B&L verantwoordingsverslag

B&L

Verantwoordingsverslag
1 / 18
next
Slide 1: Slide
BewegingsonderwijsMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

B&L

Verantwoordingsverslag

Slide 1 - Slide

Inhoud
 • Doel verantwoordingsverslag
 • Terugblikken op beginsituatie
 • Terugblikken  lesopbouw
 • Terugblikken organisatie
 • Terugblikken bewegingsvormen
 • Terugblikken begeleiding
 • Verantwoording

Slide 2 - Slide

Doel verantwoordingsverslag

In het verantwoordingsverslag onderzoek en interpreteer je al je ervaringen en handelingen in de praktijk op basis van verschillende competenties.

Je toont aan dat je hiermee bewust en bekwaam kunt handelen!

Slide 3 - Slide

Terugblikken beginsituatie
Proces de beginsituatie:

- Heb ik de beginsituatie goed ingeschat? 
- Heb ik voldoende gegevens over de beginsituatie verzameld?
- Heb ik voldoende rekening gehouden met bijzondere omstandigheden (deelnemers, randvoorwaarden)?

Slide 4 - Slide

Terugblikken lesopbouw

- Heb ik de juiste lesindeling gekozen voor de les?
- Hoe verliepen de afzonderlijke lesdelen?
- Heb ik de diverse lesdelen goed op elkaar afgestemd?

Slide 5 - Slide

Terugblikken organisatie

- Voldeden de bewegingsvormen aan de gestelde eisen?
- Heb ik de bewegingsvormen methodisch goed opgebouwd?
- Waren er voldoende mogelijkheden voor differentiatie?

Slide 6 - Slide

Terugblikken bewegingsvormen

- Was de les veilig, doelmatig en intensief?
- Heb ik de juiste opstellingen gebruikt?
- Heb ik de juiste groepjes gemaakt?
- Heb ik de juiste organisatievormen gebruikt?
- Heb ik bij het veranderen van opstellingen de zes W's gebruikt
- Heb ik organisatorische differentiatie toegepast?

Slide 7 - Slide

Terugblikken did. werkvormen
 (begeleiding)

- Heb ik de juiste didactische werkvormen gebruikt?
- Hebben de didactische werkvormen tot het gewenste leergedrag bij de SB-deelnemers geleid?

Slide 8 - Slide

Terugkoppeling naar de nieuwe beginsituatie


Wat betekent die voor mijn volgende les?

(Wat zou je anders doen? Waar ga je meer aandacht aan besteden? etc.)

Slide 9 - Slide

Didactische werkvormen
Waar moet je aan denken?

Slide 10 - Slide

Is een didactische werkvorm een activiteit vanuit de lesgever of de deelnemer?
A
Lesgever
B
Deelnemer

Slide 11 - Quiz

Didactische werkvormen
Je kan op drie manieren didactische werkvormen indelen:

 1. Organisatorisch
 2. Wijze van aanbieden
 3. Ruimte die de lesgever biedt

Slide 12 - Slide

Op grond van het organisatorisch uitgangspunt kom je tot de volgende indeling:

Slide 13 - Open question

Op grond van wijze van aanbieden kom je tot de volgende indeling:

Slide 14 - Open question

Op grond van de ruimte die de lesgever biedt kom je tot de volgende indeling:

Slide 15 - Open question

Indeling didactische werkvormen

Slide 16 - Slide

Wanneer kies ik een bepaalde werkvorm?
Bij het geven van lessen en trainingen is het belangrijk om je doelstellingen te behalen.
 

didactische werkvormen zijn afhankelijk van veel factoren:
 • Beginsituatie (Randvoorwaarden, SB-deelnemers)
 • Doelstellingen (motorisch, cognitief, sociaal)
 • Bewegingsvormen (risico, gevaar)

Slide 17 - Slide

Hulpmiddel verantwoordingsverslag


Teams -> Hulpmiddelen -> Hulpmiddel verantwoordingsverslag

Slide 18 - Slide