Les 1 Renovatie vloer

Renovatie vloer
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BouwkundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Renovatie vloer

Slide 1 - Slide

Renovatie vloer
Leerdoelen:
Aan het einde van de les over renovatie vloer kan de student:
- De technische eisen die aan een begane grondvloer gesteld worden benoemen.
- Verschillende mogelijkheden om een begane grondvloer te renoveren noemen
- Een keuze maken welke vloer in welke situatie toepasbaar is.
.

Slide 2 - Slide

Op welke manieren kunnen we een bestaande vloer zoal renoveren?

Slide 3 - Mind map

Technische voorschriften
Besluit bouwerken leefomgeving, hoofdstuk 5 Verbouw en verplaatsing van een bouwwerk
en bij gebruiksfunctiewijziging, 
afdeling 5.3 Verbouw
artikel 5.20 energiezuinigheid.

Slide 4 - Slide

Tonzon vloer
De thermoskussens zijn een soort luchtzakken van reflecterende folie die onder de vloer aangebracht worden. De vloer kan hierdoor geen warmte meer uitstralen naar de kruipruimte. Daarnaast wordt de lucht in de luchtzakken opgewarmd en blijft de warmte dicht bij de vloer. Resultaat is een warmere vloer, die sneller opwarmt en langer warm blijft.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Slide

PS- renovatievloer (vbi)
De PS-renovatievloer van VBI is uitermate geschikt voor het vervangen van oude houten vloeren. Daarnaast wordt dit vloersysteem ook toegepast bij grootschalige renovatietrajecten van woningcorporaties en aanbouw- en uitbouwprojecten.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Compofloor
Compofloor is een begane grond constructie-vloersysteem, gemaakt van een innovatief composiet materiaal. Een eenvoudig, duurzaam & energiebesparend vloersysteem waarmee een ongeïsoleerde, tochtige of verrotte balklaag van de begane grondvloer in één dag vervangen wordt.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Voordelen compofloor

Slide 15 - Slide

Detail compofloor
De composiet ligger die over de dragende ankers loopt zorgt voor een optimale afdracht van de krachten. Deze composiet ligger wordt altijd voorzien van oplegvilt om kraken en geluidsoverlast te vermijden

Slide 16 - Slide

Opdracht vanuit project
Uitleg gevels en daken volgt volgende week.

Slide 17 - Slide