 5 - Slide

Welk soort verwering waar?
Cairo: woestijnklimaat;
Paramaribo: tropisch klimaat;
Upernavik: poolklimaat;
Parijs: gematigd zeeklimaat.

Slide 6 - Slide

In welke stad zal een standbeeld het snelst aangetast worden door chemische verwering?
A
Caïro
B
Paramaribo
C
Upernavik
D
Parijs

Slide 7 - Quiz

In welke steden zal geen chemische verwering plaatsvinden?
A
Caïro
B
Paramaribo
C
Upernavik
D
Parijs

Slide 8 - Quiz

Herhaling par 1.2
- verwering; welke soorten zijn er?


Slide 9 - Slide

Paragraaf 1.3: Gesteente wordt verplaatst

Slide 10 - Slide

Aan het eind van de les:
 • Je weet wat massabewegingen zijn.
 • Je begrijpt dat door verwering en erosie gebergten worden aangetast en grind, zand en klei ontstaan.
 • Je kunt een rivierdal en een gletsjerdal herkennen aan de hand van kenmerken op een foto.


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

massabeweging
Gesteente dat langs een helling naar beneden komt onder invloed van de zwaartekracht.

Slide 13 - Slide

Steile helling
gesteente gaat rollen of vallen


Gesteente gaat rollen of vallen.
Flauwe helling
gesteente of sediment gaat schuiven


Gesteente schuift langzaam naar beneden.

Slide 14 - Slide

 
Een Puinhelling is een helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente.

Slide 15 - Slide

 
Een Puinhelling is een helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente.

Slide 16 - Slide

 
Een Puinhelling is een helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente.

Slide 17 - Slide

 
Een Puinhelling is een helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente.

Slide 18 - Slide

Erosie
Erosie is de uitschurende werking van stromend water, wind of ijs.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Net verweerd gesteente is hoekig en scherp.
Doordat stenen met elkaar botsen  en langs elkaar schuren in de rivier, worden de stenen steeds meer afgerond.

Hierdoor onstaat in de bovenloop van de rivier grind.


Slide 21 - Slide

Verschillende dalen
Welke van de volgende dalen is door een rivier gevormd en welke door een gletsjer?

 

Leg je antwoord uit.
voorbeeld U-dal

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Map

Fjorden: een u-vormig dal dat is volgelopen met zeewater.

Een u-vormig dal dat is volgelopen met zeewater.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Map

Grind: zien met blote oog.
Zand: zien met blote oog
Klei: alleen zien met microscoop
Verwering en erosie zorgen ervoor dat gesteente in kleine korreltjes uiteenvalt.

Slide 28 - Slide

Zand
Klei

Slide 29 - Slide

Check!
Klopt het dat:


 • Je weet wat massabewegingen zijn.
 • Je begrijpt dat door verwering en erosie gebergten worden aangetast en grind, zand en klei ontstaan.
 • Je kunt een rivierdal en een gletsjerdal herkennen aan de hand van kenmerken op een foto.


Slide 30 - Slide

Aan de slag:
Maak een keuze uit 1 en 2 
 1. Leer par 1.3 en maak opdracht 3/4/5/8 (huiswerk)
 2.  Bouw in  Minecraft een begrip uit de paragraaf
* Afsluiting: leerdoelen checken
timer
15:00

Slide 31 - Slide


A
U-dal
B
V-dal

Slide 32 - Quiz

Wat heeft de grootste korrels?
A
zand
B
klei
C
grind

Slide 33 - Quiz

Hoe ontstaat een fjord?

Slide 34 - Open question

U-dal
Gletsjer
V-dal
Rivier

Slide 35 - Drag question

Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta

Slide 36 - Slide