H7: Gemeente en provincie

Thema Politiek
H7: Gemeente en provincie
  • Wat doet het provinciebestuur?
  • Wat gebeurd er allemaal in de gemeente? 
1 / 10
next
Slide 1: Slide
maVoortgezet speciaal onderwijs

This lesson contains 10 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Thema Politiek
H7: Gemeente en provincie
  • Wat doet het provinciebestuur?
  • Wat gebeurd er allemaal in de gemeente? 

Slide 1 - Slide

Hoe wordt Nederland bestuurd?
Het Rijk (de overheid) maakt wetten voor het hele land.

Provincie
maakt plannen voor een provincie. zoals wegen, grote winkelcentra; openbare ordening

Gemeente maakt plannen voor huizenbouw, politie, brandweer

Slide 2 - Slide

Provincie

12 provincies die het werk doen waar de landelijke overheid te groot, en de gemeente te klein voor is zoals:

  • ruimtelijke ordening (aanleg recreatie, wegen terreinen, kanalen etc.)
  • Toezicht op naleving milieuwetten

Slide 3 - Slide

Provinciale Staten
Gedeputeerde Staten
commissaris van de Koning
{
voorzitter vergaderingen
Elk een eigen werkterrein.
Dagelijks bestuur
Volksvertegenwoordiging.
Stemmen over besluiten.
Controleren GS
]
Gekozen: 1x in de 4 jaar
Kiezen de Eerste Kamer

Slide 4 - Slide

Burgemeester en Wethouder
1. Dagelijks bestuur : Voert de wetten uit. 

Burgemeester is vergelijkbaar met minsister president en wethouders met andere ministers. 
Gemeenteraad
1. Stemt over wetten. 
2. Controleert de burgemeester en wethouders
-Wordt gekozen door het volk. 
Je kan de gemeenteraad zien als de tweede kamer

Slide 5 - Slide

gemeente
college van B en W
gemeenteraad
dagelijks bestuur
[
burgemeester
leidt vergaderingen, openbare orde, sollicitatie → benoemd voor 6 jaar
elk een eigen werkterrein
wethouders
volks-vertegenwoordigers
stemmen over besluiten
controleren van B en W

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

1

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Aan de slag!
Opdrachten 1 t/m 16

Slide 10 - Slide