Participatie - Lesweek 2

Vak: Participatie
Semester: 3
Docenten: Ikram Smaili en Samira Boulahri
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Vak: Participatie
Semester: 3
Docenten: Ikram Smaili en Samira Boulahri

Slide 1 - Slide

Licentie check 
Iedereen dient een licentie of een boek te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je niet aan de lessen deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator.

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan.

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

Programma 
 • Korte terugblik vorige les

 • Theorie - Participatiesamenleving

 • Opdracht - Begrippen bestuderen, filmpje met vragen (huiswerk)
Slide 4 - Slide

Doel van de les
De student kan omschrijven wat een participatiesamenleving is.

De student kent de definitie van de begrippen:
 • Participatiewet
 • Participatiesamenleving
 • Participatiemaatschappij
 • Cliëntenmaatschappij
 • Cliëntenparticipatie 


Slide 5 - Slide

Korte terugblik vorige les
Vak duurt 20 weken, 1 lesuur per week en wordt afgetoetst met een digitale kennistoets. De kennistoets heb je behaald met minimaal een 5.5.

Planning: zie lesplanner op Teams

In semester 3 & 4 van leerjaar 2 zal je de volgende bpv oefenopdrachten maken:
 • P6-K1-W3 (niveau 4) ''Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie'' 
 • P2-K1-W3 (niveau 3) ''Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie''

Slide 6 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?

Slide 7 - Slide

Wat is participatie?

Slide 8 - Open question

Participatie

Is het als mensen kunnen deelnemen aan wat er in de samenleving gebeurt. 


Slide 9 - Slide

Participatiewet & WMO
De participatiewet regelt de verantwoordelijkheid van de gemeentes voor mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen werken, maar redden het niet zonder ondersteuning. De wet is op 1 januari 2015 ingevoerd. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning - WMO valt sinds 2015 niet meer onder het rijk, maar is de verantwoordelijkheid van de gemeentes.

De wet zorgt ervoor dat de mensen steeds langer thuis kunnen blijven wonen. 
Het is hulp aan huis. De zelfredzaamheid van de cliënt wordt vergroot. Denk hierbij aan de ondersteuning bij ADL of HDL.
Slide 10 - Slide

Participatiesamenleving
Het betekent dat de overheid meer uitgaat van de eigenkracht en zelfredzaamheid van iedereen. Ook wel participatiemaatschappij genoemd.

Ziek of gezond, weerbaar of kwetsbaar, alle burgers hebben naast rechten op zorg en andere voorziene ook de plicht voor zichzelf en hun omgeving op te komen. 

Participatiemaatschappij wordt ook wel 'doe-het-zelf-maatschappij'. 

Het betekent dat iedereen mee moet doen, ofwel 'participeren'. 
Slide 11 - Slide

Noem de voor- en nadelen
van het participeren

Slide 12 - Mind map

Cliëntenmaatschappij

Het meedoen van cliënten in de maatschappij.

Opdracht
 • Lees de casus.
 • Wat zou je tegen Conny zeggen om het contact met anderen te stimuleren?
 • Noem voorbeelden uit jouw omgeving waar cliënten meedoen in de maatschappij.

Slide 13 - Slide

Cliëntenparticipatie
Wanneer het je lukt om cliënten, familie en verwanten te betrekken bij de ontwikkeling en vernieuwing binnen de organisatie/leefomgeving, zal de tevredenheid van de cliënten toenemen. 

Het gaat immers om de kwaliteit van hún leven. Door directe betrokkenheid van de doelgroep kun je beter aansluiten bij wensen en behoeften van de mensen waar het uiteindelijk om gaat. 


Een open deur

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Bestuderen
 1. Het filmpje van '80 % ongeschikt'
 2. De begrippen: 
 • Dagbesteding
 • Emancipatie 
 • Gelijkwaardigheid
 • (Re-) integratie
 • Separatie
 • Normalisatie
 • Rehabilitatie
 • Resocialisatie
 • Inclusie
 • ICF 


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

Slide 18 - Slide