Luchtwegen en longen

Luchtwegen en Longen
1 / 48
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Luchtwegen en Longen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen
Thieme meulehof
wikiwijs 
leerdoelen/lesson up
Zelfstandig aan de slag 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Je kunt benoemen welke organen deel uitmaken van het ademhalingsstelsel.
Je kunt beschrijven hoe in de neusholte de ingeademde lucht gezuiverd, verwarmd, bevochtigd en gekeurd wordt.
Je kunt de bouw en werking van de keelholte, het strottenhoofd en de luchtpijp beschrijven.
Je kunt de bouw en werking van de bronchiën en de longen beschrijven.
Je kunt beschrijven hoe de bloedvoorziening van de longen zelf plaatsvindt.
Je kunt toelichten hoe de ligging en werking van de longvliezen zijn.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Ademhalingsstelsel

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Neusholte
Keelholte
Storttehoofd
Luchtpijp
Longen
Mondholte
Bronchien
Diafragma
Longvlies

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Mondholte
Mondholte meer lucht inademen in een korte tijd

Functie: Klank vorming zoals zingen en fluiten 

Nadeel: geen zuivering, bevochtiging, 
verwarming, keuring


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Neusholte 
Neusharen houden grote stofdeeltjes tegen.
De neusholte is bekleed met neusslijmvlies. 

Neusslijm: kleine stofdeeltjes en 
ziekteverwekkers blijven kleven aan het slijm.

Trilharen: Verplaatsen het slijm naar de keelholte
Reukzintuig: zit boven in je neusholte

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

In de neusholte wordt de ademlucht:

A
Gedroogd, verwarmd, gereinigd en gekeurd
B
Bevochtigd, gekoeld, gereinigd en gekeurd
C
Gedroogd, gekoeld, gereinigd en gekeurd
D
Bevochtigd, verwarmd, gereinigd en gekeurd

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Keelholte en strottenhoofd
In de keelholte zitten de huig en het strottenklepje.
De huig: sluit de neusholte af als je voedsel inslikt. 
De strottenklep:sluit de luchtpijp af.

In het strottenhoofd zitten de stembanden.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Neus- en mondholte
Keel- en strottenhoofd
Ruiken
Strotklepje
Trilharen

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Bij ademhalen is...
A
Zowel de huig als het strotklepje is dicht
B
De huig is open het strotklepje is dicht
C
zowel de huig als het strotklepje is open
D
De huig is dicht, het strotklepje is open

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

De huig sluit de luchtpijp af tijdens het slikken..
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

De functie van de huig is:

A
De neusholte afsluiten tijdens ademen
B
De neusholte afsluiten tijdens slikken
C
De luchtpijp afsluiten tijdens ademen
D
De luchtpijp afsluiten tijdens slikken

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Luchtpijp en bronchiën
De luchtpijp is een holle buis die aansluit op het strottenhoofd.

Kraakbeenringen: zorgen voor de stevigheid van de luchtpijp.

De luchtpijp is bedekt met slijmvlies.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Bronchiën 
De luchtpijp splitst zich in 2 takken: de hoofdbronchiën

Ze vertakken zich in steeds kleinere buisjes  (bronchiolen) en eindigen in longblaasjes

Bronchiolen: geen kraakbeen, inademing verwijden en uitademing vernauwen deze  bevordert de uitdrijving van lucht
De wanden van de bronchiën 
en longblaasjes zijn bedekt met slijmvlies

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

hoeveel km bronchiën
( luchtwegvertakking ) heb je?
A
2500
B
3000
C
3500
D
4000

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Longblaasjes

Longblaasjes: 900 miljoen
Gaswisseling tussen intern-extern milieu

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

De kleinste luchtwegen zijn de:
A
Trachea
B
Bronchien
C
Bronchiolen
D
Carina

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

3

Slide 23 - Video

This item has no instructions

00:00
Hoe worden de vertakkingen van de luchtpijp genoemd

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

De longblaasjes
A
geven slijm af
B
zorgen voor bescherming van de longen
C
nemen zuurstof op

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Doorbloeding van de longen


Arteria bronchiales
: aparte bloedvoorziening

Aftakking van de aorta


Slide 26 - Slide

vena bronchiales naar onderste holle ader
Longvliezen
Longvlies (weivlies) dubbelvlies , daartussen pleuravocht waardoor beide bladen tov elkaar kunnen schuiven. 

Longblad: longblad vergroeid met de buitenkant van het longweefsel
Buitenblad: borstvlies vergroeid met borstwand,middenrif, hartzakje

Slide 27 - Slide

vena bronchiales naar onderste holle ader
2

Slide 28 - Video

This item has no instructions

00:15
De longen zijn omgeven door vliezen hoe heten deze

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

00:27
hoe heet het vocht tussen de twee vliezen

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Huiswerk 
Thema de longen lees ademhalen door en maak de opdrachten (digitaal, of uit het boek)

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

01:58
Om de longblaasjes zitten
A
bloedvaatjes
B
spiertjes

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

00:55
Waarvoor dienen het slijmvlies en de trilhaartjes in de luchtpijp
A
Isolatie
B
Bescherming
C
Zuivering

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Ademhalen

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Ademhaling
Ventilatie komt tot stand door:
Inademen (inspiratie)
Uitademen (expiratie)
Middenrif (diafragma)
Gespierde/pezige plaat
Scheidt borstholte/buikholte
Longen zitten vast omdat het borstvlies met het diaframa vergroeid is

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

5

Slide 36 - Video

This item has no instructions

Gassen bij inademing:
78% Stikstof
21% Zuurstof
1% Overig
0,3% kooldioxide
Waterdamp wisselt

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

De inademing

Bij inademen trekken de ademhalingsspieren zich samen, waardoor het middenrif platter wordt
Dit vergroot de inhoud van de longen, die via luchtpijp, neus en mond lucht opzuigen
Bij uitademen ontspannen de ademhalingsspieren waardoor het middenrif  in een koepel omhoog wordt geduwd. Lucht wordt uit de longen via de luchtpijp geperst

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Buikademhaling
Buikademhaling bijna altijd bij rustig ademhalen

Ademhalingspieren
Hulpademhalingsspieren  extra diep ademhalen

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Borstademhaling:
Trekken de tussenribspieren samen. 
de borstkas gaat omhoog en wordt groter, waardoor er lucht in de longen wordt gezogen. 
Tijdens het ademhalen kan je ook de borst naar voren en omhoog zien bewegen

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Mechanisme vd ademhaling
Hersenen zit het ademcentrum
Ademcentrum reguleert de diepte en frequentie
Ademcentrum wordt via zintuigcellen (chemoreceptoren) in de wand van de halsslagaders geïnformeerd 

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Zintuigcellen( chemoreceptoren)
Chemoreceptoren gevoelig voor CO2 vh bloed
Als CO2 stijgt gaat het ademcentrum versnellen
Daalt CO2 gaat het ademcentrum remmen

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

00:29
Hoe wordt het middenrif ook genoemd

Slide 43 - Open question

This item has no instructions

00:42
Als het middenrif omlaag gaat wordt de inhoud
A
groter en stroomt er lucht in de longen
B
kleiner en perst het lucht uit de longen

Slide 44 - Quiz

This item has no instructions

00:56
wanneer wordt lucht uit de longen geperst
A
als het middenrif omlaag gaat
B
als het middenrif omhoog gaat

Slide 45 - Quiz

This item has no instructions

01:16
Hoe heten de schijven die je luchtpijp openhouden
A
luchtbeenschijven
B
wervelschijven
C
kraakbeenschijven

Slide 46 - Quiz

This item has no instructions

01:31
wat zit aan het eind van de bronchien

Slide 47 - Open question

This item has no instructions

HIKKEN
Hikken komt doordat het middenrif zich plotseling krampachtig samentrekt.

Er ontstaat een geforceerde inademing. 

Slide 48 - Slide

This item has no instructions