Observeren & Rapporteren

Observeren & Rapporteren
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Observeren & Rapporteren

Slide 1 - Slide


Observeren

Slide 2 - Mind map

Programma
Lesdoelen
Waarom observeren?
Objectief en subjectief observeren
Observatieplan
Stappenplan
Observatievragen formulierenSlide 3 - Slide

Lesdoelen
  • Student weet wat observeren is. 
  • Student kan de 8 stappen van een observatieplan benoemen
  • Student kent het verschil tussen objectief en subjectief observeren


Slide 4 - Slide

Observeren
Observeren= 
Bij observeren gaat altijd over het gedrag en doe je zo objectief mogelijk! 

  • Wanneer je observeert, doe je dit doelgericht en volgens een bepaalde methode. 
  • Je formuleert dus altijd vooraf het doel van je observatie.
  • Je beschrijft wie, wat, waar en wanneer je gaat observeren. 

Slide 5 - Slide

Objectief en subjectief observeren
  • Wanneer je observeert, is het van belang dat je niet interpreteert. Je bent zo OBJECTIEF mogelijk!

  • Bij objectief observeren zorg je ervoor dat je niet beïnvloedt wordt door je eigen mening (of aanname), ervaring of betrokkenheid (dit noem je subjectief)

  • Hoe kijk je naar een kind? 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Observatieplan
Een observatieplan stel je op, omdat je niet zomaar kunt observeren.

Observeren is dus doelgericht. Om doelgericht te werken moet je precies weten wat en hoe je dat moet doen! Dit beschrijf je in een observatieplan.

Slide 8 - Slide

Eerst een stappenplan!
Wanneer je gaat observeren, doe je dit altijd met behulp van een vast stappenplan:

Stap 1: Begin situatie
Stap 2: Achtergrondinformatie
Stap 3: Observatiedoel en  doelgroep
Stap 4: observatievragen
STap 5: Wijze van observeren
Stap 6: Observatiemoment
Stap 7: Observatiehulpmiddelen
Stap 8: Manier van rapporteren 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Stap 1: beginsituatie
Aanleiding voor de observatie?
Dus waarom observeren?...

Mogelijke onderwerpen:
- onbegrepen gedrag


Voorbeeld: Dhr Jansen gedraagt zich anders dan voorheen, hij is stiller en heeft minder contact met de andere bewoners. Slide 11 - Slide

Stap 2: achtergrondinformatie
Wat weet je al over meneer of de situatie?


Slide 12 - Slide

Stap 3: Observatie doelgroep+ observatiedoel
1. Observatiedoelgroep:
- Wie ga je observeren?

2. Observatiedoel
- Wat wil je te weten komen?
observatiedoel beginnen met: 
- 'ik wil weten'...
- 'Ik wil weten hoe het komt dat...ik wil weten waarom...


Slide 13 - Slide

Stap 4: Observatievragen
Op welk gedrag en welke activiteit ga je precies letten?
Op welke vragen wil je na de observatie antwoord hebben?

-> Vragen sluiten aan bij de doel!

Slide 14 - Slide

Stap 5: Observatiemethode
ABC
GRIP

Slide 15 - Slide

Stap 6: observatiemoment
Op welke moment?
- datum, tijdstip en plaats?
Hoe lang?
Hou rekening met observatiedoel!Slide 16 - Slide

Stap 7: observatiehulpmiddelen
Welke hulpmiddelen ga je inzetten?
- Stopwatch
- Pen en Papier
- laptop/ tablet
- camera/ mobiel
- Observatieformulier (Afhankelijk van de gekozen observatiemethode)

Slide 17 - Slide

Stap 8: manier van rapporteren 
 Hoe breng je het verslag uit aan je collega's?
1. Mondeling of schriftelijk
2. Waarom?
3. Wat zijn de voor en nadelen van deze manieren?

Slide 18 - Slide

GRIP op probleemgedrag
De probleemsituatie of hulpvraag in kaart brengen kan met behulp van een standaard observatiemethode. Betrek ook de familie hierbij. Voor wie is het gedrag een probleem? In welke situaties komt het gedrag voor? Hoe vaak? Hoe lang? Wanneer juist niet? Wat gebeurde er voordat het gedrag plaatsvond (bijv. deelgenomen aan een activiteit). Er zijn verschillende hulpmiddelen bij de observatie van het gedrag. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

ABCs methode
De ABCs-methode bestaat uit vier stappen waarmee je onbegrepen gedrag van mensen (met dementie) leert begrijpen en  samen oplossen. 


Slide 21 - Slide

ABC Methode
Actie

Bewegers

Consequenties

Slide 22 - Slide

op deze manier maak je probleem helder

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

ABC methode (dementie)

Slide 25 - Slide

ABCs methode

Slide 26 - Slide

waar werken jullie mee
Wat gaat goed, wat kan beter?
hoe kan je dit inzetten m.b.t het MDO?
Vragen?

Slide 27 - Slide