BRAVO-D Voeding

BRAVO-D
Voeding
Leefstijlfactoren met een hoge ziektelast en het sterkst bijdragen aan ongezonde leefstijl. 
Door Anne & Geert-Jan
1 / 40
next
Slide 1: Slide
Sport en SpelMBOStudiejaar 1-3

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

BRAVO-D
Voeding
Leefstijlfactoren met een hoge ziektelast en het sterkst bijdragen aan ongezonde leefstijl. 
Door Anne & Geert-Jan

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

"Ongezonde" voeding
Hoe groot is het probleem bij jongeren?

Waarom is het een probleem?

Zijn er jongeren die een verhoogd risico lopen op dit probleem?

Hoe kan het worden voorkomen?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Hoe groot is het probleem bij jongeren?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Hoe groot is het probleem bij jongeren ? (beweging)

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Hoe groot is het probleem bij jongeren? (overgewicht)

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Waarom is ongezonde voeding een probleem?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Welke jongeren hebben verhoogd risico om ongezond te eten?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Voorkomen is beter, maar hoe en wie speelt daar een rol bij?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Ongezonde voeding
Waar kan je goede betrouwbare info vinden over dit probleem bij jongeren?

Waar kunnen jongeren met problemen of die hun gedrag willen verbeteren terecht? 
Welke partijen zijn hier allemaal bij betrokken.


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Hoe kan het worden voorkomen 
 • Kennis
 • Voorlichting overheid
 • Voordelen belichten
 • Gezonde voeding goede prijs 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Waar kunnen jongeren met problemen of die hun gedrag willen verbeteren terecht?

 • Huisarts
 • Lifestyle coach
 • Docent (sport)
 • diëtist 
JOGG

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Waar kan je goede betrouwbare info vinden over dit probleem bij jongeren?
Waar kan je goede betrouwbare info vinden over dit probleem bij jongeren?
RIVM, CBS, JOGG, Onderwijs, GGD

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Ongezonde voeding
Rol van de school en docenten bij dit probleem,
 
Is er beleid hierover op jouw/ jullie stageschool / werk?

Wat wordt er gedaan door scholen aan dit probleem?
Hoe zie je jouw/ jullie rol als docent bij dit gezondheidsprobleem?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Slide 16 - Link

This item has no instructions

Rol van de school en docenten bij dit probleem

Is er beleid hierover op jouw/ jullie stageschool / werk?
Wat wordt er gedaan door scholen aan dit probleem?
Hoe zie je jouw/ jullie rol als docent bij dit gezondheidsprobleem?

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

 Beleid op school ?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Beleid op school ?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wat valt op ??

Slide 20 - Mind map

This item has no instructions

Wat valt op?
 1. De cola, redbull, sinas zijn op !!
 2. Cue-reactivity (blootstelling aan voedsel)
 3.  

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wat valt nog meer op?
 1. Kennis ontbreekt
 2. Motivatie/ mindset 
 3. Groepsnormen 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Feitelijke situatie school?

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Feitelijke op de HU!

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Welk beleid is er op school?
 • 2 van de 3 opleidingen krijgen lessen GLS 
 • Er is tijdelijk een lifestyle coach aangenomen
 • Docenten krijgen gratis fruit

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Toekomstmuziek
 • Voedingsprakticum  (smaaklessen)
 • Kantine 100% gezond (snackkast weg)
 • Alle opleidingen GLS
 • Vaste lifestyle coach

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Wat zou jij aanvullen op het beleid ?

Slide 27 - Mind map

This item has no instructions

Wat houdt het in?
 • 2018 Nationale Preventieakkoord
 • Samenwerking tussen onderwijsveld en organisaties die gezonde leefstijl bevorderen
 • Vignet gezonde school 
  (PO, VO, MBO)
 • Whole school approach
 • Meer dan alleen gezonde voeding!

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructions

Wij vinden het belangrijk dat je een rolmodel bent voor jouw leerling (GLS), wat vind jij?

Slide 30 - Mind map

This item has no instructions

Is een gezonde leefstijl belangrijk om op school beter te presteren?
Ja
Nee

Slide 31 - Poll

This item has no instructions

Docenten zouden een gezonde leefstijl moeten hebben, zodat ze goede rolmodellen zijn voor de leerlingen op de scholen?
Eens
Oneens

Slide 32 - Poll

This item has no instructions

Ik kan een schoolkind stimuleren bij een gezonde leefstijl
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll

This item has no instructions

EINDE

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Wat vond je van
deze presentatie?

Slide 35 - Mind map

Dit is de evaluatieslide.
 • Beantwoord de vraag.
 • Lees de extra informatie over de evaluatievraag.
Extra informatie
Elke les eindigt met een korte evaluatie. Het platform LessonUp slaat de antwoorden van de leerlingen automatisch op. Dit gebruiken we als feedback om de lessen te blijven verbeteren.
Evaluatie
Wat heb jij vandaag geleerd?

Slide 36 - Mind map

This item has no instructions

Wat zou jij anders willen zien in de presentatie?

Slide 37 - Mind map

Evaluatie en reflectie:
Hoe ging de les vandaag?

Geen huiswerk of herhalen -hfdst 2= eerdere huiswerk.

Slide 38 - Link

This item has no instructions

Slide 39 - Link

This item has no instructions

Slide 40 - Link

This item has no instructions