Thema 9 - Blok 1 terugblik

Blok 1
Milieu en milieuproblemen
Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen?
Wat weten we er nog van??
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Blok 1
Milieu en milieuproblemen
Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen?
Wat weten we er nog van??

Slide 1 - Slide

milieu
milieuproblemen
rest
Wat weet je nog over
milieu en milieuproblemen?

Slide 2 - Mind map

vervuiling
aantasting
uitputting
  milieuproblemen
bodem
water
lucht
versnippering
fossiele brandstoffen
vervuiling =
milieuprobleem dat ontstaat als de mens teveel stoffen in het milieu brengt die er niet thuishoren
aantasting =
milieuprobleem waarbij niets uit het milieu wordt vervuild of weggehaald, maar het milieu wel verandert
uitputting =
milieuprobleem dat ontstaat als er van iets te veel uit de natuur wordt gehaald

Slide 3 - Slide

Het aantal scooters in Amsterdam neemt sterk toe.
Dan ontstaat...
A
milieu-vervuiling
B
milieu-uitputting
C
milieu-aantasting

Slide 4 - Quiz

Als voorraden opraken of plant- en diersoorten verdwijnen, krijg je...
A
milieu-aantasting
B
milieu-vervuiling
C
milieu-uitputting
D
milieu verwering

Slide 5 - Quiz

De olievoorraden raken wereldwijd op. Nu spreek je van...
A
milieu-vervuiling
B
milieu-uitputting
C
milieu-aantasting

Slide 6 - Quiz

Het kan ook zijn dat er een weg wordt aangelegd in een natuurgebied in je omgeving.
Hier hebben we het over...
A
milieu-aantasting
B
milieu-vervuiling
C
milieu-uitputting
D
milieu verwering

Slide 7 - Quiz

Maak een foto van je werkboek en deel deze in LessonUp!

Slide 8 - Open question

dampkring
broeikaseffect
rest
Wat weet je nog over
de dampkring en het broeikaseffect?

Slide 9 - Mind map

  • rond de aarde zit een luchtlaag: de dampkring 
  • hierin zitten broeikasgassen
  • de zon verwarmt het aardoppervlak
  • de teruggekaatste warmte blijft in de dampkring door broeikasgassen ==> hierdoor wordt het warmer op aarde
  het (versterkte) broeikaseffect

Slide 10 - Slide

Hoe warmt de aarde op?
Zet de zinnen in de juiste volgorde. Je begint met de tweede zin.
1
2
3
4
De CO2 die ontstaat komt in onze dampkring
Verbranding van fossiele brandstoffen.
De aarde warmt op.
Er ontstaat warmte en energie.

Slide 11 - Drag question

Het Broeikaseffect.

Dit is het vasthouden van de warmte van de zon door:

A
de atmosfeer
B
zonnepanelen
C
de groei van de wereldbevolking
D
uitlaatgassen van fabrieken en auto's

Slide 12 - Quiz

De extra opwarming van de aarde, doordat de mens meer broeikasgassen in de dampkring brengt, noemen we...
A
het versterkt broeikaseffect
B
het verdunnen van de ozonlaag
C
het verduurzamen van de energie
D
het vergroten van de atmosfeer

Slide 13 - Quiz

Energie uit hernieuwbare energiebronnen, zoals water, wind en zon, noem je...
A
duurzame ontwikkeling
B
fossiele energiebronnen
C
duurzame energie
D
het broeikaseffect

Slide 14 - Quiz

Waar beschermt de ozonlaag ons tegen?
A
tegen zonlicht
B
tegen Uv-straling
C
tegen het broeikaseffect
D
tegen gaten in de dampkring

Slide 15 - Quiz

Wat is het versterkte broeikaseffect?
A
Broeikassen die zorgen dat de aarde warm blijft.
B
Door vervuiling komen er meer broeikasgassen.
C
Broeikasgassen verbranden.
D
Fossiele brandstoffen opslaan.

Slide 16 - Quiz

Maak een foto van je werkboek en deel deze in LessonUp!

Slide 17 - Open question


Wat heb je van 
deze les geleerd?

Slide 18 - Open question


Wat vind je nog moeilijk?
(wat zou je nog een keer uitgelegd willen krijgen...)
LAATSTE VRAAG

Slide 19 - Open question