Les 5 Renovatie funderingen en vloeren

Funderingsrenovatie en vloerrenovatie
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 3

This lesson contains 23 slides, with text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Funderingsrenovatie en vloerrenovatie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van de les over fundering herstel kan/ weet de student:
 • methodes van herstel
 • licht funderingsherstel 
 • Innovatieve systemen
 • funderingsherstel bij palenrot

Slide 2 - Slide

 Methodes van herstel
Het is mogelijk om te kiezen voor licht funderingsherstel:
 • vernieuwing van gemetselde funderingen
 • aanbrengen van een beschermlaag bij het metselwerk in de grond
 • reparaties verrichten aan fundering, zoals het aanstorten van beschadigde delen van de fundering
Je kunt lichte herstelwerkzaamheden uitvoeren onder de volgende voorwaarden:
 • als je de fundering niet hoeft te vervangen, en als de palen nog in orde zijn
 • als de bestaande fundering sterk genoeg is om het bouwwerk te dragen
 • als de bodem en grondwaterspiegel in orde zijn
Als de bestaande fundering te zwak is voor de nieuwe situatie of als ze te ernstig is aangetast, voldoen zulke oplossingen niet. Dan is reparatie of vervanging van de bestaande fundering en palen vereist.

Slide 3 - Slide

Vervolg methodes van herstel
 • funderingsverbreding
 • injecteren
 • vernieuwing van paalkoppen
 • vervanging van houten palen door boorpalen
 • vervanging van houten palen door vijzelpalenSlide 4 - Slide

Licht funderingsherstel
Verbreding van de fundering
Injecteren
Fundering op staal

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Funderingsherstel palen
Herstelwerk aan palen (hout wordt vervangen door beton)
De vijzelpaal wordt in het hart van de bestaande muren geplaatst achter de plint. Afhankelijk van de situatie vanaf de buitenzijde of vanaf de binnenzijde.

Slide 7 - Slide

Innovatieve systemen
De DFH-palen zijn uitgerust met een schroef aan het uiteinde. Door middel van de schroef worden de palen trillingsvrij de grond in gedraaid en is er slechts minimale overlast voor bewoners en omgeving. De palen worden op door de constructeur aangegeven plaatsen naast de fundering gedraaid.

Door middel van een sondering naast uw woning weten we op welke diepte de draagkrachtige grondlaag is. We draaien de palen tot op deze laag. Daarna wordt met speciale brackets de last van de fundering op de palen overgebracht. Mocht het nodig zijn, dan is het DFH funderingssysteem nastelbaar.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Funderingsherstel palenrot
Nieuwe betonvloer aan de binnenzijde met conische uitsparing voor vijzelpaal

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Funderingsherstel palenrot
Nieuwe betonvloer aan de buitenzijde met conische uitsparing voor vijzelpaal

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Lichte begane grondvloer
Als de kruipruimte te diep ligt wordt er vaak gekozen om boven de nieuwe constructieve draagvloer geen schuimbeton toegepast (qua kosten) maar te kiezen voor een nieuwe geïsoleerde begane grondvloer.
Denk daarbij aan een PS combinatie-renovatievloer of een compofloor.

Slide 14 - Slide

PS renovatievloer
 • VBI PS-renovatievloer type Standaard
 • gewapende druklaag en cementgebonden afwerklaag, eventueel voorzien van vloerverwarmingsleidingen.
 • Ideaal voor aan- en uitbouwprojecten
 • Nieuwbouwkwaliteit
 • Geschikt voor vloerverwarming
 • Overspanningsbereik tot 5 meter
 • Afwerking: betonnen druklaag 50 mm – C20/25 (ca. 70 liter/m2 excl. oplegging), wapeningsnet Ø 5 – 150, afwerklaag: zandcement
 • Gewicht vloer: 177 kg/m2
 • Isolatiewaarde: 4,0 m2 K/W (type 184 M), 5,0 m2 K/W (type 184 Q)
 • Overspanningsbereik: tot 5,0 m
 • Liggerafstand (h.o.h) 900 mm of 610 mm

Slide 15 - Slide

PS renovatievloer
 • VBI PS-renovatievloer type Droog
 • wordt afgewerkt met plaatmateriaal. Hierbij wordt geen druklaag toegepast waardoor montage in één dag te realiseren is.
 • Lichtgewicht constructie
 • Ideaal voor minder draagkrachtige funderingen (lichter)
 • Volledig droog systeem
 • Overspanningsbereik tot 4,2 meter
 • Afwerking bij keuze voor underlayment: minimaal 21 mm
 • Afwerking bij cementgebonden plaat:minimaal 22 mm
 • Randafwerking plaatmateriaal: ‘messing-groef’ / ‘veer-groef’ (voor voldoende luchtdichtheid)
 • Gewicht vloer: 36 kg/m2 (bij 21 mm underlayment), 41 kg/m2 (bij 22 mm cementgebonden plaat)
 • Isolatiewaarde: 4,0 m2 K/W (type 182 K), 5,0 m2 K/W (type 182 Q)
 • Overspanningsbereik: tot 4,2 m
 • Liggerafstand (h.o.h.): 610 mm
 • Tussensteunpunt: bij dagmaat ≥ 3,0 meter (verhoogd loopcomfort)

Slide 16 - Slide

PS renovatievloer
 • VBI PS-renovatievloer type Semi-Droog
 • wordt afgewerkt in combinatie met een LEWIS® Zwaluwstaartplaat eventueel voorzien van vloerverwarmingsleidingen. De LEWIS® Zwaluwstaartplaten® worden gemonteerd op de stalen vloerliggers en afgewerkt met fijn grind beton of een gietmortel. Hierdoor kan toch een “betonvloer” worden gerealiseerd.
 • Lichtgewicht constructie
 • Voorzien van betonnen afwerking
 • Geschikt voor vloerverwarming
 • Overspanningsbereik tot 4,2 meter
 • Afwerking: (lichtgewicht) fijn grind beton of een anhydriet gietmortel
 • Gewicht vloer: 50 mm dikke LEWIS® vloer is ca. 90 kg/m2
 • Isolatiewaarde: 4,0 m2 K/W (type 182 K), 5,0 m2 K/W (type 182 Q)
 • Overspanningsbereik: tot 4,2 m
 • Liggerafstand (h.o.h) 900 of 610 mm
Ook, officieel: calciumsulfaatgebonden gietvloer. Een anhydrietvloer is een betonachtige dekvloer van ca. 50 mm dikte op basis van gips. Een anhydrietvloer is een tussenlaag die de functie vervult van een harde uitvlaklaag op een draagvloer. Het doel van deze overgangslaag is, na schuren, een vlakke ondergrond te verkrijgen voor de uiteindelijke vloerbedekking. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Compofloor
 • kunststof systeemvloer;
 • Compofloor is een begane grond constructie-vloersysteem, gemaakt van een innovatief composiet materiaal. Dit lichtgewicht product is speciaal ontwikkeld als renovatievloer (meestal ter vervanging van een ongeïsoleerde, tochtige of verrotte balklaag van de begane grondvloer).
 • Het compofloor element is rondom omsloten met een glasvezelversterkt polyester, waardoor roesten en rotten van het element is uitgesloten.
 • Het holle element is volledig gevuld met een hoogwaardige isolatie. De basis-isolatiewaarde geeft een totale isolatiewaarde van Rc=4,44m2K/W voor de gehele opbouw van de vloer. De nieuwbouw-norm voor vloeren (2020) is op dit moment 3,5m2K/W.
 • Het element is lucht- en waterdicht; ook onderlinge aansluitingen.
 • constructieve toplaag bestaat uit OSB4 plaat welke haaks op het element worden geschroefd.
 • Zwaluwstaartplaat, zandcementvloer, anhydrietvloer, cementgebonden beplating etc… wordt per situatie bekeken, maar is in principe mogelijk, zolang het constructief mogelijk is.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video