1. De eerste fabrieken

De industriële samenleving 
van Nederland


De eerste fabrieken
1 / 20
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de industrialisatie in Nederland begon.

Items in this lesson

De industriële samenleving 
van Nederland


De eerste fabrieken

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de industrialisatie in Nederland begon.

Slide 2 - Slide

Wat weet jij eigenlijk nog van
de Industriële Revolutie?

Slide 3 - Mind map

Welk begrip hoort bij deze betekenis:
Periode van grote en snelle verandering in West-Europa door de komst van industrie; deze periode duurde van 1760 tot 1850.
A
Industrialisatie
B
Kapitalisme
C
Industriële revolutie
D
Monarchie

Slide 4 - Quiz

Wat is industrialisatie?
A
Een periode van grote en snelle verandering door de komst van industrie.
B
Het ontstaan van industrie (fabrieken) in een gebied waar eerst vooral landbouw was.
C
Een speciale dans.
D
Mensen die in fabrieken werken.

Slide 5 - Quiz

Wat is een van de belangrijkste uitvindingen van de revolutie?
A
stoommachine
B
ploeg
C
straatverlichting
D
dienstensector

Slide 6 - Quiz

In welk land begon de Industriële revolutie?
A
Frankrijk
B
Engeland
C
Nederland
D
Duitsland

Slide 7 - Quiz

Rond 1800 werkten de meeste mensen in Nederland in de:
A
landbouw
B
handel
C
industrie
D
diensten

Slide 8 - Quiz

Door welke uitvinding konden de mensen, rond 1740, sneller weven?
A
De uitvinding van de stoommachine
B
De uitvinding van de Spinning Jenny
C
De uitvinding van de schietspoel
D
De uitvinding van het weefgetouw

Slide 9 - Quiz

In welke beroepen begon de Industriele revolutie?

A
Handel en Nijverheid
B
Handel en Landbouw
C
Landbouw en textiel
D
Textiel en handel

Slide 10 - Quiz

Door welke uitvinding konden de mensen, rond 1760 sneller spinnen?
A
De uitvinding van de stoommachine
B
De uitvinding van de Spinning Jenny
C
De uitvinding van de schietspoel
D
De uitvinding van het spinnewiel

Slide 11 - Quiz

Industriële Revolutie
 • De overgang van kleinschalige handmatige productie naar grootschalige machinale productie

 • Tussen 1750-1900 begonnen in Engeland (als gevolg van de bevolkingsgroei)

 • Belangrijke uitvindingen: Spinning Jenny, de schietspoel en de stoommachine

Slide 12 - Slide

van kleinschalige handmatige productie...
... naar grootschalige machinale productie

Slide 13 - Slide

Nederland industrialiseert laat (1)
 • Pas vanaf 1870

 • Handel blijft voor veel investeerders belangrijk: weinig vertrouwen in de industrie

 • Geen geschikte grondstoffen voor industrie

 • Op de afbeelding: papier maken rond 1800 en rond 1870

Slide 14 - Slide

Nederland industrialiseert laat (2)
 • Slechte infrastructuur

 • Grondstoffen kopen in het buitenland was duur

 • Protectionisme: landen beschermen hun eigen producten door producten uit andere landen (heel) duur te maken

Slide 15 - Slide

Nederland industrialiseert...toch
 • Vanaf 1870 steeds meer fabrieken
 • Liberalen aan de macht: meer economische vrijheid

 • Willem 1 wil van Nederland een modern land maken met goede infrastructuur en industrie

 • Voldoende arbeidskrachten 

Slide 16 - Slide

Video
Histoclips: De industriële revolutie

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 19 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 20 - Open question