Thema 9 - Blok 1

Blok 1
Milieu en milieuproblemen
Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen?
1 / 47
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Blok 1
Milieu en milieuproblemen
Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen?

Slide 1 - Slide

Milieu...

Slide 2 - Mind map

0

Slide 3 - Video

Leerdoelen
1. Je kunt vertellen wat voor soort milieuproblemen er zijn
2. Je kunt drie soorten vervuiling noemen.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Slide

Fabrieken lozen afvalwater in de Rijn. Welk begrip hoort hier bij?
A
vervuiling van het milieu
B
uitputting van het milieu
C
aantasting van het milieu

Slide 10 - Quiz

Hier zie je een voorbeeld van...
A
Vervuiling
B
Uitputting
C
Aantasting

Slide 11 - Quiz


A
Vervuiling
B
Aantasting
C
Uitputting

Slide 12 - Quiz

Oerwoud wordt gekapt voor een weg. Dit is een vorm van......
A
vervuiling
B
aantasting
C
uitputting
D
milieu

Slide 13 - Quiz

Aan de slag!
Maken blok 1:
2, 3, 6, 7, 8a en 9

Slide 14 - Slide

Welkom!
Thema 9 milieu
Blok 1

Slide 15 - Slide

Vorige les: Vervuiling 
3 soorten vervuiling

Slide 16 - Slide

Wat betekend ook alweer het begrip 'Milieu'?

Slide 17 - Open question

Op de afbeelding zie je de korte kringloop van het water. Zet de woorden in de goede volgorde. A.

B.

C.
 
Zee
Verdampen
Regen

Slide 18 - Drag question

Planning
  1. Lesdoelen
  2. Uitleg + aantekening
  3. Filmpje
  4. Opdrachten maken 

Slide 19 - Slide

Lesdoelen
1. Je kunt uitleggen wat aantasting is
2. Je kunt uitleggen wat uitputting is
3. Je kunt voorbeelden noemen van versnippering
4. Je kunt uitleggen wat biodiversiteit en ecologische hoofdstructuur met elkaar te maken hebben
5. Je kunt uitleggen wat fossiele bandstoffen zijn en waarom ze opraken

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Wat is het grote nadeel van het gebruik van fossiele brandstoffen
A
Ze raken uiteindelijk op en zijn vervuilend
B
Ze veroorzaken smog en vervuiling van zee
C
Horizonvervuiling en ze raken op
D
Er ontstaat erg veel CO2 bij de winning

Slide 26 - Quiz

Aardolie, aardgas en steenkool zijn voorbeelden van...?
A
Vervuiling
B
Fossiele brandstoffen
C
Versnippering
D
Biodiversiteit

Slide 27 - Quiz

Een goede biodiversiteit heeft ............ dieren en planten
A
Weinig
B
Veel

Slide 28 - Quiz

Er leven veel dieren en planten in het Amazonegebied, er is dus sprake van een hoge...?
A
Milieu
B
Vervuiling
C
Versnippering
D
Biodiversiteit

Slide 29 - Quiz

Aan de slag
Blok 1
Maken: 6, 7, 8a, 9, 12, 13, 14 en 15

Slide 30 - Slide

Welkom!
Thema 9 Milieu
Blok 1

Slide 31 - Slide

De vorige keer...
Even opfrissen

Slide 32 - Slide

Welk soort milieuprobleem zie je hier?
A
milieuvervuiling
B
aantasting
C
uitputting
D
Bodemvervuiling

Slide 33 - Quiz

Vervuiling
Uitputting
Aantasting
Het landschap verandert door mensen. 
De aardolie raakt op.
Mensen brengen een stof in de omgeving die er niet thuishoort.

Slide 34 - Drag question

Vervuiling
Uitputting
Aantasting

Slide 35 - Drag question

Oneindige hulpbron
Eindige hulpbron
Aardgas
Hout
Steenkool
Aardolie
Zon
Wind

Slide 36 - Drag question

Planning
1. Lesdoelen
2. Laatste stukje uitleg van blok 1 + aantekening
4. Filmpjes
5. Woordzoeker
6. Opdrachten maken
7. Godsdienst 

Slide 37 - Slide

Lesdoelen
1. Je kunt vertellen wat de dampkring is
2. Je kunt vertellen wat het broeikaseffect is
3. Je kunt vertellen wat het versterkte broeikaseffect is
4. Je kunt vertellen wat de gevolgen zijn van het versterkte broeikaseffect

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

filmpje
schooltv.nl    "Wat is het broeikaseffect?"

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Video

Broeikaseffect.
Dit is het vasthouden van de warmte van de zon door:

A
atmosfeer
B
zonnepanelen
C
groei wereldbevolking
D
uitlaatgassen van fabrieken en auto's

Slide 42 - Quiz

De extra opwarming van de aarde doordat de mens meer broeikasgassen in de dampkring brengt noemen we.......
A
het versterkt broeikaseffect
B
het verdunnen van de ozonlaag
C
het verduurzamen van de energie
D
het vergroten van de atmosfeer

Slide 43 - Quiz

Wat is het versterkte broeikaseffect?
A
Broeikassen die zorgen dat de aarde warm blijft.
B
Door vervuiling komen er meer broeikasgassen.
C
Broeikasgassen verbranden.
D
Fossiele brandstoffen opslaan.

Slide 44 - Quiz

filmpje
schooltv.nl    "Pinguïns en het broeikaseffect"

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Video

Woordzoeker
Daarna aan de slag met opdracht: 17, 19, 20, 23
Woensdag 14 december SO thema 9 blok 1


Slide 47 - Slide