H1 Toets 1 Recap

Toets 1
Present Simple, to be/to have
Pronouns: Subject, object, possessive, interrogative
1 / 26
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Toets 1
Present Simple, to be/to have
Pronouns: Subject, object, possessive, interrogative

Slide 1 - Slide

Present Simple

Slide 2 - Slide

Wat is de SHIT-rule?

Slide 3 - Open question

Wanneer GEBRUIK je de
PRESENT SIMPLE
A
Bij feiten en gewoontes
B
Voor iets wat nu aan de gang is
C
Voor iets dan in het verleden is gebeurd
D
Voor iets wat nog moet gebeuren

Slide 4 - Quiz

Vul de correcte Present Simple in:
Why do you never _______ me back
(to call)

Slide 5 - Open question

Vul de correcte Present Simple in:
Tim usually _______ the bus to school
(to take)

Slide 6 - Open question

Hoe goed denk je dat je de Present Simple kent?
😒🙁😐🙂😃

Slide 7 - Poll

Pronouns

Slide 8 - Slide

Wat betekent het woord "Pronoun"?

Slide 9 - Open question

Subject Pronouns
Possessive Pronouns
Interrogative Pronouns
Object Pronouns
I, You, He, She, It, We, They
His, her, their, our
Me, you, him, her, us
Who, where, what, how

Slide 10 - Drag question

Vul de juiste pronoun in
This laptop is ______
(ik, possessive)

Slide 11 - Open question

Vul de juiste pronoun in
____ do you think will get the highest grade?
(Wie)

Slide 12 - Open question

Vul de juiste pronoun in:
Jean's dad is taking ____ to the concert
(zij, object)

Slide 13 - Open question

Hoe goed denkje dat je Pronouns snapt
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

Leertips

Slide 15 - Slide

Welk onderdeel moet je nog wat meer oefenen?

Slide 16 - Open question

Wat voor tips heb jij voor een klasgenoot voor het leren voor een Engels toets?

Slide 17 - Open question

Welk onderdeel zou jij je klasgenoten wel mee kunnen helpen?

Slide 18 - Open question

Wil je deze LessonUps nog een keer bekijken?
Je kunt ze vinden op LessonUp als je in de klassengroep zit.
De link naar de klassengroep vind je op Teams

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Numerals and Ordinals

Slide 21 - Slide

Rangtelwoorden, zoals first, twenty-ninth, one hundred and fourteenth
Hoofdtelwoorden, zoals one, twenty-nine, one hundred and fourteen
Numerals
Ordinals

Slide 22 - Drag question

Wat is de numeral voor 29

Slide 23 - Open question

Wat is de ordinal voor 20

Slide 24 - Open question

Wat is de ordinal voor 62

Slide 25 - Open question

Hoe goed denk je dat je
Numerals en Ordinals snapt?
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll