Zintuigen en prikkels klas 1

Zintuigen en prikkels
Paragraaf 3.1  
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Zintuigen en prikkels
Paragraaf 3.1  

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
- Biologische momentje van de dag
- Voorkennis nieuwe hoofdstukken (H3 en H4)
- Leerdoelen
- Nieuwe uitleg H3
- Gelegenheid tot vragen stellen


Slide 2 - Slide

Hoeveel zintuigen heb je?

Slide 3 - Mind map

Welke zintuigen ken jij?

Slide 4 - Open question

Leerdoelen H3.1
Na deze les weet je:
 • Wat zintuigen zijn,
 • Welke soorten zintuigen we hebben,
 • Hoe de verschillende zintuigen werken,
 • Weet je wat prikkels zijn,
 • Weet je hoe een prikkel kan leiden tot een reactie,
 • Weet je waar je centraal zenuwstelsel uit bestaat,
 • Weet je het verschil tussen een bewuste beweging en een reflex,
 • Kan je diverse zintuigcellen herkennen en onderdelen ervan benoemen.

Slide 5 - Slide

Het 'biologische momentje' van de dag...
In het kader van 'bijzondere cellen...' De zenuwcel!
 • De cellen in het zenuwstelsel vormen de bouwstenen van de hersenen. Ze worden ook wel zenuwcellen of neuronen
   genoemd en ze communiceren op een bijzondere manier met elkaar. 
 • Het zijn cellen die gespecialiseerd zijn in het overbrengen van informatie.
 • De hersenen van zoogdieren bevatten tussen de 100 miljoen en 100 miljard hersencellen.
 • Elke dierlijke zenuwcel bestaat uit een cellichaam, dendrieten en een axon. Het cellichaam bevat het cytoplasma, een
   stroperige vloeistof, en de celkern. 
 • Wanneer deze cellen boodschappen sturen of ontvangen, zenden ze elektrische seintjes langs hun uitlopers. 
 • De lengte van zo’n axon  (uitloper) kan variëren van een mm tot ongeveer een meter of meer.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Welke 'prikkels' kun je opnoemen?

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

Prikkels
Prikkels kunnen inwendig of uitwendig zijn.

Inwendig: is een ‘prikkel’ die wordt veroorzaakt door iets dat in het lichaam gebeurt of moet gebeuren. 

Uitwendig:  is iets dat buiten het lichaam gebeurt.

Slide 10 - Slide

Van prikkel tot reactie 
 1. Prikkels omgezet naar impulsen (elektrische seintjes) door je zintuigen.
 2. Impuls via zenuwen (bundels uitlopers zenuwcellen) vervoert naar je hersenen.
 3. Hersenen verwerken impuls - versturen impuls terug naar spier/klier.
 4. Reactie spier/klier volgt.
 5. De uiteindelijke reactie op de prikkel heet een respons.

Slide 11 - Slide

Geef voor jou een top 3 aan prikkels!
Die van Hgm (geur van frietjes, muziek, kat aaien).

Slide 12 - Open question

Zenuwstelsel:
 • Het zenuwstelsel van de mens bestaat uit:
  - centrale zenuwstelsel (CZS) = hersenen + ruggenmerg)
  - zenuwen = bundel uitlopers zenuwcellen.

 • Verwerking via de hersenen is bewuste reactie.
 • Verwerking waarbij hersenen overgeslagen worden = reflex
 

Slide 13 - Slide

Bewuste bewegingen
Reflex

Slide 14 - Slide

Probeer eens 1 tot 3 voorbeelden van een reflex te geven.

Slide 15 - Open question

3 type zenuwcellen:
 1. Gevoelszenuwcellen: Gaan vanuit je zintuigen naar je ruggenmerg/hersenen.

 2. Schakelcellen: zitten in je hersenen.

 3. Bewegingszenuwecellen: gaan vanaf je hersenen naar je spieren / klieren.   

Slide 16 - Slide

Zenuwcellen

Slide 17 - Slide

Hersenen: 
 • Hersenen kunnen niet op alles reageren, maar 'kiezen' of er een reactie
    komt. 
 • Gewenning en motivatie (je voelt niet meer dat je kleren aanhebt, of het
    tikken van de klok hoor je niet meer. 
 • Nieuwe prikkels merk je wel (bijv. het roepen van je naam).
 • Speciale gebieden voor impulsen = hersencentrum
   (zichtcentrum, gehoorcentrum etc.) 
 • Kleine hersenen: coördineren je spieren

Slide 18 - Slide

Korte check:
Snappen we het?

Slide 19 - Slide

Zintuigcellen maken van prikkels...
A
Prikkels
B
Impulsen
C
Warmte
D
Geur

Slide 20 - Quiz

Wat gaat er door een gevoelszenuw?
A
Impulsen
B
Prikkels

Slide 21 - Quiz

Sleep de betekenis naar de juiste cel. 
Gevoelszenuwcel 
Bewegingszenuwcel 
Schakelcel 
impulsen van zintuigcel naar hersenen geleiden
impulsen van hersenen naar spieren geleiden
Impulsen in de hersenen geleiden 

Slide 22 - Drag question

De functies van zintuigen zijn......
A
Prikkels opvangen
B
Impulsen opvangen
C
Prikkels maken
D
Impulsen maken

Slide 23 - Quiz

Welk type prikkels heeft/hebben invloed op gedrag?
A
Alleen inwendige prikkels
B
Alleen uitwendige prikkels
C
Inwendige en uitwendige prikkels

Slide 24 - Quiz

Je hoort de kat spinnen
Je ruikt de soep
Je stoot je arm aan de tafelpunt
Je ziet dat de zon schijnt
Je voelt dat het buiten koud is
Je voelt dat de bal rond is
Lichtzintuigen
pijnzintuigen
Reukzintuigen
Gehoorzintuigen
Tastzintuigen
Koude zintuigen

Slide 25 - Drag question

Bekijk de afbeelding.
Is dit een bewuste reactie
of een reflex?
A
Bewuste reactie
B
Reflex

Slide 26 - Quiz

En verder
Online werken aan opdrachten paragraaf 3.1 

Slide 27 - Slide