Les 8. Welzijn Kind en Jongere Hoofdstuk 4 en 5

Structuur en regels in de klas
 De telefoon uit en opgeruimd in je tas of in de koffer bij           de docent

 Je tas ruim je op in de kast bij binnenkomst. 
De docent hoeft je hier niet meer op aan te spreken
Eigen boek mens en zorg P4 , schrift, schrijfgerei liggen op je tafel 
Als je de klas binnen komt dan.........
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Welzijn kind en jongere K5Middelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Structuur en regels in de klas
 De telefoon uit en opgeruimd in je tas of in de koffer bij           de docent

 Je tas ruim je op in de kast bij binnenkomst. 
De docent hoeft je hier niet meer op aan te spreken
Eigen boek mens en zorg P4 , schrift, schrijfgerei liggen op je tafel 
Als je de klas binnen komt dan.........

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 4 Hulp en opvang
Aan het eind van dit hoofdstuk weet je:
 • Wat zelfredzaamheid is en hoe je dit stimuleert.
 • Hoe je structuur en een dagritme aanbrengt.
 • Wat fysieke en sociale veiligheid is.
 • Hoe je een dagrapportage opstelt.

Slide 2 - Slide

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen om voor jezelf te zorgen. Je kunt eigen problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel je weet jezelf te redden. 
Eigen beslissingen nemen en keuzes maken is goed voor je eigenwaarde.
Stimuleren (aanmoedigen) is belangrijk

Slide 3 - Slide

Dagritme

Dagritme is goed voor houvast en biedt structuur.
Rituelen zijn onderdelen die steeds op
dezelfde manier terugkomen.
Zoals bijvoorbeeld iedere
ochtend een kop koffie zetten →            Slide 4 - Slide

Veiligheid

Veiligheid staat altijd voorop bij het begeleiden van kinderen en jongeren!
 1. Fysieke veiligheid
 2. Sociale veiligheid
                                                          

Slide 5 - Slide

Rapporteren
Rapporteren is het overbrengen van gebeurtenissen die belangrijk zijn voor collega's of andere betrokkenen.
 • Mondeling
 • schriftelijk
Waar denk je aan bij rapporteren?                       -Datum noteren
-Geen vage termen gebruiken.                             -Leesbaar schrijven
-Feiten beschrijven.                                                   -Reageer, indien nodig op een andere 
-Geen conclusies trekken                                          dagrapportage.
-Kort beschrijven.
-Schrijf zodat anderen het begrijpen.
-Wees volledig


Slide 6 - Slide

Theorie hoofdstuk 4.


Vanaf bladzijde 187 t/m bladzijde 197
 • De theorie opdrachten:
       4.01. t/m 4.07.
 • Heeft iedereen deze opdrachten af? 
Zo ja dan laat je het controleren door de docent en mag je het nakijken met het nakijkblad.


Slide 7 - Slide

Praktijkopdrachten hoofdstuk 4 afmaken.
Maken in tweetallen:
Alle deelopdrachten blz. 66 t/m 90.
 • Deelopdracht 2 Zelfredzaamheid 2.01, 2.02, 2.03.(presentatie inplannen) blz. 67
 • Deelopdracht 3 Weekplanning 3.01, 3.02. blz.69
 • Deelopdracht 4 Dagritmekaarten 4.01 (in Word) werk je alleen dan maak jij er 3 i.pv. 6. blz. 73
 • Deelopdracht 5 Rituelen en regels 5.01, 5.02, 5.03 blz. 75
 Zelfstandig maken:
 • Deelopdracht 7 Overdracht 7.01, 7.02, blz. 85
 • Deelopdracht 8 Evaluatie  8.02, 8.03, 8.04 blz. 88 

Slide 8 - Slide

Hoofdstuk 5. Persoonlijke verzorging

Slide 9 - Slide

Doelstellingen
In dit hoofdstuk leer je meer over:
 • Aandachtspunten voor verzorgen van kinderen en jongeren per leeftijdsfase.
 • Verschillende persoonlijke verzorgingshandelingen.

Slide 10 - Slide

Verzorging per leeftijdsfase
                                                                                       Aandachtpunten
Baby →                                                                      Aandacht en liefde
                                                                                      Communiceer met gezichtsuitdrukkingen
                                                                                      Dagritme
Peuter→                                                                   Stimuleren veel zelf doen
                                                                                      Handelingen voordoen
Basisschoolkind→                                              Zoveel mogelijk zelf laten doen
                                                                                      Regels opstellen
 Puber→                                                                   Zelf verantwoordelijkheid laten nemen
                                                                                      Complimenteren, goede gewoonten
Slide 11 - Slide

Wassen & mondverzorging

Een baby mag 1 keer per twee dagen in bad en als het tanden heeft mogen ze gepoetst worden.

Peuters stimuleren om zelf hun tanden te laten poetsen!


Slide 12 - Slide

Luier verschonen en aankleden

Je verschoont een baby extra:
• als de luier ruikt
• als de luier nat of zwaar aanvoelt
• als het kind gaat slapen of net wakker is. 

Slide 13 - Slide

Slapen

Een veilige slaapomgeving is erg belangrijk. Deze:
 • Is schoon
 • Heeft een aangename temperatuur
 • Beschikt over een goede ventilatie
Een baby slaapt 15 uur per dag.
Kleuters doen meestal een middagdutje.Slide 14 - Slide

Handen wassen 
Wanneer??
 • Voordat je een ander helpt
 • Nadat je een ander hebt geholpen
 • Voordat je eten of drinken maakt
 • Nadat je naar het toilet bent geweest
Als je verkouden bent was je je handen vaker.

Slide 15 - Slide

Hygiëne

Hygiëne is alles wat je doet om besmetting en verspreiding van bacteriën en infecties te voorkomen.
Dit kun je doen door bv.
 • Handen wassen
 • Tanden poetsen
 • Douchen
 • Haren en kleding wassen

Slide 16 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 17 - Slide

Opdracht 5.01 Stimuleren zelf jas aan doen.
Kijk het filmpje 
Maak opdracht 5.01

Slide 18 - Slide

Opdracht 5.02 Een baby in bad doen.


Kijk het filmpje
Maak opdracht 5.02

Slide 19 - Slide

Opdracht 5.04 Het verschonen van een baby

Kijk het filmpje blz.204
Maak opdracht 5.04

Slide 20 - Slide

Deelopdracht 1 Luier verschonen blz. 93
Maak gebruik van het stappenplan

Slide 21 - Slide

5.7 Aankleden 'Een baby dragen'
"Hoe pak je een baby op?" 

Slide 22 - Slide

5.8 slapen 'De baby naar bed doen'

Slide 23 - Slide

Maken
Opdracht 5.03 maken blz 203
Opdracht 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 en 5.09.
 (wat niet af komt is huiswerk)

Slide 24 - Slide