De toren van Babel klas1

De toren van Babel
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Beeldende vormingMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havoLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

De toren van Babel

Slide 1 - Slide

Je leert
 • het Bijbelverhaal "De toren van Babel".
 • verschillende kunstenaars en kunstwerken kennen waarbij ''de toren van Babel" als inspiratie is gebruikt.
 • kijken naar kunst.
 • zelf een toren van Babel ontwerpen en bouwen/schilderen waarbij het verhaal zichtbaar is.
 • Werken met verschillende materialen en technieken.
 • Samenwerkend tot 1 geheel komen.
 • over proces, product en presentatie.

Slide 2 - Slide

De Bijbel
De Bijbel is het heilige boek van het Christendom. Er bestaan twee delen, het oude testament, geschreven voor de geboorte van Jezus en het nieuwe testament, geschreven na de geboorte van Jezus.
Het verhaal van de toren van Babel komt uit het oude testament.

De Bijbel is een grote inspiratie voor heel veel kunstenaars. Vroeger, maar ook nu nog gebruiken kunstenaars verhalen uit de Bijbel om kunst over te maken.

Op de volgende pagina's zie je voorbeelden van kunstwerken waarbij de kunstenaar of ontwerper zich liet inspireren door de toren van Babel.

Slide 3 - Slide

Het verhaal
Het verhaal van de toren van Babel komt uit de Bijbel. Babel, een stad in het land Sinear (het huidige Irak), is de eerste stad die door de nakomelingen van Noach (ark van Noach) gebouwd is. Koning Nimrod besluit een toren te bouwen die tot de hemel zal reiken zodat ze dichter bij God zullen komen. Duizenden mensen bouwen aan de toren. Hij is hoogmoedig en doet daarmee niet wat God hem gevraagd heeft. God veroordeelt deze ambitieuze, ijdele plannen en verstoort de bouw. In Sinear spreekt tot dan toe iedereen dezelfde taal. Als straf voor zijn hoogmoed laat God iedereen die aan de toren bouwt verschillende talen spreken. Daardoor begrijpen de bouwers elkaar niet meer en wordt het een puinhoop. Mensen die dezelfde taal spraken vonden elkaar, vormde clubjes en verspreidde zich over de wereld. Koning Nimrod raakte zijn koninkrijk kwijt.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Pieter
Bruegel

Slide 6 - Slide

Rob Verwer
          &
Meg Mercx

Slide 7 - Slide

M.C. Escher

Slide 8 - Slide

Marta
Minujin

Slide 9 - Slide

Amazon
Helix Building

Slide 10 - Slide

Wasyl Martynczuk

Slide 11 - Slide

Minecraft

Slide 12 - Slide

Tatlin

Slide 13 - Slide

Materialen
          & Technieken
Je zag dat de toren van Babel op allerlei manieren en met allemaal verschillende materialen en technieken door kunstenaars is gemaakt.
Welke materialen en technieken heb jij allemaal gezien?

Slide 14 - Slide

Materialen en technieken

Slide 15 - Mind map

Hoogmoed en Communicatie
Het verhaal van de toren van Babel gaat over hoogmoed  maar ook over communicatie. De mens wil vaak meer, hoger, beter enz is dat goed en wat zijn daarvan de consequenties? Wat gebeurt er wanneer je elkaar niet meer begrijpt en verstaat?
Deze vragen staan centraal binnen de opdracht tijdens deze periode. Bovendien draait het daarbij om SAMENWERKEN.
Proces

Slide 16 - Slide

Samenwerken
De toren van Babel gaat over samenwerken en communicatie.
Misschien kan je al goed samenwerken of vind je dat nog moeilijk. In deze lessen gaan we samenwerken in een groepje die je niet zelf uitkiest. Heeft dat invloed op de samenwerking?
Proces
We vormen:
 • 5 groepjes van 4
 • 1 groepje van 3

Slide 17 - Slide

Samenwerken
 • We bouwen met de hele klas 1 toren.
 • Elk groepje bouwt 1/6 deel van de toren die op elkaar aansluit. 
Proces

Slide 18 - Slide

Opdracht 1
- Verzamel zoveel mogelijk verschillende afbeeldingen van torens en maak daar een collage van in Word. Deze zijn straks ter inspiratie voor het ontwerpen van jullie eigen toren. Dus zorg voor een verscheidenheid aan materialen.
- Welke constructie materialen zou je willen gaan gebruiken met je groepje?
- Maak bij je gekozen material(en) een passend ontwerp.
- Denk daarbij aan een echte toren van Babel! Houd daarbij het verhaal in je achterhoofd. Hoe kan je laten zien dat het niet zomaar een toren is maar de toren van Babel.
Proces
Tip!! Gebruik pinterest.nl om plaatjes te zoeken.

Slide 19 - Slide

Opdracht 1
Voordat je begint met bouwen heb je een goed plan nodig.
- Verzamel plaatjes van torens om ideeen op te doen.
- Bepaal welk materiaal je wil gebruiken.
- Maak een werktekening voordat je begint met bouwen. 
Een werktekening 
bevat ook maten, 
heeft meestal meerdere 
aanzichten en geeft aan 
welke materialen je waarvoor wil gebruiken.
- Verzamel het materiaal wat je nodig hebt.
Proces

Slide 20 - Slide

Hout

Slide 21 - Slide

Papier

Slide 22 - Slide

Metaal

Slide 23 - Slide

Schilderen

Slide 24 - Slide

Klei

Slide 25 - Slide

Opdracht 2

 • Ontdek eerst jouw gekozen materiaal door de opdrachten van de materialen en technieken LessonUp te maken.
 • Bewaar de opdrachten in je klapper.
 • Kan dit niet? Maak er dan een foto van, print deze uit en stop in je klapper.
Proces

Slide 26 - Slide

 • Maak een ruwe ontwerpschets voor jouw toren.
 • Verzamel materiaal wat nodig is voor jouw toren.
 • Maak een ruwe opzet van jouw toren. Details komen later!
 • Maak foto's van alle stappen die je zet.
Proces
Opdracht 3

Slide 27 - Slide

Opdracht 4
Een toren is een toren, het wordt pas een toren van babel als het verhaal zichtbaar wordt. 
 • Waar gaat het verhaal precies over? Schrijf in het kort op waar het verhaal over gaat.
 • Wat is de boodschap van het verhaal en hoe kan je dat laten zien bij jouw toren?
 • Schrijf op hoe je jouw toren een echte Babel laat worden en teken de details bij de ruwe schets van jouw toren.
Proces --> Product

Slide 28 - Slide

Opdracht 5
 • Maak jouw details en voeg deze toe aan jouw toren en maak van jouw toren een echte toren van Babel.
 • Wees kritisch en kijk. Wat kan ik nog toevoegen, verbeteren enz zodat jouw toren van Babel aan de opdracht voldoet en helemaal klaar is om in te leveren.
Product

Slide 29 - Slide

Opdracht 6
 • Maak doormiddel van een presentatie duidelijk hoe jouw toren van Babel tot stand is gekomen. Gebruik daarvoor alle schetsen, proefjes, verhalen enzovoort die je gemaakt hebt.
 • Kies een presentatievorm, denk aan:
  - Padlet
  - Powerpoint
  - Poster
  - Fotoverslag
  -
Presentatie

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide