LLT les 3 en 4 Beginsituatie

LLT - Beginsituatie 
Les 3 en  4 
Periode 2
Landstede Sport en Bewegen
1 / 30
next
Slide 1: Slide
MentorlesMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

LLT - Beginsituatie 
Les 3 en  4 
Periode 2
Landstede Sport en Bewegen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Inhoud les
Terugkoppeling beginsituatie (deel 1)
Introductie randvoorwaarden

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les
Na de les weet je hoe je beginsituaties van een groep, een lesgever en de randvoorwaarden moet maken.

Hoofdstuk 2 Beginsituatie
blz. 26 tm  blz. 42 
 

 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Beginsituatie analyse
Verzamelen, ordenen en interpreteren van  gegevens. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat zou je kunnen doen om de beginsituatie te bepalen?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Beginsituatie
Algemene gegevens - schrijf de gegevens op!
Sport:
Groepsgrootte:
Leeftijd:
Samenstelling:
Aard van de groep:

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Verschillende niveaus
Gemiddeld motorisch niveau
Gemiddeld cognitief niveau
Gemiddeld sociaal affectief niveau
Bewegings-vaardigheden
Kennis
Omgang
Bewegings-eigenschappen
Inzicht
Communicatie
Fase motorisch leerproces
Motivatie

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Vereenvoudigd
Motorische vaardigheden:
Wat kunnen mijn spelers al voor de les?
Cognitieve vaardigheden:
Wat weten mijn spelers al voor de les?
Sociaal affectieve vaardigheden:
Hoe gaan mijn spelers met elkaar om?

Slide 8 - Slide

Vind ik makkelijker om uit te leggen
Geheugensteuntje
 Bewegingseigenschappen zijn grondmotorische vaardigheden die je kunt gebruiken.
Hieronder zie je de eigenschappen, ook wel 
CLUKS 
Coördinatie
Lenigheid
Uithoudingsvermogen
Kracht
Snelheid

Slide 9 - Slide

Helpt studenten om beter over bewegingsvormen na te denken - koppelen aan de doelstelling van de les
Kennis en lenigheid zijn kenmerken van motorische vaardigheden
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

JO-08-5 van voetbalclub BeQuick'28 kennen elkaar allemaal van de basisschool en spelen buiten voetbal ook veel met elkaar.
Dit hoort bij:
A
Motorisch niveau
B
Cognitief niveau
C
Sociaal - affectief niveau

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Mijn team kan de tactiek die ik oefen op de training uitvoeren tijdens de wedstrijden.
A
Motorisch niveau
B
Cognitief niveau
C
Sociaal affectief niveau

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

De meeste spelers uit mijn hockeyteam beheersen 'de flats' nog niet.
A
Motorisch niveau
B
Cognitief niveau
C
Sociaal - affectief niveau

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Groepsgrootte, leeftijd, samenstelling horen bij de:
A
Motorisch niveau
B
Cognitief niveau
C
Sociaal -affectief niveau
D
Beginsituatieanalyse

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Doelstelling
Evaluatie
Beginsituatie
Les/training
Werkvormen
Lesopbouw
Organisatie
Bewegings- vormen

Slide 15 - Drag question

Er moet een wisselwerking tussen beginsituatieanalyse en bepaling van de doelstelling zijn. ​
De beginsituatie is een belangrijk vertrekpunt voor de les/ training.​
Evaluatie leidt tot een vernieuwde, gewijzigde beginsituatie. 

Doelstelling
Evaluatie
Beginsituatie
Les/training
Werkvormen
Lesopbouw
Organisatie
Bewegings- vormen

Slide 16 - Drag question

Er moet een wisselwerking tussen beginsituatieanalyse en bepaling van de doelstelling zijn. ​
De beginsituatie is een belangrijk vertrekpunt voor de les/ training.​
Evaluatie leidt tot een vernieuwde, gewijzigde beginsituatie. 

Verband beginsituatie en doelstelling
Je kunt pas tot een doelstelling komen als je weet wat de beginsituatie is. ​

Concrete en duidelijk omschreven doelstellingen geven aan waarover we informatie moeten verzamelen in de beginsituatieanalyse. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Verband beginsituatie en les/training
De beginsituatie vormt een vertrekpunt voor een les. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Verband tussen de beginsituatie en de evaluatie 
De resultaten uit een voorgaande les beïnvloeden de resultaten van de volgende les. ​

Door te evalueren, stellen we het behaalde leerresultaat vast.​Dit resultaat vormt de nieuwe informatie voor de veranderende, verbeterde beginsituatie.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Beginsituatiefactoren
 • De beginsituatie van de groep​
 • De beginsituatie van het individu​
 • De beginsituatie van de lesgever​
 • De beginsituatie van de randvoorwaarden Slide 20 - Slide

Met wat voor groep krijg ik te maken? Algemene beginsituatie van een groep​
Specifieke beginsituatie van een groep
De beginsituatie van de lesgever (deel 2)
 • Motorische beginsituatie

 • Cognitieve beginsituatie

 • Sociaal-affectieve beginsituatie

 • Didactische beginsituatie 

Slide 21 - Slide

Verderop staat een sheet waar je het didactisch niveau verder gaat behandelen.

Welke ervaring heb je in het lesgeven?
Hoe ziet jouw beginsituatie eruit?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Didactisch niveau lesgever
 • Hoe goed ben ik in het instrueren van SB-deelnemers?

 • Hoe goed ben ik in het veilig en efficient organiseren?

 • Hoe goed ben ik in het snel aanpassen van de bewegingssituatie?

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Vertel hier wat over je didactisch niveau
Didactisch niveau

Slide 24 - Mind map

Hoe goed ben ik in het instrueren van SB-deelnemers?
Hoe goed ben ik in het veilig en efficient organiseren?
Hoe goed ben ik in het snel aanpassen van de bewegingssituatie?
Welke elementen zorgen ervoor dat er een goedlopend geheel van de les ontstaat?
A
Deelnemers, materiaal en lesgever
B
Motorisch, cognitief en sociaal-affectief niveau
C
Tijd, ruimte, materiaal, de groep en jezelf als lesgever
D
Veilig, intensief en doelmatig verloop van de les

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Beginsituatie van de randvoorwaarden
 • Beschikbare tijd

 • Beschikbare ruimte en accommodatie

 • Beschikbaar materiaal en hulpmiddelen

Slide 26 - Slide

Op je lesvoorbereiding onder algemene beginsituatie

            Tijd
Ruimte
MaterialenPeriode van het jaar
Klimaat/temperatuur
Beschikbare hulpmiddelen
Toestellen
Ligging accommodatie
Tijdstip

Slide 27 - Drag question

Sleep de juiste kenmerken naar de randvoorwaarden
Verwerkingsopdracht 
 • maak de opdrachten bij les 3/ 4 de Beginsituatie (Word bestanden)
 • geef in het overzicht aan dat je deze opdracht gemaakt hebt
 • lever deze in via Teams opdrachten

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Je gaat een les bokspringen voorbereiden aan je eigen klas op school in Hal A.
Wat zijn de randvoorwaarden? Denk aan tijd, ruimte en materialen.

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions